*****************************************************************


Yrkeshoroskop for

Trine
Mars 19, 1971
11:48:03 AM
Oslo, Norway


*****************************************************************

Astrologene.no
Betzy Kjelsbergs vei 16 B
NO-0486 Oslo
 
org.nr. 984 234 937
 
e-mail: post@astrologene.no
www.astrologene.no


***** Introduksjon *****

    Denne tolkningen er ment å være en guide til å finne ditt rette yrke. Samtidig får du også en analyse av din personlighet, styrke, eller dine hemninger, ubrukt potensiale, karma, kreativitet, evnen til å tjene penger, hvordan du fungerer i din jobb. Mot slutten vil du finne en syntese av det som tidligere er nevnt, som vil hjelpe deg å oppsummere og klargjøre din oppgave i livet. Gjennom hele rapporten vil du finne mange indikasjoner på forskjellige yrker eller type arbeid som passer til den astrologiske påvirkning. Vi anbefaler at du reflekterer over denne informasjonen for deg selv, slik at din intuisjon til syvende og sist kan lede deg til det beste valget.


***** Astrologiske fødselsdata *****

Fødselshoroskopet er et kart over planetenes posisjoner på det
tidspunkt og sted hvor du ble født. For deg som kan litt astrologi,
er posisjonene og annen teknisk informasjon listet opp nedenfor:

Sol     28 Pis 11               Neptun  3 Sag 01
Måne    20 Sag 18               Pluto  28 Vir 23
Merkur  10 Ari 14               Asc.   27 Can 36
Venus   17 Aqu 59               MC     18 Pis 08
Mars     4 Cap 14               2. hus  9 Leo 13
Jupiter  6 Sag 26               3. hus 24 Leo 48
Saturn  18 Tau 55               5. hus 27 Lib 16
Uranus  12 Lib 06               6. hus 21 Sag 36

Tropisk  Placidus   Standardtid observert
GMT: 10:48:03   Time Zone: 1 timer Øst
Fødselsstedets bredde og lengdegrader: 59 N 55    10 Ø 45  

Aspects and orbs:
konjunksjon:  7 grd 00 min
opposisjon :  6 grd 00 min
kvadratur  :  6 grd 00 min
trigon     :  6 grd 00 min
sekstil    :  4 grd 00 min


***** Kapittel 1 *****
Ditt særpreg. Din personlighet.
Dine følelsesmessige behov. Din mentalitet.

    For å finne ditt idealyrke må du først kjenne deg selv. Det finnes aktiviteter som passer til din natur, mens andre ikke passer. Ditt idealyrke kan være en jobb hvor du får gitt uttrykk for din individualitet (Sol), din personlighet (Ascendant, og som tilfredsstiller dine følelsesmessige behov (Måne) og gir mulighet til å utvikle ditt intellekt (Merkur).


DITT SÆRPREG: Sol i Fiskene

    Du ble født under Fiskenes tegn, og dine styrende planeter er Neptun og Jupiter. Noe som skjenker deg mye godhet, følsomhet og mystikk.

    Ditt soltegn er et bevegelig tegn, og dette vil drive deg til å bli en formidler, enten i tanke eller handling. Du føler deg ikke helt vel i en lederposisjon, men trives bedre i en underordnet stilling eller innen service.

    Fiskene er et vanntegn som gjør deg mottakelig og intens. Hvordan du lykkes med dine prosjekter er i stor grad avhengig av din følelsesmessige tilstand. Du må føle at andre trenger deg, og at du kan tilby en nyttig tjeneste.

    Du er romantisk, idealistisk og imøtekommende. Din sterke følsomhet kan gjøre at du føler medlidenhet med de underpriviligerte, og du er alltid villig til å hjelpe, og ofre deg for andre. Dine mål i livet er mer rettet mot prestasjoner på det emosjonelle område enn på det materielle. Du er meget intuitiv og oppfatter alt det som skjer rundt deg. Du vil bli oppsøkt av venner eller familien på grunn av den moralske støtten du gir. Dette kan skape mye spenning i deg da du har en tendens til å bli for involvert i deres problemer.

    Du uttrykker mye kjærlighet og følelser overfor alle. Du liker naturen, dyr, kunst, og spesielt musikk. Dine kunstneriske evner vil hjelpe deg med å kanalisere din inspirasjon. Du er meget idealistisk, og du ser sjelden en person slik vedkommende virkelig er, noe som kan bidra til at du blir ført bak lyset.

    Du ble født til å tjene, hjelpe, samarbeide, forstå, og helbrede. Din misjon er å lære andre å handle fra hjertet, og å bry seg. Du vil gjøre det godt innen humanitære og kunstneriske aktiviteter, innen serviceyrker, og overalt hvor du kan utvikle din følsomhet, medlidenhet og intuisjon.

    For å utvikle deg må du lære deg å bli mer realistisk, praktisk og konkret. Du må bli mindre fryktsom, og gi deg lov til å integreres med livets samtlige sider. Du bør unngå la ting trekke ut i langdrag, motarbeide latskap, tilbakeholdenhet, og din tendens til å flykte unna problemer - noe som lett kan bli en uvane. Du må lære deg å organisere og styre dine ressurser for å unngå mulig økonomisk kaos. Du blir lett påvirket, og hvordan du lykkes med det du gjør er ofte i stor grad avhengig av den støtten du får. Du må overvinne trangen til å se etter anerkjennelse, innta en offerholdning, og heller ta ansvar.DIN PERSONLIGHET: Ascendant Kreps

    Andre oppfatter deg som hjemmekjær, kjærlig og en litt tilbakeholden person. Du har en varm og hyggelig væremåte og unngår aggressive eller voldsomme situasjoner. Din følsomhet gjenspeiler din åndelige sensitivitet.

    Du er sterkt knyttet til familie og venner, som sannsynligvis vil være de samme helt siden barndommen. Du er meget beskyttende, og ditt sterke moderlige instinkt gjør at du bryr deg om alle og enhver. Du er alltid villig til å hjelpe, og ofte kan du bekymre deg mer om andres problemer enn dine egne. På grunn av din sterke følsomhet kan du lett bli såret. Hvis soltegnet ditt ikke indikerer litt mer selvtillit, kan du ha en tendens til å føle deg ensom og melankolsk.

    Yrket du velger bør gi deg trygghet, stabilitet og en følelse av å være nyttig, og at det er behov for deg. Unngå å jobbe på bråkete, stressende, eller svært ensomme steder.DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Skytten

    Dine følelser er ildfulle, intense og skiftende. Du kan ikke stå ut med å kjede deg, eller måtte drive med meget passive eller monotone aktiviteter. Gjennom hele ditt liv vil du føle deg tiltrukket av mer en ett område, eller av vanskelige eller umulige målsetninger. Du fortviler når du ikke er i stand til å få det du håpet på, men når du eventuelt oppnår det, kan du bli fort lei av det, eller miste interessen.

    Du er meget nysgjerrig og kan ha stor glede av nye situasjoner som oppstår, erobringer, eller eventyr. Du kan være en smule umoden og naiv, og du deler generøst av det du har. Du uttrykker dine tanker fritt, og neglisjerer ofte andres følsomhet. Noe som kan få deg til å si ting på feil sted, eller til feil mennesker. Episoder av denne art vil forekomme hyppig. Du liker å møte mennesker fra forskjellige kulturer og av forskjellig etnisk opphav. Du elsker å reise, spesielt til fremmede og fjerne steder. Du har behov for å utvide din horisont, og drømmer om en framtid hvor du kommer til din rett. På den negative siden har du en tendens til å trekke ut tiden, eller vise litt manglende ansvarsfølelse.

    I ditt ubevisste har du et sterkt ønske om å ekspandere og overskride dine nåværende grenser. I tidligere liv kan du ha reist mye til fremmede land for å studere, drive misjon, eller undervise i filosofi, religion eller rettslære. Av den grunn er du ikke vant til å holde deg til et fast forhold eller bli på et bestemt sted over tid. Du lengter etter å være sammen med mennesker som du har blitt kjent med langt hjemmefra. Du har lett for å lære språk, og du er ikke redd for det ukjente. Du kan ha lidd urettferdighet, eller kan ha vært vitne til dette. Derfor har du i dag stor respekt for loven, og opptrer beskyttende mot mennesker som har det vanskelig. I denne inkarnasjonen har du behov for å dele all din kunnskap og visdom, og forsøke å overvinne følelsen av ensomhet eller isolasjon som du har opplevd tidligere.

    Yrket du velger vil måtte tilfredsstille ditt emosjonelle behov for å vite, å lære, å utvide bevisstheten og overvinne dine mentale, så vel som dine materielle begrensninger. Du har behov for å gi uttrykk for din entusiasme, livsglede og troen på deg selv. Du må unngå dogmatisme, overdrivelser, og nytelsessyke.DIN MENTALITET: Merkur i Væren

    Din tanke er både rask og skarp. Du er en uavhengig tenker og har stor glede av å snakke om dine favorittemner. Ditt aktive og dynamiske sinn gjør at du har vanskelig for å konsentrere deg om en ting i lang tid. Du er alltid rede til handling, og du vil ofte si eller gjøre ting uten å tenke deg om først. Du liker utfordringer, og vil også forsvare din posisjon på en aggressiv måte. Du bestemmer deg raskt, men er ikke alltid fornuftig. Du uttrykker deg klart og enkelt og har også evnen til å improvisere. Selv om du har et skarpt og oppfinnsomt sinn, er ikke denne astrologiske posisjonen den beste for studier, på grunn av ditt sterke behov for fysisk aktivitet. Dette er grunnen til at du bør lære å kombinere studier med fysisk aktivitet. Din mentale innstilling har en tendens til å gjøre deg dominerende, og du forsøker alltid å være fremherskende, og du er villig til å ta sjanser i forretninger. Du ønsker også å beskytte menneskene du elsker.

    Din måte å uttrykke deg på kan være en smule grov og uraffinert, og du kan ha lett for å miste tålmodigheten eller bli irritert. Du roer deg imidlertid fort ned igjen, og bærer ikke nag.***** Kapittel 2 *****
Dine evner og følelser, hemninger og styrke.
Skjulte talenter eller utfordringer, karma.

    Planetenes plassering i hus, og forholdet mellom dem, kan øke eller redusere deres innflytelse. Aspekt til Solen er knyttet til din personlige styrke, og aspekter til Månen påvirker din følelsesmessige verden, og gjør seg gjeldende på et ubevisst nivå.


Aspekter som påvirker ditt SÆRPREG:

Sol i 10. hus:

    Du har en utmerket evne til å lede andre, og til å lykkes i ditt yrkesfelt. Du har en tendens til å legge mye energi i dette, og det vil sikre deg en glimrende karriere. Du vil alltid være i offentlighetens lys, og du vil sannsynligvis bli en velkjent person. Hvis dine aktiviteter er relatert til lov og orden, eller ledende stillinger, vil du kunne lykkes i framtiden.

    Du er meget stolt, en smule arrogant, og du har sterke materielle ambisjoner. Du er ikke fornøyd med din innsats med mindre du når en høyere posisjon. Du vil forsøke å forbedre din sosiale posisjon ved å oppnå mer status og anerkjennelse. Du vil være meget tilfreds med dine prestasjoner. Du er et konkurransemenneske, og du sikrer deg en trygg og kontrollert hylle i livet generelt.

Sol Opposisjon Pluto:

    Du vil sannsynligvis føle deg sterkt overlegen, og du vil aldri gi etter for problemer. Du er hardnakket, og lite fleksibel og ønsker å ta deg av alt selv.

    Dine oppfatninger er ekstreme, konkrete, og fullstendige, og du liker ikke kompromissløsninger: Du kan lett miste tålmodigheten, spesielt med mennesker som ikke klarer å holde følge med deg. Du søker et yrke hvor du kan ha kontroll, men din autorative innstilling kan overdrives og bli til manipulasjon. Hyppige strider eller diskusjoner om makt vil sannsynligvis oppstå på arbeidsplassen. Forsøk å ikke oppføre deg på en voldsom, aggressiv, impulsiv, eller sta måte.

    I løpet av livet vil du oppleve dyptgående kriser som totalt vil forandre kursen du har valgt. Det kan dreie seg om skifte av yrke, bosted, land eller kjærlighetsbånd. Dette på grunn av din tendens til å være en ekstremist. Når du ønsker å forandre på noe, forandrer du på alt.

Sol Trigon Neptun:

    Din rike fantasi og inspirasjon gjør at du kan gjøre det godt innen ethvert kunstnerisk område, spesielt innen musikk. Din sensitivitet og forståelse av verden må kanaliseres og uttrykkes, og dette kan best gjøres gjennom poesi, sang, dans etc.

    Du har en meget romantisk og idealistisk oppfatning av livet, og er meget tilfreds med det du oppnår ved hjelp av din fantasi. Som en visjonær kan du skape prosjekter eller foretagender. Det viktige er at du har tillit til dine ideer, selv om de til tider kan virke ulogiske eller urealistiske. Åndslivet vil være en annen viktig kilde til inspirasjon.Aspekter som påvirker dine FØLELSER:

Måne i 5. hus:

    Du vil sannsynligvis være meget oppfinnsom og kan gjøre det skarpt i et yrke som har med undervisning, idrett eller teater å gjøre. Du har masse sjarm, og har lett for å komme overens med andre, spesielt barn.

Måne Sekstil Venus:

    Du vil sannsynligvis ha mange venner og være populær. Du har lett for å omgås andre, og viser mye sensitivitet i din omgang med andre, noe som gjør at du kommer lett overens med alle, og har lett for å finne venner. Du har også en god smak, og er svært opptatt av kunstneriske emner.SKJULTE TALENTER: Tvillingene på 12. husspiss

    Du har en tendens til å totalt neglisjere din intellektuelle kapasitet. Hvis du har kuttet ut studiene, bør du anstrenge deg for å starte med disse på nytt. Hvis du har avsluttet en karriere, må du strebe etter kontinuerlig intellektuell vekst. Du må verdsette dine ideer, ditt vidd og din evne til å sette i gang nye og originale prosjekter. Du har en tendens til å være meget tilbakeholden og kan føle det vanskelig å finne din hylle i samfunnet. Du må forbedre din måte å kommunisere på, å lære å uttrykke dine tanker og ønsker uten frykt. Du har en tendens til å tenke altfor mye på alle de skritt du må ta, og faktisk ende opp uten å få gjort noe som helst.

    Denne påvirkningen kan skape problemer med søsken (hvis du har), naboer og andre relasjoner. Hvis du låner ut penger, kan det være vanskelig å få dem tilbake.***** Kapittel 3 *****
Ekspansjon (Jupiter) og tilbaketrekning (Saturn).
Å gi og ta imot.

EKSPANSJON: Jupiter i Skytten

    Ditt behov for ekspansjon manifesterer seg gjennom din intellektuelle kapasitet og dine kunnskaper. For å i større grad lykkes i livet, er det lurt å ta mye utdannelse. Du har et svært positivt syn på det å kunne leve i overflod, og dine etiske og moralske prinsipper ble sannsynligvis utviklet allerede i ung alder. Du har en sterk rettferdighetssans og føler deg tiltrukket av religion. Du er meget tolerant overfor andre, og respekterer deres meninger og synspunkter, selv når de har en annen oppfatning enn din egen. Du er meget idealistisk og verdsetter din frihet høyt. Du vil sannsynligvis oppnå mye i løpet av ditt liv, og kan lære mange forskjellige kulturer å kjenne. Hvis du bor i et annet land enn der du ble født, kan du oppleve mye vekst og glede.

Jupiter i 5. hus:

    Du har en tendens til å gjøre ting på en storslått måte, og til tider kan du gå til ytterligheter. Idrett, kreative aktiviteter og kjærlighet er noen av dine interesser. Du kan ha hellet med deg i spekulasjoner, risikofylte investeringer og gambling. Din materielle vekst er relatert til hvordan du uttrykker dine kreative talenter, og til din selvtillit og optimistiske innstilling.

Jupiter Trigon Merkur:

    Du har evnen til å organisere og planlegge prosjekter. Reiser og alle andre aktiviteter som bidrar til å utvide din horisont vil være svært fordelaktige for deg. Kommunikasjon generelt, og det å lære fremmede språk er lett for deg.

Jupiter Konjunkt Neptun:

    Du har en frodig fantasi som kan uttrykkes på utallige kreative områder. Du bør se opp for en tendens til å overdrive, og det er viktig at du tar i bruk din musikalske, kunstneriske og visjonære inspirasjon. Du er omgjengelig og idealistisk og kan føle deg tiltrukket av den religiøse og åndelige verden. Du kan også leve i en fantasiverden og være motvillig til å møte dine daglige problemer.


TILBAKETREKNING: Saturn i Tyren

    Hemninger påvirker din selvevaluering. Du har et sterkt behov for økonomisk og følelsesmessig trygghet, noe som gjør deg en smule engstelig eller rigid i møte med noe nytt. Du føler deg sannsynligvis ikke helt vel med å ha den fulle frihet til å gjøre det du ønsker. Det er viktig at du kan få støtte og etablere samarbeid med andre, og at du ikke stadig vekk tenker på at du må jobbe hardt for å oppnå det du ønsker, for dette alene kan skremme deg mer. Du kan utvikle en enorm motstandskraft gjennom vanskelige tider.

Saturn i 11. hus:

    Du kan ha mange eldre venner som du føler et sterkt ansvar for. Du er meget tilbakeholden, og kan ha vanskelig for å delta i grupper, og vanskelig å komme nær noen. Av denne grunn vil du ha få venner, men vil være meget lojal mot disse gjennom hele livet. Det er viktig at du lærer å stole på dine egne ønsker og lengsler, og jobber for å nå disse. I motsatt fall kan du utvikle en følelse av mindreverdighet. Din største frustrasjon vil oppstå hvis du ikke klarer å knytte kontakter og utvikle et godt forhold til mennesker på din egen alder. Du kan også ha en del negative tanker rundt mulighetene til å nå dine mål.

Saturn Kvadratur Venus:

    Du har en tendens til å føle deg uelsket, avvist eller betraktet som likegyldig av dine foreldre (sannsynligvis far). Dette gjør deg tilbakeholden og ute av stand til å vise dine følelser på en fri og uhemmet måte, og minimaliserer dine muligheter til framgang i livet. Kronisk misfornøyd som du er, ofrer du gjerne glede til fordel for plikter. Du kan være defensiv, og frykter avvisning og mangel på anerkjennelse. Hvis du ikke overvinner dine indre komplekser kan dette aspektet medføre følelsesmessige, så vel som økonomiske tap og ensomhet. For å løse dette problemet, må du evaluere alle dine talenter, øke kjærligheten til deg selv, og stole på at du har valgt riktige mål, uten å vente på andres anerkjennelse for å sette i gang arbeidet med å nå dem.


    Suksess i livet er i stor grad avhengig av balansen mellom å gi og ta, ekspandere og trekke seg tilbake. Å velge å dvele ved hver eneste feil du måtte ha gjort, er det samme som å ikke forsøke noe.***** Kapittel 4 *****
Økonomi, inntektskilde.
Arbeidsmåte.

    Nedenfor er det beskrevet en del mulige inntektskilder. Disse kan falle sammen med, eller ikke ha noe forhold til ditt profesjonelle yrke i det hele tatt.


ØKONOMI: Løve over 2. hus

    Du vil alltid være i stand til å oppnå viktige stillinger som gir deg en god inntekt. Du kan innta en viktig eller høyere stilling i en eller annen institusjon, eller innen et fremragende firma. På den andre siden vil du også ha meget store utgifter, da du liker å leve godt og luksuriøst.

    Det er også mulighet for å tjene penger gjennom spekulative forretninger, risikofylte investeringer, spill og veddemål, i tillegg til områder som har med utdanning, barn, kunst eller underholdning å gjøre.

Hersker av 2. hus i 10. hus:

    Din inntekt er relatert til karrieren, eller yrket du velger. Takket være din daglige innsats, vil du kunne oppnå mye. Denne posisjonen kan bidra til at du tjener penger gjennom politisk virksomhet, eller ved å jobbe for regjering eller storting. Eller du vil jobbe innen et yrke med høy sosial status.


    Inntekt har direkte relasjon til din innsats. Hvis vi ser på oss selve som verdifulle, vil pengene komme til oss. Arbeid gjort av kjærlighet og glede tynger oss ikke ned, og gir bedre avkastning.


HVORDAN DU JOBBER: Skytten over 6. hus

    Som ansatt vil du gi uttrykk for din optimisme, glede og entusiasme i jobben. Du har store ambisjoner og kjemper for en høyere stilling. Du har behov for å føle at du har mulighet til å vokse og ekspandere, eller lære mer på din arbeidsplass. Hvis arbeidet blir rutine, eller ikke gir deg mulighet til å avansere, vil du trekke deg ut. Du er meget populær blant dine medarbeidere, og ditt nærvær vil alltid skape en viss glede hos andre.

Mars i 6. hus:

    Du har masse energi, entusiasme, ambisjoner, og evnen til å tvinge dine ideer igjennom. Du har behov for å jobbe med dynamiske aktiviteter hvor du kan bruke din fysiske styrke. Du liker ikke å jobbe med kontorarbeid eller rutinejobber. Denne plasseringen oppmuntrer deg til å velge jobber som innebærer en viss risiko eller fysisk anstrengelse. På grunn av din mangel på tålmodighet eller din aggressivitet, kan det oppstå kamp eller spenninger i forhold til dine overordnede eller medarbeidere. Du trives som regel bedre med å jobbe på egen hånd enn å jobbe for andre.***** Kapittel 5 *****
Din kreativitet og dine rekreasjonsaktiviteter.
Andre ferdigheter og hobbyer.

    Hobbyer er også en del av din personlighet, og gjennom valget av disse uttrykker vi i stor grad våre kreative evner. Det er viktig at vi kan nyte våre fritidsaktiviteter og bruke dem til å utfylle vårt yrkesliv for å finne en større balanse. I vår kultur har vi en tendens til å legge vekt bare på det som resulterer i penger, og dermed neglisjere viktige deler av vår personlighet.


DIN KREATIVITET: Vekt over 5. hus

    Dine yndlingsaktiviteter i rekreasjonssammenheng er knyttet til kunst, musikk og skjønnhet. Du kan gi uttrykk for dine talenter gjennom maling, tegning, skriving, eller en annen form for kunstnerisk aktivitet. Du liker å omgås andre, og hvis du praktiserer en eller annen form for idrett, vil det neppe dreie seg om en konkurranseidrett eller voldsom idrett. Det er imidlertid viktig at du driver med en eller annen form for fysisk aktivitet, da du kan ha en tendens til å være litt lat og helst vil ha det komfortabelt rundt deg. Din kreativitet blir stimulert av musikk, og det kan forandre din sinnsstemning og være svært terapeutisk for deg. Du kan også ha stor glede av reiser, og av muligheten til å kommunisere med mennesker fra forskjellige kulturer.

Måne i 5. hus:

    Enkelte av dine fritidsinteresser kan for eksempel være: å lage mat, dekorere, samle fotografier eller antikviteter av historisk verdi, eller av verdi for familien, folkedans, teater, sang, planting, dyrkning, oppdrett av dyr, tegning av klær eller sølvsmykker, å komponere nye måltider, omsorg for barn etc.

Jupiter i 5. hus:

    Enkelte av dine fritidsinteresser kan for eksempel være: reising, fisking, leirliv, ridning, dressur av dyr (hunder og hester), tennis, myntsamling, reisebrosjyrer, bøker om juss, religion eller geografi etc.

Neptun i 5. hus:

    Enkelte av dine fritidsinteresser kan være: vannsport - for eksempel svømming, dykking, skøyteløp, eller navigering, deltakelse i velferdsorganisasjoner, skriving av kjærlighetsromaner, eventyr, eller detektivhistorier, samle på pyramideformer, steiner, eller energikrystaller, tarotkort og okkulte bøker generelt, lære å tolke drømmer. Du kan føle deg tiltrukket av musikalske aktiviteter som for eksempel ballett, sang eller traktering av et eller annet instrument.***** Kapittel 6 *****
Ditt kall, yrke, muligheter for suksess og
samfunnsanerkjennelse.

Fisk-Vær MC

    Din skjebne kan vekke din interesse for naturvitenskapen så vel som for kjemi og ingeniørvitenskap. Du er svært motivert til å følge ditt kall, selv om du kan mangle utholdenhet. Din suksess er i stor grad avhengig av den oppmuntring du får fra andre til å fullføre dine studier, din karriere, eller andre mål generelt. Du vil være interessert i arbeid som har med ild, metall og kjemi å gjøre. Det kan oppstå litt forvirring og ubesluttsomhet rundt din karriere, og du kan skifte retning mer enn en gang. Du vil sannsynligvis skifte jobb mange ganger, helt til du blir mer stabil rundt 50-årene. Ved den tid vil dine ambisjoner være klare og veldefinerte, og suksessen er din. Ditt åndsliv er knyttet til dine mål, og det er viktig for deg å føle deg nyttig og hjelpsom. Din sterke fantasi og inspirasjon kan gjøre deg flink i kunstneriske eller litterære aktiviteter.

    Du kan velge din karriere blant et av følgende yrker, eller en kombinasjon av noen av dem: veterinær, botanikk, medisin, kirurg, psykolog, psykiatri, pleier, kjemi, journalistikk, økologi, eller et annet yrke hvor du kan bruke din forestillingsevne og ditt ønske om å tjene.


Sol i 10. hus:

    Du har evnen til å lede andre og gjøre det godt på den profesjonelle arena. Du vil legge masse energi i ditt yrke, og det vil sikre deg en briljant karriere. Du vil alltid være i offentlighetens lys, og vil sannsynligvis bli en kjent person. Hvis dine aktiviteter har tilknytning til politikk, eller andre ledende stillinger, eventuelt undervisning, kan din framtidige suksess bli større.

    Du er meget stolt, en smule arrogant og har sterke materielle ambisjoner. Du er ikke fornøyd med dine prestasjoner med mindre du når en høyere stilling. Du vil forsøke å forbedre din sosiale posisjon ved å vinne stadig større status og anerkjennelse. Du vil da bli svært fornøyd med dine prestasjoner. Konkurranseorientert som du er, vil du finne et trygt og kontrollert fotfeste i livet generelt.

Merkur i 10. hus:

    Du vil sannsynligvis skifte jobb mange ganger i løpet av livet, og sannsynligvis vil du ha mer enn en jobb samtidig. Din karriere er viktig for deg, og du føler deg tiltrukket av politikk, intellektuelle yrker, litterære felt, handel, eller enhver aktivitet som gjør at du kommer i kontakt med folket. Du er svært flink til å formidle dine ideer og kan gjøre det godt som taler. Ditt skarpe og aktive sinn gjør deg i stand til å organisere og takle andre mennesker. Du kan ha en tendens til å bli overambisiøs og egoistisk. Du kan gjøre det skarpt innen yrket du velger, takket være din intelligens og idérikdom.

Hersker av 10. hus i 5. hus:

    Din profesjonelle suksess er relatert til din kreativitet. Uansett hvilket yrke du velger, vil du alltid vise din originalitet og ditt ønske om å gjøre ting på din egen måte. Denne astrologiske posisjonen kan få deg til å søke lykken spesielt innen idrett eller kunstnerisk virksomhet. Jobben vil være en fornøyelse for deg.***** Kapittel 7 *****
Oppsummering. Dine unike talenter.

    Alle og enhver er født med et unikt talent, og vår funksjon i livet er å gi uttrykk for dette. Her finner du en beskrivelse av viktige astrologiske tendenser som former våre unike evner. Selv om enkelte yrker er listet opp, så er ditt rette yrke en kombinasjon av alle disse elementene. Etter at du har lest disse avsnittene, bør du reflektere over dem, og la din intuisjon hjelpe deg med å finne din egen syntese.


DITT SÆRPREG: Sol i Fiskene

    Du har en medfødt evne til å tjene, hjelpe og samarbeide, å forstå og helbrede. En av dine oppgaver er å lære andre å handle fra hjertet og å bry seg. Du vil gjøre det godt innen humanitære og kunstneriske aktiviteter, i alt som har med service å gjøre, og områder hvor du kan utvikle din sensitivitet, medlidenhet, og intuisjon.

    Fiskene hersker over følgende yrkesområder: agronomi, veterinær, biolog, flåten, kunstner, musiker, lege, pleier, kjemiker, psykolog, medium, fottøy eller spritprodusent, alt som har med fengsler, hemmelige tjenester, eller yrker eller tjenester som har med sanitetsforhold å gjøre.

DIN PERSONLIGHET: Ascendant i Kreps

    Yrket du velger vil måtte tilby trygghet, stabilitet, en følelse av å være til nytte, og at det er behov for deg. Unngå å jobbe på støyende, spente, eller svært ensomme steder.

DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Skytten

    Din jobb må tilfredsstille dine følelsesmessige behov for å vite, å lære, å undervise, å utvide ditt bevissthetsområde, og dine mentale og materielle grenser. Du må kunne gi uttrykk for din entusiasme, din livsglede, og troen på deg selv.

DITT YRKE: Fisk-Vær MC

    Du kan gjøre karriere innenfor et av følgende områder, eller en kombinasjon av enkelte av disse: veterinær, botanikk, medisin, kirurgi, psykologi, psykiatri, pleie, kjemi, journalistikk, økologi etc., eller et annet yrke hvor du kan bruke din fantasi og ditt ønske om å tjene. Du kan lykkes i ethvert yrke som stimulerer din nysgjerrighet og gir deg mulighet til å kanalisere dine følelser.