*****************************************************************

 

 

Solarhoroskoptolkning for:

 

Lise Nilsen

Juni 10, 1986

1:50 AM

Oslo, Norway

 

******

 

Solarhoroskop utregnet for:

Juni 10, 2007

3:34:12 AM

Oslo, Norway

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologene.no

Engveien 22B

NO-0487 Oslo

org.nr. 984 234 937

e-mail: post@astrologene.no

www.astrologene.no

Mob.: 99 51 53 09

Tlf.: 22 15 74 90


*** Astrologiske fxdselsdata ***

 

Fxdselshoroskopet er et kart over planetposisjonene da en ble fxdt og pe stedet hvor en ble fxdt. For de som har kjennskap til astrologi, eller studerer astrologi, er disse posisjonene og annen teknisk informasjon listet opp nedenfor:

 

Sol 18 Gem 50 Neptun 4 Cap 52

Mene 15 Can 13 Pluto 4 Sco 52

Merkur 7 Can 56 Asc. 14 Pis 15

Venus 23 Can 10 MC 26 Sag 36

Mars 23 Cap 06 2. hus 21 Tau 42

Jupiter 21 Pis 11 3. hus 12 Gem 48

Saturn 5 Sag 28 5. hus 9 Can 39

Uranus 20 Sag 27 6, hus 27 Can 03

 

Tropisk Placidus Sommertid observert

Juni 10, 1986 1:50 AM

GMT: 23:50:00 Tidssone: 1 timer Xst

Fxdselsstedets bredde- og lengdegrad: 59 N 55 10 X 45

 

 

Solarhoroskopets astrologiske data:

 

Sol 18 Gem 50 Neptun 21 Aqu 58

Mene 9 Ari 33 Pluto 27 Sag 53

Merkur 10 Can 16 Asc. 6 Gem 55

Venus 4 Leo 10 MC 20 Cap 39

Mars 19 Ari 08 2. hus 24 Gem 54

Jupiter 14 Sag 23 3. hus 7 Can 36

Saturn 20 Leo 22 5. hus 8 Leo 25

Uranus 18 Pis 37 6, hus 13 Vir 36

 

Juni 10, 2007 GMT: 01:34:12

Oslo, Norway 59 N 55 10 X 45

 

 

Aspekter og orbs:

Kun Sol og Mene Alle andre planeter

konj. : 8 grd. 00 min. 7 grd. 00 min.

oppos. : 6 grd. 00 min. 6 grd. 00 min.

kvadr. : 6 grd. 00 min. 6 grd. 00 min.

trigon : 6 grd. 00 min. 6 grd. 00 min.

Sekstil: 5 grd. 00 min. 4 grd. 00 min.

 


ELEMENTER, KVALITETER, KVADRANTER, OG RETROGRADE PLANETER

 

Fem eller flere ildplaneter

 

Det er stor likhet mellom solarhoroskopet med fem eller flere kardinale planeter, og et med fem eller flere ildplaneter. Begge horoskoper kan vise mye aktivitet, men det er en viktig forskjell. Mennesker med kardinale solarhoroskoper og de med ild solarhoroskoper sliter seg ut pe hver sin mete. Kardinale mennesker har en tendens til e spre sin energi i flere retninger, enten dette er hensiktsmessig eller ikke. De kan bli utbrente ved e forsxke e gjxre for mange ting samtidig. Ildmennesker vil ha en tendens til e konsentrere all sin energi pe bare et eller to prosjekt, ekskludere alt annet, men de kan likevel bli utbrente pe grunn av sin konsentrerte intensitet. Ildpersonligheten er som et barn med et nytt leketxy, oppslukt av et prosjekt, en jobb, en ide, et mel, et forhold, eller et spesielt emne. Men ilden kan brenne for sterkt og ta fort slutt. Den kardinale personen gjxr litt av alt samtidig, og ildpersonen gjxr en ting i et rasende tempo over kort tid. Faren er at ingen av dem vil vfre sfrlig produktive. Men muligheten for store prestasjoner og produktivitet vil alltid vfre til stede ner en sans for rette tidspunkt blir kombinert med entusiasme og inspirasjon.

 

Det kan vfre nxdvendig e kompensere for hektisk aktivitet med rolige perioder og tilbaketrekning. Innse at du har en tendens til e utxve energi pe en syklisk mete, og tillat deg rolige perioder. Optimaliser tider med stor aktivitet ved e kanalisere din energi pe konstruktive mel. Intellektuell endelighet og idealisme blir til tider forbundet med mange planeter i solarhoroskopets ildtegn. Du kan ha en forkjfrlighet for det ideelle eller filosofiske, men det er mer vanlig e rett og slett fxle seg inspirert av framtidige muligheter. Dette kan vfre en tid med stor entusiasme hvis du ser din evne til e skape noe nytt.

 

Ingen, eller kun en jordplanet

 

Selv om en overvekt av jord vanligvis forbindes med fokus pe xkonomiske emner, er mangel pe jord mer nfrt knyttet til xkonomiske begrensninger. Her medregnet pengemangel, gjennom tap av inntekt, vanskjxtsel, eller selvpelagte begrensninger. Hvis du vanligvis har xkonomiske problemer, kan mangelen pe jord i solarhoroskopet indikere xkt eller vedvarende xkonomiske vansker i det kommende er. Du kan oppleve at du har nedd din kredittgrense og ikke lenger kan bruke penger uten e planlegge. Du vil ikke nxdvendigvis ha problemer med jobben i tillegg, selv om dette av og til kan vfre tilfelle. Mangelen pe jord i solarhoroskopet indikerer en mangel pe oppmerksomhet rundt xkonomiske saker, som eventuelt kan lede til atskillig gjeld og overdrevent forbruk.

 

Pe den andre siden er dette en utmerket tid for e lage en xkonomisk plan. De individer som er i sstand til e sette grenser for seg selv, bruker denne tiden til e bli kunstig "fattig", og leve pe mindre penger enn de tjener. Mangelen pe jord kan indikere et xnske om e innfxre et strengt system for sparing til et stxrre kjxp, for eksempel en bolig. I slike tilfeller er de xkonomiske innstramminger et resultat av ditt eget spareprogram, og ikke en mangel pe inntekter eller knugende gjeld. Du kan kanalisere dine penger i mange forskjellige prosjekter og utgifter, og ha mindre e rutte med. Hvis du er meget opptatt av din fremtidig xkonomiske trygghet, gjxr noe med situasjonen ne.

 

For enkelte individer vil pengemangel ikke vfre et problem. Du kan legge mer vekt pe det abstrakte, og derfor vil ikke penger vfre noe som har topp prioritet. Livskvaliteten er mer viktig enn den aktuelle xkonomiske situasjon. Hvis du ikke trives pe jobben, er det en gunstig tid for e sxke seg til noe nytt, da karrieretilfredshet vil vfre mer viktig for deg enn e fe lxnna betalt. Du er i stand til e leve pe mindre.

 


SOLEN I SOLARHOROSKOPET

 

Sol i 1. hus:

 

Solen i fxrste hus spxr: "Hva kan du gjxre pe egen hend?" Dette er en tid til e gjxre noe pe egen hend og for deg selv. Sannsynligvis vil du ha et prosjekt i tankene som bare du kan fullfxre. Det fxrste huset er selvoppdagelsens hus, og du er nxdt til e utforske dine talenter og begrensninger for e kunne vurdere prosjektets lxnnsomhet. I virkeligheten er prosjektet bare et brennpunkt for oppmerksomheten som driver deg til e utforske dine evner. Den virkelige kraften i denne posisjonen ligger i hva du oppdager om deg selv. Bruk de nyoppdagede trekkene, egenskapene til personlige prestasjoner og mel. Dette er en utmerket tid for selvforbedring, selvmotivering, og personlige forandringer. Husk e ta initiativet til saker pe egen hend, da det neppe er noen som vil gi deg noe puff i ryggen. Ikke forvent at noen andre gjxr tingene for deg. Dette betyr ikke at du vil leve for deg selv, men at dette er en tid for e teste din egen styrke og selvhjulpenhet. Du xnsker e vfre den som fer ting til e skje.

 

Dette eret er faktisk prestasjonsorientert, men alle typer prestasjoner er av personlig art, og ikke karrieretriumfer. Framgangen er kanskje ikke se synlig for andre da den har en tendens til e forege mer pe det indre plan. Vekst blir melt gjennom tilfredsstillelsen ved e ne personlige mel og foreta personlige forandringer. I dette eret vil karaktertrekk som enten er til hjelp eller hindring for dine ambisjoner, komme til overflaten. Det er din jobb e dyrke de mer positive egenskapene og overvinne mangler. Dette kan vfre et er med helbredelse og rekreasjon fra et vanskelig forhold, eller det kan bli mer. Det kan vfre en tid med stor personlig fremgang, alt avhengig av hva du er rede til.

 

Hvis du starter opp med noe i forbindelse med karrieren dette eret, vil det ha en tendens til e vokse og blomstre neste er ner du vinner stxrre anerkjennelse for ditt arbeid. Bruk denne tiden til e forbered deg til karriereoppsvinget som kan komme neste er, da Solen etter alt e dxmme vil vfre i 10. hus. Du kan ha behov for mer yrkesrelatert skolering, erfaring, eller utdannelse. Men selv forandringer og forbedringer pe det personlige plan pe denne tiden, kan gi stxtte til karriere eller forretningsmel senere.

 

Du er ikke sfrlig opptatt av andres behov dette eret. Med en sterk markering av 1. hus, viser solarhoroskopet masse subjektivitet og svekket objektivitet. Din oppfatning av livet blir trangere mens du fokuserer pe dine behov, evner, din styrke, og dine svakheter. Dette omslaget av fokus er sannsynligvis nxdvendig for de oppgaver du me ta deg av i denne tiden. Du kan bli nxdt til e konsentrere deg sterkt for e kanalisere dine mest positive egenskaper gjennom meget kreative og produktive oppgaver. Gjennom e formidle din entusiasme til andre, kan du fe dem til e forste viktigheten av dine aktiviteter.

 

Sol i aspekt til Neptun

 

Aspekter fra Neptun til Solen indikerer at vedkommende blir mer intuitiv og sensitiv. Denne sensitiviteten kan eventuelt lede til en stxrre medfxlelse for andre mennesker og en bedre forsteelse av relasjoner. Vedkommende blir mindre egoistisk og mer serbar i disse erene, ettersom de sannsynligvis vil bli konfrontert med sine egne menneskelige svakheter  eller svakhetene til et menneske som ster dem nfr. Innblanding i alkoholisme, stoffmisbruk, plager, avhengighet, og frelser/offer type relasjoner, er den mer negative manifestasjonen ved dette aspektet. For enkelte individer som ikke er se egoistiske, kan dette resultere i en ustrukturert personlighet som mangler kontroll, sikkerhet og kurs i livet. De mer positive manifestasjoner er blant annet e hjelpe mennesker i nxd, en blir mer intuitiv, og mindre opptatt av selviske interesser.

 

Sol i aspekt til Uranus

 

Ner Uranus aspekterer Solen, betyr det at individet xnsker e gjxre forandringer, muligens i rask rekkefxlge. Generelt sett vil ethvert solarer med et viktig Uranus-Sol aspekt ogse korrespondere med viktige livsforandringer, som for eksempel graviditet, fxdsel, karriere- eller jobbskifte, flytting, sykdom eller lignende. Forandringer har en tendens til e bli mer forstyrrende og mindre kontrollerbare hvis det aktuelle aspekt er en konjunksjon, opposisjon, eller et kvadratur, men alle aspekter kan til sist bety fordelaktige forandringer. Emner som har med kjedsomhet versus originalitet, eller kreativiet og frihet versus restriksjoner, er vanlige i denne perioden.

 

Sol i aspekt til Saturn

 

Sol-Saturn aspekter i solarhoroskopet har en tendens til e innebfre en fxlelse av struktur. Om denne strukturen blir stxttende eller restriktiv er opp til individets evne til e takle Saturntemaer pe en positiv mete. Dette skal ikke vfre en deprimerende tid, men den medfxrer naken realisme. Nxyaktig oppfatning av den eksisterende situasjon er nxdvendig for e enten kunne akseptere eller forandre framtidige forventninger. Nekter en e ta ansvar for sin livssituasjon, eller unnger e jobbe med innlysende begrensninger, vil det lede til frustrasjon, isolasjon, og ensomhet. Begrensninger er ikke en vesentlig karakteristikk av Saturn-aspekter, men indikerer et behov for e vfre mer realistisk og telmodig. Forandringer skjer sakte og innebfrer grundig planlegging, hardt arbeid og selvdisiplin. I mange tilfeller vil en jobbe med et viktig prosjekt mesteparten av eret.

 

Sol i aspekt til Jupiter

 

Selv om Jupiter ger gjennom et nytt tegn hvert er, vil ikke Sol-Jupiter aspekt forekomme i hvert solarhoroskop. Den viktigste oppgaven knyttet til Sol-Jupiter aspekt er ekspansjon av personligheten til nye ferdighetsomreder. Forhepentligvis vil denne ekspansjonen vfre i samsvar med individets filosofiske standpunkt og endelige mel. Jupiters tegn kan vfre viktig pe en eller annen mete, men vanligvis er det husposisjonen som er viktig. For eksempel vil Jupiter i Steinbukken indikere at en er opptatt av materialisme. Er Jupiter i tillegg i det 4. hus i solarhoroskopet, kan vedkommende vfre pe utkikk etter et stxrre hus i et mer prestisjefylt omrede. Hovedrisikoen forbundet med denne planeten er en tendens til overdreven atferd, og en uvilje mot e txyle personlige behov og xnsker av hensyn til andre. Fordelaktige muligheter er forbundet med Jupiter. Det er likevel ikke noen garanti for positiv avkastning. Du kan forsterke mulighetene gjennom entusiasme.

 

Sol i aspekt til Mars

 

Mars symboliserer den energi som er nxdvendig for e oppne det en xnsker seg. Ner Mars ster i aspekt til Solen, er det en gunstig tid for e jobbe med prosjekter som krever mye energi for e fullfxre. Suksess kan komme i form av personlige eller yrkesmessige prestasjoner, eller i forbindelse med forsvar. Relasjoner vil ha en tendens til e vfre preget av konkurranseend, og du me finne balansen mellom selvsentrerte drifter og andres behov. Ved e lfre e takle aggresjon, konflikter, og sinne pe en effektiv, heller enn en ugunstig mete, kan du hjelpe vedkommende e takle negative situasjoner positivt. Mindre endelige temaer kan for eksempel innebfre destruktive eller selvdestruktive behov. Langvarig sinne skaper blokkeringer som tapper en for energi gjennom en syklus av negative emosjoner som ikke har noen egentlig hensikt eller mel. Det er mer fornuftig e rette innsatsen mot positive aktiviteter.

 


MENEN I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Mene i 12. hus:

 

Du er ikke sfrlig epen fxlelsesmessig ner Menen er i 12. hus. Dette kan vfre en tid med intense fxlelser, men vanligvis finner de ikke noen klar mete e uttrykke seg pe. Av en eller annen grunn er det vanskelig for deg e avdekke det du fxler eller intuitivt sanser. Selv om du skulle avslxre dine fxlelser, mistenker du at du blir misforstett eller ignorert. Andre mennesker kan virke fjerne, og overlate deg til e slite med viktige fxlelsesmessige saker alene. Eller du har ikke noen umiddelbart tilgjengelig som kan forste hva du fxler. Menen i 12. hus er vanlig i horoskopet til mennesker som nylig har flyttet til nye omgivelser, og gett inn i en situasjon hvor de enne ikke har mulighet til e knytte seg til noen fxlelsesmessig. Fxlelsen av ensomhet kan vfre, men er ikke nxdvendigvis korrekt. Du kan rett og slett vfre mer motvillig til e vise dine fxlelser selv om andre er villig til e lytte.

 

Men det er visse situasjoner forbundet med Menen i det 12. hus som rettferdiggjxr fxlelsesmessig tilbakeholdenhet. Hvis du er hemmelig forelsket i noen, xnsker kanskje ikke den andre e bli fxlelsesmessig involvert. Hvis du har med syke, funksjonshemmede, eller dxende e gjxre, kan du skjule dine fxlelser for e ikke ta inn over deg all deres lidelse. Hvis du tror at noen med hensikt har forsxkt e sere deg, vil du ikke at vedkommende skal se at han/hun har lykkes. Derfor kan dette vfre en tid med fxlelsesmessige hemmeligheter pe grunn av den forventede reaksjon hvis du skulle avdekke disse.

 

Ersakene til fxlelsesmessig tilbakeholdenhet er svfrt viktige. Du me forsikre deg om at det faktisk er din livssituasjon som faktisk hindrer deg i e uttrykke dine fxlelser, eller om det er din frykt som begrenser dette. Selv om dine nevfrende relasjoner er restriktive, betyr ikke dette at du ikke kan eller ikke burde finne andre mennesker du kan ha tillit til. Du kan utvikle nye vennskap som gir deg stxrre mulighet for e uttrykke dine fxlelser. E lfre e uttrykke dine fxlelser pe en rolig mete ner du er sammen med menneskene du fxler deg sterkest knyttet til, vil vfre en av dine oppgaver dette eret.

 

Du kan vfre sosialt reservert og tilbaketrukket, og foretrekker e vfre alene, ute av allmennhetens xye. Du kan ha stor glede av rolige stunder i hjemmet sammen med din familie, venner, eller kjfre, istedenfor e ge ut og treffe andre mennesker. Du trenger ekstra tid, og kanskje ogse avsondrethet, for e dyrke dine egne interesser. Hvis du vanligvis er et utadvendt og aktivt menneske, kan dette virke som en tid med isolasjon. Hvis du har et romantisk forhold til noen, xnsker dere e vfre alene, eller kanskje me dere vfre alene. Vedkommende som du har et forhold til xnsker kanskje ikke e bli sett offentlig.

 

Menen i det 12. hus indikerer at din fxlelsesmessige natur er mer sensitiv for mennesker i nxd. Dette kan vfre et er da du bruker mye av din tid til e hjelpe, pleie, eller vise omsorg pe andre meter, spesielt hvis noen av dine nfrmeste har problemer med helsen. Denne Meneplasseringen antyder at noen nfr deg, kanskje et familiemedlem, er syk og trenger sykehusinnleggelse. Hvis ingen i din familie er syk, vil du likevel vfre opptatt av noen som ikke har det se bra. Du kan vfre den gode samaritan som frivillig bruker din tid og energi til e hjelpe andre. Faren med denne plasseringen er en tendens til e bli involvert i mennesker som ikke er interessert i e hjelpe seg selv, for eksempel alkoholikere, stoffmisbrukere, eller ulykkelig gifte mennesker. Du kan bli et offer. Hvis dette er tilfelle, sxk profesjonell veiledning i slike saker.

 

Mene i aspekt til Jupiter

 

Mene i aspekt til Jupiter indikerer at din evne til e uttrykke dine fxlelser innenfor et viktig forhold er viktig for din emosjonelle vekst dette eret, og ogse for forholdets vekst. Jupiter symboliserer din evne til e ekspandere og Menen symboliserer din fxlelsesnatur. Sammen i et aspekt, understreker de en prosess som skjer gjennom e dele fxlelser, e forste disse fxlelsene, og vekst pe grunn av denne utvekslingen av fxlelser. Hvis du for eksempel er involvert i en eller annen form for terapi, er det svfrt viktig for hele den terapeutiske prosessen at dere deler fxlelser. Hvis du er involvert i et serixst forhold, er utveksling av fxlelser svfrt viktig for utviklingen av stxrre nfrhet. Hvis du har problemer med e uttrykke fxlelser, eller e oppne en grad av forsteelse, kan det forersake fxlelsesmessig stagnasjon og eventuelt skape problemer i forholdet.

 

Enkelte virkelige eller innbilte barrierer mot e gi uttrykk for sine fxlelser kan forekomme under dette aspektet, og det er viktig at du kommer deg over denne barrieren, og forster den for at fxlelsesmessig vekst kan finne sted. Av og til er ikke barrieren noe problem i det hele tatt, men en fantastisk mulighet til epenhet. Ekspansjon gjennom fxlelsesmessig utveksling og samhxrighet er nxkkelen. Det kan skje ved at du overvinner barrierer eller skaper fordelaktige muligheter.

 

Mene-Jupiter aspekt kan av og til indikere overveldende fxlelser. Det kan vfre lurt med objektive tilbakemeldinger fra andre. Din persepsjon kan bli fordreid hvis du holder dine fxlelser for deg selv. Det er like viktig for deg e dele muntre fxlelser som serixse fxlelser, spesielt hvis du er i en situasjon hvor din entusiasme kan motivere andre. Hvis du for eksempel jobber med et humanitfrt prosjekt og trenger frivillige, kan din evne til e inspirere andre vfre til stor hjelp.

 

Mene i aspekt til Venus

 

Menen i aspekt til Venus indikerer at fxlelsesmessig sikkerhet og alt som har med hjemmet og familielivet e gjxre er knyttet til xkonomiske betraktninger. Din xkonomiske situasjon kan bli pevirket enten negativt eller positivt. Hvis du planlegger e jobbe for et fxlelsesmessig tilfredsstillende mel, vil du mette ta din xkonomiske situasjon i betraktning fxr du gjxr noen forandringer. Om ditt mel er gjennomfxrbart eller ikke, er avhengig av hvor mye penger du har spart. Du kan bli nxdt til e risikere din aktuelle inntekt, eller ge med pe inntektsreduksjon for e komme deg inn pe et mer givende omrede. Pe sikt vil din inntekt likevel xke hvis du lykkes med dine nye prosjekter. Den xkonomiske stabilitet er ogse pevirket av hjemmesituasjonen. Flytting, graviditet, og fxdsel er vanlige hendelser som pevirker hvor mye penger en tjener og bruker. Enkelte ganger kan dette aspektet indikere en tid da du er xkonomisk avhengig av andre for stxtte til en av grunnene nevnt ovenfor.

 

Mene i aspekt til Merkur

 

Mene-Merkur aspekter understreker behovet for integrasjon av ubevisste fxlelser med bevisst tankevirksomhet. Hvis disse to avenyene for informasjon og analyse samarbeider, kan de utgjxre en utmerket kombinasjon. Den integrerte psyke er et mektig redskap for intellektuelle og kreative aktiviteter. Du vi vfre i stand til e forste det helhetlige bilde ut fra din rasjonelle vurdering, kombinert med intuitiv innsikt. Ner det bevisste og det ubevisste samarbeider, vil du etter all sannsynlighet ta gode beslutninger som tilfredsstiller dine emosjonelle behov. Ditt bevisste sinn kan brukes til e kanalisere ubevisst fxlelser inn i kreative prosjekter. En slik kanalisering kan ogse vfre meget terapeutisk.

 

Du kan aktivt oppsxke mer informasjon om dine fxlelser og din motivasjon gjennom diskusjoner. Men ner det bevisste og det ubevisste fungerer som separate enheter, vil vedkommende oppleve to forskjellige og motstridende informasjonsbiter. Det blir ofte vanskelig e ta beslutninger da du kommer fram til to gjensidig ekskluderende konklusjoner. Du kan selvfxlgelig undertrykke eller ignorere dine fxlelser og fxlelsesmessige behov. Eller du kan reagere uten e tenke. Nxkkelen til e bruke dette aspektet positivt ligger i e balansere og integrere bevisst og ubevisst tilfxrsel og jobbe mot en helhetlig selvfxlelse.

 


MERKUR I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Merkur i 3. hus:

 

Merkur i det tredje hus indikerer et meget nysgjerrig sinn med txrst etter kunnskaper. Du kan bruke masse tid pe lesing, skriving, studier og kommunikasjon. Du xnsker en tilstrxmming av nye ideer. Informasjon som du samler opp dette eret kan ha tilknytning til et prosjekt, eller et spesielt interesseomrede. Men det er ogse mulig at dine interesser er spredte for alle vinder, og at informasjonen er overfladisk. Hvis du ger pe skole, kan undervisningen vfre kjedelig og innebfre at du me huske utallige detaljer. Ved e tolke Merkurs aspekter og vurdere de mentale omstendigheter som er gjenspeilt i horoskopet, kan du fe en bedre forsteelse for hvilken type informasjon som er viktig, og formelet med denne i det kommende er.

 

All slags informasjon kan vfre viktig. Viktigheten er ikke begrenset til utdannelse. Dette kan vfre en tid for viktige oppdagelser og avslxringer. Enkelte individer husker seksuelle overgrep i barndommen mens Merkur ster i 3. hus. Innsikt og gjenopplevelse av minner kan ha store fxlger. Det er mulig at det du fer vite i denne tiden, eller har fett vite tidligere, er feilaktig. Du kan ha blitt feilinformert, eller bevisst fxrt bak lyset. Merkur i det 3. hus garanterer ikke at informasjonen du fer er korrekt. Det kan vfre et stort gap mellom det du blir fortalt og det du intuitivt fxler. Det vil vfre din oppgave e vurdere hva som er sannhet og hva som er oppspinn.

 

Merkur i det 3. hus kan indikere at de rasjonelle tankeprosessene er sterkere enn fxlelsene. Dette vil spesielt vfre tilfelle hvis Menen ikke er spesielt sterk i hus, aspekt, og horoskopet ikke er dominert av vann. Hvis tyngden ligger pe Merkur, vil beslutninger vfre basert pe rasjonelle vurderinger mer enn fxlelsesmessige behov. Men hvis Menen er svfrt fremhevet i horoskopet, kan rasjonelle tanker bli overveldet av fxlelsesmessige hensyn. Det kan virke som fxlelser og rasjonelle tanker motsier hverandre. Du kan slites mellom det du hxrer og vet, og hva du fxler eller sanser intuitivt. Hvis du er meget stresset, kan ubevisste behov komme til overflaten. Negative fxlelser, som for eksempel tvangstanker/handlinger, fobier, og ekstremt sinne kan heve seg over rasjonell kontroll.

 

Din mentale innstilling dette eret er meget viktig. Det er nxdvendig at du tenker klart for e kunne fungere pe et optimalt nive. Pevirkninger kan enten hemme eller fremme logisk tenkning. Blant de mer skadelige pevirkninger er misbruk av alkohol og narkotiske stoffer. Psykiske lidelser (spesielt depresjon og angst) er ogse negative pevirkninger som kan pevirke ens evne til e tenke klart. Slike meget negative manifestasjoner samsvarer mer nfrt med individets negative atferdsmxnster enn noen spesifikk astrologisk faktor i solarhoroskopet. Selv om stress kan vfre antydet i solarhoroskopet, kan en ikke avdekke sykdom. Mennesker som er nfrt og entusiastisk involvert i livet opplever fe problemer. For slike mennesker gir begeistring mer enn stress, drivstoff til deres tankeprosesser.

 

VENUS I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Return Venus i 4. hus:

 

Venus i det 4. hus indikerer at du ne mer enn noensinne har behov for et komfortabelt hjem som du kan trekke deg tilbake til. Et sted for e lade opp vitaliteten og pleie din fxlelsesmessige natur. "Hjemmet" me vfre et stxttende sted, et ly for den serede, en beskyttelse fra mindre gjestmilde omgivelser. Hjemmet kan vfre stedet hvor du bor, stedet hvor du flytter til, eller stedet hvor du vokste opp. Det er den aksepterende egenskapen som er viktig, ikke stedet i seg selv. Du har behov for e fxle deg komfortabel pe jorden.

 

Hvis du virkelig har et varm og trivelig sted som du kan kalle hjemmet, vil du ha mye glede av e tilbringe tiden din der dette eret, og ikke bry deg sfrlig om e ge ut se mye. Heller enn netter ute pe byen, vil du foretrekke e vfre hjemme og underholde andre. Hvis du ikke har noen opplevelse av hjem akkurat ne, vil det bli ditt mel e utvikle et mer komfortabel bosted det neste eret. Du vil gjerne at hjemmet skal reflektere dine interesser og behov. Forandringene og beslutningene du gjxr i forhold til de ytre fysiske forhold, vil gjenspeile dine indre fxlelsesmessige forandringer og beslutninger.

 

Du vil kanskje pusse opp boligen. Venus i seg selv i 4. hus indikerer vanligvis ganske enkel oppussing eller ominnredning. Mange planeter i 4. hus kan bety omfattende oppussing (og en stxrre sannsynlighet for store fxlelsesmessige forandringer). Du kan fxle behov for e forandre pe hele huset, rive ned veggene, eller bygge ut. Forandringer av en slik natur er mer omfattende og vil kreve mesteparten av eret. I denne tiden kan du oppleve en periode med mistrivsel og fysisk kaos, mens du venter pe at oppussingen skal bli ferdig.

 

Det er en grunn til at kvaliteten pe hjemmelivet er se viktig. Dette eret kan vfre en tid med rekonvalesens og tilfriskning. Venus i 4. hus ser en ofte i horoskopene hos mennesker som har opplevd problemer i de(t) foregeende er, og som ne bruker sin energi pe e hele gamle ser. Disse menneskene trenger e fxle seg sentrert og helhetlige, og de fokuserer pe sitt fysiske hjem som en kilde til komfort og rxtter. Helbredelsesprosessen kan vfre mer komplisert enn bare det e komme til krefter igjen. Oppgaver me kanskje lxses, og vedkommende kan oppleve vedvarende, eller tilbakevendende problemer relatert til det opprinnelige seret.

 

Dette er en god tid for e forbedre ditt forhold til dine foreldre. Hvis dine foreldre er dxde, bruk dette eret til e pleie og gjenkalle glade minner du har om dem, spesielt hvis du hittil bare har klart e huske de mer smertefulle opplevelsene. Hvis dine foreldre fremdeles er i live, bxr du jobbe med e forbedre ditt forhold til dem. Du trenger den sterke fxlelsen av e ha rxtter som kan ha sitt opphav i familiebend. Hvis ditt forhold til foreldrene alltid har vfrt vanskelig, og det fremdeles ikke ger se greit, er dette en gunstig tid til e utforme dine egne rxtter og gode minner.

 

MARS I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Mars i 12. hus:

 

Ner Mars er i 12. hus har du evnen til e jobbe uavhengig, eller bak sceneteppet. Dette er en utmerket tid til e fokusere pe prosjekter som krever en viss grad av "ensomhet". Du me selv sette kursen og sxrge for motivasjonen mens du jobber mot dine mel, men hva du til syvende og sist oppner, kan vfre meget originalt og unikt. Langvarige prosjekter er forbundet med denne plasseringen da mange mennesker ikke kjenner til hva du jobber med, eller har oppnedd fxr mot slutten av solarhoroskopperioden. Tendensen med denne plasseringen er e ikke la venstre hend vite hva hxyre hend gjxr. Det er enne mindre sannsynlig at andre vil ha kjennskap til hva du driver med. Dette er tiden for e jobbe i det skjulte, eller for e "ge under jorden". Hvis du xnsker e overraske din ektefelle, eller dine foreldre med et hemmelig hjemmegjort arbeid som du har snekret sammen i kjelleren, er i se fall dette tiden for det.

 

Dette er ikke et er for epen aggressivitet eller sinne. Du har en tendens til e holde ditt temperament under kontroll og holde munn, og ignorere selv fornfrmende kommentarer fra andre. Dine reflekser er trege, og du ger ofte glipp av sjansen til e reagere. Det er ganske sannsynlig at du vurderer et kjapt svar noen timer senere. Av og til kan du neste dag innse at du burde ha fxlt deg seret dagen fxr. Du har ikke adekvate eller beleilige forsvarstaktikker, og selv sinne kan bli forsinket eller uttrykkes pe en vag mete. Av den grunn har du en tendens til e vike unna konfrontasjoner, spesielt innen familien. Du kan likevel fxle deg sint, men det er lite sannsynlig at du vil uttrykke ditt sinne pe en epen mete, og du vil heller ikke krangle se mye som du gjorde tidligere. Hvis du ikke helt forster dine reaksjoner og din livssituasjon, kan innestengte fxlelser fe deg til e bli meget irritabel og stresset. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, vil instinktive reaksjoner ha en tendens til e erstatte fornuftige responser. Forvrengning av virkelighetsoppfatningen kan forekomme. Handlinger og ord vil vfre upassende for den aktuelle situasjonen hvis du reagerer ne pe noe som skjedde i ger. Hvis du tillater spenningen e bygge seg opp i en slik grad, kan undertrykket sinne fe deg til e handle pe en mete som er kontraproduktiv til det du egentlig xnsker e oppne. I svfrt negative situasjoner, kan sinnet bli forskjxvet, og bevege seg fra den virkelig irriterende personen til en motstander som ikke er like truende, eller til et uskyldig offer.

 

Ekstremt sinne blir dette eret vanligvis forbundet med en manglende evne til e gi uttrykk for sinne, eller forsvare seg selv i vanskelige situasjoner. Den manglende evnen til e forste hva som skjer psykisk sett, bidrar til uroen. Spesifikke situasjoner og mennesker vil med stxrst sannsynlighet vfre utlxsende faktorer til det unxdvendige stresset. Vanligvis vil sinne og en fxlelse av e vfre forsvarslxs vfre ersaken til all angst.

 

I mange tilfeller kan det vfre logiske grunner til din manglende aggressivitet. Du kan befinne deg i en situasjon hvor bruk av makt eller besluttsomhet er nyttelxst. Vi kjenner alle mennesker som er ufornuftige og stridslystne. Noen av oss har til og med et forhold til noen av disse menneskene. Sinte reaksjoner er ikke alltid passende i den aktuelle situasjonen. I vanskelige situasjoner kan humor og unnvikende atferd vfre den enkleste mete e takle situasjonen pe. Ikke la deg bli et offer for ditt eget sinne, eller mottaker for en annens negative energi. Med psykologisk innsikt og forsteelse kan du bli immun mot negativitet. Det som er forsteelig blir mindre truende. Innenfor dette scenariet kan mangelen pe respons bli et bevisst valg.

 

Du vil sannsynligvis bli fortere trett dette eret. Det er to mulige ersaker til dette. Hvis du er kontinuerlig innblandet i frustrerende situasjoner vil energien tappes av konfliktene. Men hvis du er oppslukt av et prosjekt som du selv har valgt, kan du trenge mer ro og fred for e reflektere over neste trekk. Hvis du aktivt ger inn for e realisere dine drxmmer, skape dine egne visjoner, vil du sannsynligvis ha masse energi.

 

Mars i aspekt til Neptun

 

Mens Mars-Pluto aspekter innebfrer handlinger som er motivert av det ubevisste, indikerer Mars-Neptun aspekter handlinger som ikke har noe klart motiv i det hele tatt, eller som innebfrer en god del usikkerhet med hensyn til mel og retning. Humanitfre oppgaver blir ofte forbundet med denne kombinasjonen da meget endelige prosjekter stammer fra en kilde som ikke er se lett e fe tak i. Men den mest sannsynlige tolkningen for denne kombinasjonen er en uvisshet om retningen i fremtiden. Grundig planlegging er vanligvis ikke sfrlig lxnnsomt. Dette eret kan du ikke vfre sikker pe om dine handlinger vil ge bra, da det ikke er noen garanti for at du vil lykkes. Jobbsikkerhet kan komme pe dagsordenen. Som en illustrasjon  tenk deg at du ville lage et tilfluktssted for serede dyr i din bakgerd og trengte samtykke fra styret. Du kan fortsette med dine undersxkelser rundt prosjektet fxr det blir godtatt, men du kan ikke vfre sikker pe at dine anstrengelser vil lykkes fxr du vet det endelige resultatet. Du me bare stole pe at situasjonen vil ge i din favxr.

 

Mars-Neptun aspekter indikerer en evne til e fungere til tross for at en viss grad av usikkerhet farger dine handlinger. Hvis du har rett i dine antagelser om en eventuell suksess, vil det hele ge bra, men hvis du idealiserer dine handlinger eller din situasjon, og feilberegner resultatene, vil du fxle deg skuffet ner du oppdager at din innsats er forgjeves. Prosjekter basert pe feilinformasjon er mulig med Mars-Neptun aspekter i solarhoroskopet, spesielt med de mer vanskelige eller stressende aspektene. Derfor me du vurdere grundig dine handlinger og hensikter dette eret. Ha en alternativ plan i tilfelle noe ikke ger slik du hadde forventet.

 

Usikkerhet og forvirring ser ut til e ge hend i hend med denne kombinasjonen, og selvmotsigende meddelelser er mulig. Det er lett e misforste dine handlinger ner kursen din ikke er klar og dine planer er fullstendig fravfrende. Det er ogse lett for at du driver bort fra din opprinnelige hensikt ner melene ikke er klart definert. Det du opprinnelig hadde tenkt e gjxre er ikke sikkert blir noe av i det hele tatt. Du kan bli sjokkert over e oppdage hvor langt bort fra din melsetning du har fjernet deg. Bruk objektive tilbakemeldinger fra andre til e holde deg pe jorden og fokusert pe dine mel. Hvis du har behov for diskresjon i forhold til dine bestrebelser, er dette en gunstig tid for e hindre den venstre hend i e vite hva den hxyre hend gjxr. Men hvis du har behov for e vfre konsekvent, sxk konstruktive kritikk fra andre, og ikke forville deg bort fra din sti.

 


Mars i aspekt til Saturn

 

Mars-Saturn aspekter innebfrer et behov for godt planlagte aktiviteter som er basert pe en realistisk vurdering av situasjonen. Hvis du er involvert i et stxrre prosjekt, kan personlighetstrekk som selvdisiplin, utholdenhet og organisasjonsevner vfre nxdvendig for det harde arbeidet som ligger foran deg. Dette er en gunstig tid for e jobbe med e fullfxre langsiktige mel, spesielt hvis du liker den innsatsen det innebfrer. Du er i stand til e oppne det du xnsker, i forhold til din styrke og dine tilegnede ferdigheter. Fremtidige planer er en direkte forlengelse av tidligere hendelser, problemer, og erfaringer. Ingenting er gitt, alt me en gjxre seg fortjent til.

 

Mens du streber for e lykkes i et prosjekt, vil du ogse mette opprettholde en bevissthet om samfunnsstrukturer, normer, og institusjoner. Det stilles visse krav til deg som samfunnsmedlem. Hvis du for eksempel xnsker e lene penger til e kjxpe din fxrste bolig, me du kontakte en bank eller et finansieringsselskap og mxte deres krav til lenekunder. Dette er en gunstig tid for e gjxre et visst fremstxt for e lykkes, men det er ogse en gunstig tid for e trekke seg tilbake fra bestemte aktiviteter hvis en realistisk vurdering av dine fxlelser og din livssituasjon forteller deg at du bxr gjxre det. Hvis du for eksempel er en ung mor som xnsker e slutte i jobben pe grunn av at du vil ha mer kontakt med dine sme barn, kan et husholdningsregneskap vfre en nxdvendighet. Grundig planlegging kan gjxre ting mulig.

 

Saturn hersker over realiteten og det praktiske. Det er ikke nok e vfre strukturert. Dine planer kan ikke gjennomfxres hvis de er urealistiske og upraktiske. Frustrasjoner er vanlig med denne kombinasjonen, og ser ut til e oppste pe grunn av en manglende evne til e forste mulighetene og problemene. Restriksjoner og forsinkelser er vanlig i situasjoner hvor planleggingen er for derlig og forventningene urealistiske. Huset Mars ster i indikerer hva du vil gjxre (eller sinnet du vil fxle ner du mxter motstand) og Saturns hus forteller hvor restriksjonene mest sannsynlig vil oppste.

 

Begrensninger kan ligge i selve situasjonen, eller vfre personifisert ved et vanskelig individ. En ung mann med Saturn i 4. hus kjxpte en eldre bolig som trengte omfattende oppussing. Mars var i fxrste hus i solarhoroskopet, og vedkommende hadde en naturlig trang til e ge raskt frem, uten sfrlig undersxkelser og planlegging om hvordan han burde ge frem. Han oppdaget snart at problemene krevde en grundigere vurdering enn bare e ge lxs pe dem med sag og hammer. Han klarte e spare tid i det lange lxp ved e utforske problemene og legge detaljerte planer. De fleste mennesker vil innse at en kan ikke foreta storoppussing i en fei. Ner Mars ster i aspekt til Saturn i ditt solarhoroskop, me du jobbe med forsinkelser og begrensninger. I de fleste vanskelige situasjoner kan du fxle det som livet holder deg fengslet mesteparten av eret. Handlinger blir motarbeidet av andre, hvis ikke det skjer pe grunn av din egne manglende organisasjonevner, eller urealistiske forventninger.

 

Handlingsfriheten kan ogse vfre begrenset hvis du har tatt deg friheter tidligere. Hvis du har overskredet budsjettet og har pedratt deg alvorlig gjeld, vil din xkonomi bli innskrenket dette eret. Du kan selv bestemme deg for e begrense utgiftene, eller kanskje du ikke har noe annet valg enn e skjfre ned. Hvis du ikke planlegger (eller har planlagt tidligere) dine handlinger godt, er restriksjoner, forsinkelser, og frustrasjon en mulighet. De som er i stand til e jobbe innenfor strukturer kan vfre meget produktive.

 

Mars i aspekt til Jupiter

 

Handlinger som direkte stxtter eller motsier ditt trossystem, er forbundet med Mars-Jupiter aspekter i solarhoroskopet. Personlig etikk og moral kan bli syndet mot eller respektert, avhengig av hvor praktisk dine trossystemer er, og graden av konflikt og stress som melder seg. Dette er en tid da du er meget bevisst rollen tro spiller ner det gjelder e kontrollere eller dirigere atferd. Handlinger blir vanligvis kategorisert som rette eller gale, mens spesifikke relasjoner oppfattes som fordelaktige og stxttende, eller ugunstige og motarbeidende.

 

Risikoen ved denne kombinasjonen er at du kan oppfxre deg pe en mete som absolutt ikke er til din fordel, og ge pe akkord med ditt trossystem gjennom hykleriske handlinger. Dette problemet kan forverres av en tendens til overdreven planlegging av aktiviteter mens en er midt i et dilemma. Du me styre din tid pe en mest mulig effektiv mete, og likevel foreta valg som reflekterer din tro og prioriteringer. Langsiktige mel me veies mot kortsiktige fordeler. Den nxyaktige tolkningen av slike saker har med Mars og Jupiter i solarhoroskopet e gjxre. Det en gjxr blir vist av husposisjonen til Mars, og trossystemet, fordelene, eller omreder med hxy aktivitet blir vist ved huset Jupiter ster i. Aspektet mellom de to planetene signaliserer forholdet mellom de to meldingene du fer, og om du oppfatter det som en konflikt eller ikke.

 

For eksempel innse en kvinne at hun kunne avansere i forretningslivet ved e ha et personlig forhold til sjefen. Mars, handlingens planet, var i 8. hus i solarhoroskopet, i et godt aspekt til Jupiter i det 10. hus som representerer karrieren, hvor hun hepet pe e hxste fordeler. Hun xynet ikke muligheten for noen langsiktige problemer ner hun gikk inn i forholdet. Hun se bare mulighet for avansement. En annen kvinne med samme 10. hus Jupiter fikk for mye av det gode. Hennes Jupiter var i et vanskelig aspekt til Mars i 12. hus. Hun fxlte seg overveldet av ny forretningsvirksomhet og hadde vanskelig for e finne tid til e jobbe med et langsiktig prosjekt som krevde uavhengig forskning. Kvinnen fxlte seg trukket mellom umiddelbar suksess og fremtidige mel. Hun ble nxdt til e foreta prioriteringer. Begge disse kvinnene ble konfrontert med forretningsforhold som kunne vfre fordelaktige eller ugunstige, og begge foretok et valg i samsvar med dette. Oppgaven til Mars-Jupiter aspektene er e lxse etiske, moralske, eller filosofiske dilemmaer, men for e kunne gjxre dette me du skille mellom det som er en upraktisk oppfatning, og hva som er hyklerisk handling, ut fra din tro. I tillegg me du ogse prioritere dine aktiviteter og leve innenfor de tidsrammene du er gitt.

 

JUPITER I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Jupiter i 7. hus:

 

Det beste sitatet som kan beskrive Jupiter i 7. hus er: "Spxr se skal du fe". Andre mennesker trer stxttende til av seg selv, og gir deg mer assistanse og stxtte enn du forventet, eller hadde trodd at du trengte. Hvis du befinner deg i en vanskelig situasjon, fer du tilbud om hjelp. Dette kan skje uten at du ber om det, men mulighetene blir enda sterkere hvis du ikke bare erkjenner og pleier den hjelp som er tilgjengelig, men ogse ber spesifikt om det du har behov for. Noen kan vfre i den perfekte posisjon til e aktualisere dine mel, og samarbeidsforhold av denne type gjxr det mulig for dere e oppne noe som ville vfre umulig for deg e klare alene. Hjelpen kan vfre enten konkret eller abstrakt. Under best mulige forhold kan du ha direkte eller indirekte fordel av andre pe mer enn en mete. Hvis du for eksempel er gift, har du fordeler gjennom din kone, ettersom det hun fer, vil ogse du ha fordel av.

 

Andre kan tilby deg innsikt i dine problemer eller din livssituasjon, og du gjxr fremskritt gjennom det andre vet eller har lfrt. Den objektive synsvinkel hjelper deg e se og tolke livet mer klart. Vanligvis er budskapet oppmuntrende. Utveksling av kunnskap er viktig med denne plasseringen, men kunnskap er ikke det eneste som blir utvekslet.

 

Relasjoner kan bli bedre, gode ekteskap blir bedre. Hvis du har hatt et problem med e forholde deg til andre tidligere, vil denne forbedringen merkes klarere. Vanskelige ekteskapsproblemer har en tendens til e lxse seg, spesielt hvis du sxker profesjonell hjelp (individuell eller ekteskapsredgivning). I terapeutiske sammenhenger vil de som har et forhold til deg vfre mer tilbxyelige til e lytte til dine klager og komme med innrxmmelser. Kanskje viser du ogse selv mer innsikt, og har lettere for e forklare din situasjon. Du kan gjxre store fremskritt pe grunn av sme biter som faller pe plass i din bevissthet, og bidrar til e justere ditt atferdsmxnster i nfre relasjoner. Uansett om du er gift eller ikke, vil du kunne ha gode relasjoner til mange forskjellige mennesker i mange ulike sammenhenger. Hvis du klarer e skape et klima av harmoni og forenlighet, kan din evne til e lykkes i alle slags prosjekter fremmes gjennom samarbeid med andre dette eret. Hvis du ikke klarer e samarbeide med andre, vil du ge glipp av denne opplevelsen av felles fordeler.

 

Av og til kan en ge glipp av personlige fordeler fordi en er se overveldet av partnerens behov at en ekskluderer sine egne. I negative situasjoner blir personlige behov ikke bare krympet, men drukner fullstendig i andres interesser. Relasjoner kan bli se overdrevet at en ger over bord i et forsxk pe e tilfredsstille den andre. Selv det som i begynnelsen kunne virke som en fordel, kan neglisjeringen av dine personlige interesser til syvende og sist kun tilfredsstille din partners behov. Innenfor en slik kontekst, kan ikke fordeler bare betraktes som kun positive. Hvis for eksempel din ektefelle ble tilbudt en jobb i utlandet, kan du fxle deg fascinert av muligheten til e bo i utlandet, men kan bli tvunget til e gi opp en masse for e kunne dra. Du er nxdt til e vurdere virkningen flyttingen har pe dine langsiktige mel. Det er mulig du kan sette til sides dine personlige behov for et er eller to for e dra fordel av en helt ny opplevelse som du fer gjennom din ektefelle. Men det kan ogse vfre vanskelig, for ikke e si umulig e dra pe denne tiden.

 

Enhver mulighet kan vfre en blandet velsignelse, og en eventuell stressopplevelse kan vfre indikert i solarhoroskopet gjennom aspektene til Jupiter i 7. hus. Balansen er meget skjxr. Du kan ha store fordeler av, eller fxle deg overveldet av forhold som du ikke selv er ersak til, eller som er uforenlige med dine behov for tilfredsstillelse. En me kontrollere pendelens svingninger. Det verste scenarium er at du ikke er klar over at dine egne behov blir overkjxrt. Det er pe denne tiden at enkelte vil ta et skritt frem og gjxre observasjoner som vil forandre ditt perspektiv, hvis du er villig til e lytte.

 

SATURN I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Saturn i 5. hus:

 

Saturn i 5. hus i solarhoroskopet indikerer at vanlig selvutfoldelse er pevirket av nevfrende forhold. Av en eller annen grunn fxler du deg meget usikker pe deg selv, og har vanskelig for e gi uttrykk for den du er uten e vfre redd for kritikk fra andre. Sannsynligvis har ditt sosiale miljx endret seg. Du kan fxle deg som en fisk pe land, og du fxler deg ikke lenger avslappet og komfortabel med deg selv. Dette er spesielt tilfelle hvis du tror at du befinner deg i uvennlige omgivelser, og bevisst forsxker e virke harmlxs i din sosiale situasjon.

 

Et eksempel: En synsk person som begynte pe en skole, oppdaget at en annen synsk person hadde gett pe samme skole tidligere. Denne personen hadde rettet verbale trusler mot enkelte lfrere og skapt en slik avstand til disse at for den andre studenten ble det et stigma e vfre synsk. Det var klart en fordel e opptre pe en harmlxs mete helt til det var mulig for ham e etablere sin egen personlighet som annerledes enn sin forgjenger. Han opplevde en periode med selvpelagt personlighetsbegrensning mens han jobbet mot en klarere definisjon av hvem han var. Da han lyktes med dette ble det mulig for ham e komme frem med sine evner i praktiske sammenhenger.

 

Et annet eksempel pe denne bekymringen for seg selv, er opplevelsen til en eldre kvinne som innledet et forhold til en mye yngre mann. Hun passet ikke inn sammen med hans venner, og han kunne ikke forholde seg til hennes venner. Overgangen fra en omgivelse til en annen kan innebfre en viss hemning. Den naturlige strxmmen forbundet med selvutfoldelse virker mer kontrollert og bevisst styrt. Det kan oppste situasjoner hvor forsiktighet er berettiget, og kanskje ogse fordelaktig. Evnen til e "passe inn" i situasjoner hvor du vanligvis ikke befinner deg, vil ikke vfre sfrlig fordelaktig for din personlige vekst og menneskene du kommer i kontakt med.

 

Behovet for stxrre selvdisiplin ner du jobber kreativt, er vanlig med denne Saturnplasseringen. Dette eret vil selv den kreative prosessen bli gjenstand for stxrre kontroll. Den naturlige strxmmen me kanaliseres pe en mer organisert og produktiv mete, mens det endelige skaperverket trenger e forbedres enda mer. Eksempler pe slike forandringer kan vfre at du jobber innenfor en fastsatt tidsramme, eller har tidsfrister e forholde deg til. Du kan ha et spesielt produkt som er populfrt og som kan reproduseres for massemarkedet. Du bxr sannsynligvis evaluere den kreative prosessen og gjxre forandringer med tanke pe dine framtidige behov og ambisjoner.

 

Dette eret vil du sannsynligvis be om konstruktiv kritikk av ditt arbeid i hep om e fe en klarere definisjon av hva du forsxker e formidle. Du kan ogse oppdage at det du skaper ikke er helt i samsvar med dine intensjoner. Hvis dette er tilfelle, vil den kreative prosessen ne bli mer arbeidskrevende og kjedelig da du jobber med e finpusse ditt skaperverk. Du blir mindre opptatt av Venusaktig kreativitet, da du er mer opptatt av Saturns perfeksjonisme. Stxrre arbeider og langsiktige, vanskelige prosjekter er ogse indikert ved Saturn i 5. hus.

 

I alle disse tilfellene, kan det til e begynne med bli mer vanskelig e uttrykke deg pe en kreativ mete. Blokkeringer kan oppste, men det endelige melet er et bedre produkt som i stxrre grad gjenspeiler det du forsxker e formidle. Du er villig til e gjxre en ekstra innsats for e perfeksjonere den kreative prosessen, og til syvende og sist, ditt skaperverk. De som ikke er i stand til e forplikte seg i en slik grad, og mangler den nxdvendige utholdenhet, vil oppleve blokkering mesteparten av eret.

 

Selvkritikk kan vfre meget sterk i denne perioden, mens selvtilliten kan sle sprekker. Slike personlighetstendenser har en direkte sammenheng med forfinelsesprosessen og xnsket om e takle meget uvanlige og vanskelige situasjoner. E bevege seg nfrmere perfeksjonen betyr e fxrst se det som er mindre perfekt. Ikke la kritikk, enten det gjelder din egen eller andres, ta fra deg motet. Du bxr heller xnske konstruktiv kritikk velkommen, da den vil hjelpe deg e forste hva som me gjxres. Du me overvinne dine skuffelser. Kvaliteten som kreves av fremtidige oppgaver vil vfre mye hxyere enn den som krevdes tidligere. Du me bli mer organisert, disiplinert, konsistent, og praktisk i fremtiden. Slurv, latskap, inkonsistens, og hykleri kan begrense din suksess og svekke din selvtillit, bede dette eret og i erene som kommer.

 

Relasjoner, spesielt kjfrlighetsforhold (men vanligvis ikke ekteskapsforhold), kan vfre vanskeligere med Saturn i 5. hus. Saturn betyr begrensninger i en eller annen form. Slike begrensninger kan vfre spesifikke i forhold til denne spesielle relasjonen, eller de kan vfre gjenvfrende frykt fra et tidligere forhold. Vanlige spesifikke begrensninger inkluderer blant annet forhold hvor de to befinner seg langt borte fra hverandre, kortvarige romanser, utenomekteskapelige forhold, eller relasjoner som innebfrer at dere er mye borte fra hverandre, i det minste dette eret. Du eller din kjfre har kanskje ikke nok tid sammen til e fortsette den voldsomme romansen. Det praktiske kan vfre viktig.

 

Den absolutt verste manifestasjonen er at du ikke fer den du xnsker deg. Dette skjer oftest hvis du er involvert i en person som er bundet pe annet hold. Av og til kan forholdet i seg selv mangle kjfrlighet og ekte omsorg. I svfrt negative manifestasjoner, kan Saturn indikere sadomasochistiske tiltrekning, eller relasjoner som innebfrer mer smerte enn kjfrlighet.

 

Hvis du har barn, krever disse mer oppmerksomhet dette eret. Mye av din tid og energi kan ge med til deres krav, og enkelte vil oppleve dette frustrerende og begrensende. Situasjonen vil kreve at du er mer aktivt engasjert i dine barn i den daglige omsorgen. Nybakte foreldre har ofte denne plasseringen (eller en lignende sterk Saturnplassering) pe grunn av den tid og energi det trengs for e ha omsorg for et barn. Det mest vanlige temaet med barn i skolealderne er enten utdannelses- eller atferdsmel, eller problemer. Av en eller annen grunn er det mulig at barna ikke er i stand til e takle hverdagen pe egen hend, og ne trenger din veiledning og stxtte. Dette er spesielt tilfelle med barn som ger gjennom viktige livsfaser (barndom, 2-erskrisen, puberteten etc.), eller barn som forsxker e tilpasse seg viktige livsforandringer(flytting, nye sxsken, skolestart, foreldrenes skilsmisse eller separasjon). Strengere disiplin kan vfre en lxsning, men ikke alltid, avhengig av situasjonen. Hvis dine barn er voksne, er det likevel fortsatt mulig at de befinner seg i en livssituasjon som bekymrer deg, eller krever din assistanse.

 


URANUS I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Uranus i 12. hus:

 

Uranus i 12. hus er symbolet pe den hemmelighetsfulle personlighet. Dette eret kan dine tanker vfre ganske sprx, men din ytre opptreden forblir konservativ. Andre mennesker vil ikke vfre klar over hva som egentlig skjer i ditt indre, og vanligvis skjer det noe. Du har evnen til e skjule ting. Privatsaker, indre tanker, eller valg, vil ikke bli offentliggjort. Det er en klxft mellom hva du egentlig tenker eller gjxr, og det andre faktisk er klar over. Skillet kan eksistere kun me det mentale plan, men det kan ogse manifestere seg pe det fysiske plan. Dette er en tid da du vil ha en tendens til e ta deg friheter uten at noen vet hva som foreger.

 

Vanligvis vil frykten for misbilligelse vfre vanlig med denne plasseringen, og av en eller annen grunn fxler du at du me vfre pe vakt. Etter all sannsynlighet er du involvert i en ny situasjon som er ganske annerledes enn det en vanligvis forventer av deg. Hvis du ikke har den nxdvendige frihet til e uttrykke deg pe en epen og naturlig mete, vil du gjxre det i hemmelighet. Alt vil ha en tendens til e forholde seg rolig, med mindre Uranus krysser Ascendanten i solarhoroskopet i lxpet av eret. Hvis dette skjer, kan du eller noen andre xnske e offentliggjxre sannheten. Vanskelige situasjoner som du xnsker stillhet rundt, kan dreie seg om sexrelaterte aktiviteter som for eksempel fxrste seksualopplevelse, homofile eller bifile legninger, forhold, prevensjonspraksis, eller abort. Med denne plasseringen vil saker av slik natur mest sannsynlig bli hendtert i hemmelighet enn pe en epen mete.

 

Positiv manifestasjon inkluderer oppdagelsen av et uvanlig talent som du nettopp har blitt bevisst og ikke er helt rede til e vise for andre. Du kan for eksempel oppdage at du har synske eller kunstneriske evner, du kan vfre redd for e la dine talenter bli kjent fxr de er mer utviklet. Du velger e tie om det du vet, eller kan gjxre senere ner du er klar til e utsette deg for omgivelsenes kritikk.

 

Hemmeligholdelse kan lede til angst og nervxsitet for at det skal bli oppdaget. Videre kan allerede negative fxlelser eller frykt bli verre av hemmeligholdelsens press. Tanker og handlinger er se fjernt fra ditt normale mxnster at de kan virke irrasjonelle. Dilemmaer kan gjxre at du tverrvender i viktige saker uten e forste hvorfor. Hvis du opplever ekstremt psykisk ubehag bxr du oppsxke noen som kan hjelpe deg. E forsxke e leve i et vakuum kan vfre skremmende. E snakke epent med en trygg og forsteelsesfull terapeut kan hjelpe deg e vurdere din situasjon objektivt, og antyde hvilke valgmuligheter du har. Pe et positivt plan utvikler du en dyp tro pe ditt individuelle jeg, lfrer e stole pe dine unike indre egenskaper som befrir deg fra konformitetens begrensninger.

 

NEPTUN I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Neptun i 11. hus:

 

Dette er en tid da du kan utvikle endelige bend til andre. Du blir mer sensitiv for venners behov og bekymringer, og kan reagere pe en mete som er bede hjelpsom og innsiktsfull. Selv om visse venner er mer bekjente av deg pe denne tiden, kan det formes intuitive bend mellom likesinnede mennesker. Relasjoner overskrider selvsentrerte behov og blir en manifestasjon av en endelig forbindelse. Det er de indre egenskaper som skaper et ekte vennskap. Medfxlelse og empati spiller en viktig rolle i dine relasjoner. De som ster deg nfrmest kan trenge din assistanse. Bruk dette eret til e utvikle en dypere forsteelse for hva det betyr e vfre en venn. Forsxk e mestre kunsten e gi og motta. Hensikten med denne plasseringen er e oppdage hvem dine venner egentlig er. Enkelte vennskap vil bli sterkere fordi de tilfredsstiller din endelige oppfatning av hva en venn kan og bxr vfre. Andre vennskap kan falle fra etter hvert som du oppdager deres illusoriske fasade.

 

Uheldigvis er enkelte av dine venner ikke like sensitive eller utviklet som deg. Medfxlelse og empati er av og til ensidig. Du kan vfre fxlsom overfor dine venners behov mens dine egne behov forblir utilfredsstilte. En venn kan xnske noe spesifikt av deg uten e ha til hensikt e gi noe tilbake. I ekstreme tilfeller kan det vfre snakk om at du skal innta en frelserrolle mens den andre er offeret. Din motpart trenger din hjelp, men samtidig virker hans eller hennes handlinger hensiktslxse, selvdestruktive, eller selvmotsigende. Slike frelser-offer relasjoner er spesielt skuffende. Husk at et hvert menneske me bidra til sin egen frelse. Du vil sannsynligvis oppleve skuffelse hvis du idealiserer din venns potensial uten e forste nevfrende begrensninger. Forvirrende atferd og samspill kan ogse vfre en del av bildet, og hvis dette er tilfelle, er det stor risiko for misforsteelser. Hvis det ikke er noe intuitivt bend mellom dere, er alt som ikke blir sagt med rene ord meget usikkert. Forsxk e rydde opp i misforsteelser se snart de forekommer, men innse at du og din venn kan mangle en felles plattform for forsteelse, og at dere begge trenger e ge i ulike retninger.

 

All informasjon som er nevnt ovenfor kan ogse gjelde gruppesamspill. Dette kan vfre en fin tid for e slutte seg til en endelig gruppe for e fremme sin egen opplysning. Du bxr imidlertid ogse innse at gruppene ikke alltid vil leve opp til dine forventninger.

 

Tidlig i denne ersperioden vil ikke melene vfre klart utformet. Selv om du tror at de er det, er viktige justeringer fremdeles sannsynlige. Denne plasseringen er forbundet med delmel, eller usikre mel. Tendensen er e fxlge et innfall uten e vfre sikker pe det endelige melet. Selv om du flyter med strxmmen, er du virkelig sikker pe hvor det hele ender? Sannsynligvis ikke! Av og til kan beina bli revet unna deg, mens du er for opptatt av din umiddelbare livssituasjon til e tenke pe fremtiden. La oss for eksempel anta at du plutselig ble arbeidsledig eller gravid. E takle din aktuelle livssituasjon vil vfre fxrste prioritet fxr du begynner e vurdere dine langsiktige mel. Du kan ikke planlegge for fremtiden fxr ting har roet seg. Du kan bare ane det neste steg. Av og til innser ikke vedkommende hva melet er fxr mot slutten av ersperioden, men det burde ikke stanse deg i e jobbe med det direkte eller indirekte i disse 12 menedene. Hvis du for eksempel vender tilbake til skolebenken, kan du vfre usikker pe hva du skal velge som fordypningsfag. Du har spesielle studier i tankene, men du er ikke helt sikker pe hvordan du vil bruke informasjonen i ditt yrkesliv, eller hvilke endelig utdanning du vil ta. Du er epen for mange forskjellige karrieremuligheter. Men du tar nxdvendige kurser hele eret, og veien videre blir sannsynligvis klarere etter hvert. Se ge mot et mel selv om du ikke forster hva den endelige destinasjonen vil bli. Ofte vil bevegelsen vfre i retning av en mer endelig manifestasjon. Livskvalitet er en viktig prioritering. Dette er en tid da fremtidige planer vokser mer i samsvar med endelig tro.

 

PLUTO I SOLARHOROSKOPET

 

Solar Pluto i 8. hus:

 

Det er ganske vanlig at xkonomiske planer eller ordninger forandrer seg dette eret. Hvis du bor alene og er din egen forsxrger, kan pengene du tjener enten vokse eller avta. Det samme er tilfelle hvis du mottar penger fra dine foreldre eller andre slektninger. Hvis du deler dine midler med en annen person, kan en av dere bestemme seg for e slutte i jobben, eller ge ned til redusert stilling. Det er sjelden at noen mister jobben. En lxnnsxkning er ogse mulig, men det er mer sannsynlig med budsjettendringer uansett. Gjeld kan vfre et problem, og du kan forsxke e bli kvitt all gjeld. I en relasjonssituasjon hvor en person har et stort forbruk, bxr han eller hun bli anmodet om e betale sine regninger selv. Gjeldssituasjonen kan ha vokst ut av kontroll. I se fall er det pe tide klippe opp kredittkortene. Hvis du er i alvorlige vansker, kan konkurs, pantsettelse, og derlig kredittanseelse fortsette.

 

I virkeligheten er det likevel ikke mengden penger som er problemet. Kontroll er viktigere. Hvis du bor alene og har din egen inntekt, xnsker du ikke e bli kontrollert av penger eller mangel pe penger. Dette er ikke tiden for e holde ut i en jobb kun av xkonomiske ersaker. Dette er ikke en tid for ukontrollert forbruk. Xkonomisk maktkamp er forbundet med denne plasseringen, og hvis du bor alene og har din egen inntekt, vil denne kampen om kontroll forege i ditt indre. I andre situasjoner kan maktkampen oppste i forhold til din arbeidsgiver. Du kan ha en fxlelse av at din arbeidsgiver ikke behandler deg rettferdig. Lxnnsforskjeller er en mulighet, eller du kan bli bedt om e undertegne en eksklusiv kontrakt som begrenser din mulighet til e ha noen jobb ved siden av, eller tjene pe andre aktiviteter. Hvis du bor sammen med et annet menneske (ektefelle, kjfreste, samboer) kan det kanskje oppste xkonomiske konflikter mellom dere. Hvem har og hvem har ikke kontroll over pengene, og hvordan de fordeles, kan vfre et viktig problem. Dere kan ha ulike oppfatninger om hvordan penger skal tjenes og brukes. Av og til blir det stilt krav, og penger blir holdt tilbake. I svfrt negative situasjoner, foreger det manipulativt spill der penger blir utvekslet mot seksuell velvilje, og xkonomisk svartelisting forekommer.

 

Seksuell sjikanering er sjelden men mulig, da kampen om makt kan oppste i alle mulige situasjoner. Du kan bli sjikanert av en lfrer, en arbeidsgiver, eller kollega. Det kan vfre svfrt viktig for deg e forsvare, eller definere din seksualitet dette eret. Dominerende personligheter kan konfrontere deg, eller hindre din fremgang. Seksuelle fordommer og stereotype kjxnnsrollemxnstre kan hemme din effektivitet i konkurransesituasjoner, og er til syvende og sist en annen kamp om for makt og kontroll.

 

Problemer med forsikringsselskaper og forsikringskrav ser ut til e vfre forbundet med denne plasseringen. Enkelte har rapportert om kansellerte forsikringer, ubetalte krav, stridigheter rundt dekning, og generelle forvekslinger. Hvis du har e gjxre med forsikringsselskaper dette eret, ta deg ekstra tid til e rydde opp i konflikter eller feil. Ikke vfr redd for e sless for det som er rettmessig ditt, for du kan vinne.

 

Disse kampene understreker viktigheten av xkonomisk kontroll, mer enn mengde penger. Konfliktene kan av og til dreie seg om svfrt sme belxp ner prinsipper er involvert. Det underliggende prinsipp er behovet for e revurdere og ha kontroll over din egen xkonomiske situasjon, spesielt ner andre er innblandet. Penger kan fordeles mer rettferdig. Du me ha makt over din xkonomiske fremtid, og e dele visse utgifter pe en rettferdig mete kan vfre det beste svaret. I svfrt vanskelige situasjoner kan du mette ta pe deg hele det xkonomiske ansvaret. For e i det hele tatt oppne en viss kontroll me en vfre bevisst psykologiske tendenser som pevirker den xkonomiske situasjonen. Forbruksmxnstre og xkonomisk maktspill er ofte mer motivert av ubevisste komplekser enn av logisk fornuft. Hvis du har psykologisk innsikt, vil din forsteelse av problemene forbundet med denne plasseringen vfre mer fullstendige.

 

Psykologisk informasjon er generelt sett viktig, og ikke bare i forhold til den xkonomiske og seksuelle situasjonen. E studere astrologi, iridologi, eller andre esoteriske eller okkulte emner kan ogse vfre nyttig. Informasjon og kunnskaper som ikke er se vanlig, er indikert ved denne plasseringen. Persepsjonen er sterkere, selv om andre ikke er klar over din nye innsikt. Du trenger ikke bare stole pe hva du blir fortalt. Du kan for eksempel bli en klxpper til e lese kroppssprek. Du vokser til e vite mer enn du er blitt fortalt, og ser mer enn det er ment at du skal se. I positive situasjoner kan din nyoppdagede ferdigheter brukes til e helbrede. Du er i stand til e korrigere eller modifisere vanskelige atferdsmxnstre hos deg selv og andre dette eret. I svfrt negative situasjoner kan du bli mxtt med intense psykologiske konfrontasjoner som innebfrer skyldfxlelser, bitterhet og manipulasjonstaktikk. Problemer som har med kontroll e gjxre kommer opp til overflaten pe den psykologiske arena, og du er nxdt til e takle ubevisst motiverte handlinger, enten dine egne eller andres. Kontakt med avvikende personligheter kan skje pe et eller annet tidspunkt i erets lxp, men sannsynligvis vil atferden ligge innenfor normalitetens grenser, selv om terapeutisk intervensjon kan vfre pekrevet. Fokus for din oppmerksomhet kan vfre ditt indre, heller enn ytre forhold, hvis et behov for selvkunnskap blir fokus for din nye innsikt. Hvis andre bruker dine ubevisste komplekser til e kontrollere deg, kan du demontere det manipulative spillet gjennom e oppsxke terapeut. Du trenger e begrense ditt ubevisste bidrag til maktkamper med andre. Selvinnsikt og e lfre e holde kommunikasjonen pe et rasjonelt plan vil gjxre det mulig for deg e gjenopprette makt over deg selv, i dine relasjoner, og din livssituasjon.