Sammenligning mellom 

 

Karl 

 

og 

 

Trine 

 

 

 

 

Fødselsdata for Karl: 

 

Karl 

April 25, 1967 

6:46:24 PM 

Oslo, Norway 

 

 

 

 

Fødselsdata for Trine: 

 

Trine 

Mars 19, 1971 

11:48:03 AM 

Oslo, Norway 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologene.no 

Betzy Kjelsbergs vei 16 B 

NO-0486 Oslo 

 

org.nr. 984 234 937 

 

e-mail: post@astrologene.no 

www.astrologene.no 

 

Introduksjon 

 

     Denne VENNEANALYSEN er delt inn i 4 kapitler.

 

     Kapittel 1 sammenligner deres temperamenter og personligheter. Emnene som omtales i kapittel 1 blir spesielt sterke hvis dere er gifte eller bor sammen. Egenarter eller spesielle vaner hos en annen person plager oss ikke så mye hvis det dreier seg om et tilfeldig forhold. Hvis for eksempel den ene er ordentlig og ryddig, mens den andre er mer slurvete, vil dette sannsynligvis komme mer i fokus hvis dere er gift, enn hvis dere bare treffes av og til.

 

     Legg nøye merke til emnene beskrevet i kapittel 2, fordi dette er de viktigste temaene i forholdet deres. Hvis for eksempel temaet romantikk og seksuell tiltrekning er understreket, kan du stole på at dette forholdet vil være ganske lidenskapelig. Men hvis romantikk og seksualitet nesten ikke er nevnt i det hele tatt, vil neppe dette forholdet bli så lidenskapelig. Merk også at materialet i kapittel 2 er presentert etter viktighet, slik at det som er nevnt først i kapittel 2 er det som er sterkest.

 

     Kapittel 4 beskriver emner i forholdet som er av mindre viktighet enn det som er presentert i kapittel 2. Kapittel 3 beskriver situasjoner og forhold som kan oppstå hvis dere er involvert i et nært, varig forhold.

 

     Hvis et utsagn ser ut til å bli motsagt av et annet utsagn, er det sannsynlig at rollene vil skifte. Hvis det for eksempel står at Karl er mer aggressiv enn Trine, og i en annen setning at Trine er mer aggressiv enn Karl, så betyr dette at dere bytter roller. Til tider vil Karl være lederen, og andre ganger er det Trine som tar initiativet og Karl som følger etter. Les også de forskjellige beskrivelsene nøye. Det er nemlig sannsynlig at en nøye lesning vil avdekke forskjellig type aggressivitet, eller områder hvor aggressiviteten sannsynligvis vil utfolde seg.

 

     For å få det meste ut av denne tolkningen, må du kombinere denne astrologiske analysen med andre ting dere vet om hverandre. Vi har for eksempel gått ut fra at dere er av motsatt kjønn (og har gått ut fra at dere er heteroseksuelle). Fysisk tiltrekningskraft, alder, religion, utdanning, familie og kulturell bakgrunn vil også påvirke forholdet. Materialet i kapittel 2, 3, og 4 i denne rapporten beskriver magnetismen mellom dere, men beskriver ikke deres individuelle natur. La oss for eksempel anta at det nevnes lite om seksualitet og romantikk i Kapittel 2, mens tolkning av fødselshoroskopet for dere begge indikerer at dere begge har sterke romantiske og seksuelle behov. I dette tilfelle er det ikke så stor sannsynlighet for at det blir et vellykket ekteskap! Hvis derimot romantikk og sex ikke er så viktig for dere, vil heller ikke mangel på lidenskap i forholdet spille så stor rolle.

 

 

    Tolkningen av fødselshoroskopet er basert på planet-

posisjonene i fødselsøyeblikket. Til nytte for de som 

studerer astrologi, er disse posisjonene, pluss en del 

teknisk informasjon, gjengitt nedenfor: 

 

Posisjoner og data for Karl: 

Sol     posisjon er  4 gr. 50 min. i Tyren

Måne    posisjon er 22 gr. 12 min. i Skorpionen

Merkur  posisjon er 18 gr. 15 min. i Væren

Venus   posisjon er 13 gr. 18 min. i Tvillingen

Mars    posisjon er 20 gr. 58 min. i Vekten

Jupiter posisjon er 26 gr. 19 min. i Krepsen 

Saturn  posisjon er  6 gr. 27 min. i Væren

Uranus  posisjon er 20 gr. 45 min. i Jomfruen

Neptun  posisjon er 23 gr. 29 min. i Skorpionen

Pluto   posisjon er 18 gr. 16 min. i Jomfruen

Asc.    posisjon er 25 gr. 04 min. i Vekten

MC      posisjon er  7 gr. 59 min. i Løven

2. hus  posisjon er 20 gr. 26 min. i Skorpionen

3. hus  posisjon er 24 gr. 49 min. i Skytten

5. hus  posisjon er 12 gr. 58 min. i Fiskene

6. hus  posisjon er  7 gr. 37 min. i Væren

 

Tropisk/PLACIDUS   Lengde og breddegrader: 59 N 55      10 Ø 45  

Standardtid observert.   GMT: 17:46:24   Tidssone: 1 timer Øst.

 

 

Posisjoner og data for Trine: 

Sol     posisjon er 28 gr. 11 min. i Fiskene

Måne    posisjon er 20 gr. 18 min. i Skytten

Merkur  posisjon er 10 gr. 14 min. i Væren

Venus   posisjon er 17 gr. 59 min. i Vannmann

Mars    posisjon er  4 gr. 14 min. i Steinbukk

Jupiter posisjon er  6 gr. 26 min. i Skytten

Saturn  posisjon er 18 gr. 55 min. i Tyren

Uranus  posisjon er 12 gr. 06 min. i Vekten

Neptun  posisjon er  3 gr. 01 min. i Skytten

Pluto   posisjon er 28 gr. 23 min. i Jomfruen

Asc.    posisjon er 27 gr. 36 min. i Krepsen

MC      posisjon er 18 gr. 08 min. i Fiskene

2. hus  posisjon er  9 gr. 13 min. i Løven

3. hus  posisjon er 24 gr. 48 min. i Løven

5. hus  posisjon er 27 gr. 16 min. i Vekten

6. hus  posisjon er 21 gr. 36 min. i Skytten

 

Tropisk/PLACIDUS   Lengde og breddegrader: 59 N 55      10 Ø 45  

Standardtid observert.   GMT: 10:48:03   Tidssone: 1 timer Øst.

 

Kapittel 1 

En sammenligning av temperament og livsstil 

som påvirker evnen til å finne harmoni sammen 

 

 

Karl's Sol i Tyren og Trine's Sol i Fisk: 

 

     Begge har en  grunnleggende toleranse, en avslappet innstilling, og er "myke" og fredselskende mennesker, og er villig til å strekke dere langt for å opprettholde harmonien i forholdet. Trine setter stor pris på Karl's stødighet og  pålitelighet, mens Karl verdsetter Trine's høflighet, vennlighet og sympati.

 

   Det er imidlertid grunnleggende forskjeller mellom dere: Karl søker klare og enkle svar og møter livet på en pragmatisk, jordnær måte. Karl  har klare oppfatninger om hva han/hun liker og misliker, og har forutsigbar smak. Karl søker konkrete og klare resultater av enhver innsats. Trine er eklektisk i sin innstilling, mer sensitiv overfor et bredere spektrum av ideer og følelser. Trine er ikke så rasjonell, mer intuitiv og følelsespreget, og mer villig til å akseptere det som er tvetydig og sammensatt, enn Karl er.

 

Karl's Måne i Skorpion og Trine's Måne i Skytte: 

 

     Dere er som natt og dag, følelsesmessig sett. Trine er munter, optimistisk og filosofisk i sitt syn på livet og følelsesmessige opplevelser, og forventer alltid å være raskt på banen igjen etter vanskelige perioder. Idealistisk og framtidsrettet som Trine er, kan det være lett å overse eller fornekte primitive følelser, og den mørke, smertefulle siden ved livet. Karl er derimot en intens, lidenskapelig person som har liten emosjonell avstand til opplevelser og situasjoner. Selv om Trine i hovedsak er en åpen person, og meddeler fritt og fortrolig sine tanker og følelser, er Karl meget forsiktig, kanskje også mistenksom, og åpner seg ikke, og har heller ikke tillit til hvem som helst. Karl er innadvendt og hemmelighetsfull, og kan være heller asosial til tider, mens Trine liker å gå ut og treffe andre mennesker. Karl har en tendens til å sitte og ruge, og kan ofte bli mørk og stille, og Trine kan forsøke å oppmuntre eller glede Karl. Noe som til tider kan hjelpe, men likeså ofte virke påtrengende. Trine ønsker solskinn hele tiden, mens Karl setter pris på en skikkelig storm.

 

     Dere har begge et meget intenst indre liv, men mange av deres følelser er skjulte unntatt for mennesker som står dere veldig nær. Dere er helhjertet og ofte ekstreme i følelsesmessige reaksjoner: Dere elsker og hater, føler raseri, triumfer, voldsom lojalitet, eller total avsky - alt med samme glød. Dere kan ulme og ruge over noe i lang tid uten å uttrykke eller frigjøre følelsene, og dere kan på denne måten bygge opp enormt med nag og skyld.

 

      Karl blir også dypt knyttet til sin elskede, og er meget sensitiv overfor enhver trussel mot båndet mellom dere. Sjalusi og eiertrang kan være et problem. Trine derimot er vennlig, følelsesmessig generøs, uten spesiell eiertrang, og trenger frihet til å bevege seg rundt uten å bli gransket og stilt spørsmål hele tiden.

 

 

 

 

Kapittel 2 

Sentrale temaer i dette forholdet: Hvorfor kom dere sammen? 

 

 

Trine's Asc. konjunkt Karl's Jupiter: 

 

     Karl bidrar enormt mye med å bygge opp Trine's selvtillit og selvrespekt. Trine opplever Karl's billigelse og hengivenhet, og føler at Karl er en sann venn og supporter. Noe som gjør Trine i stand til å gjøre mer, ta større sjanser, og satse mot større mål.

 

     Dere har det også fint i hverandres selskap. Humor, moro, avkobling og lek spiller en vesentlig rolle i dette forholdet.

 

Karl's Sol trigon Trine's Mars: 

 

     Dere har et godt og hyggelig forhold, for dere liker hverandre og verdsetter hverandre. Dere kan også ha felles smak, felles fritidsaktiviteter dere setter pris på, og fornøyelser som begge har glede av. Det er også en sterk seksuell tiltrekning mellom dere.

 

Trine's Sol trigon Karl's Jupiter: 

 

     Dere setter virkelig stor pris på hverandres selskap! Karl har stor tillit til Trine og er i stand til å se Trine's beste egenskaper. Dere er svært oppmuntrende og støttende overfor hverandre og hjelper hverandre til å utvikle større selvtillit, åpne nye dører, skape framgang, og vokse både på indre og ytre plan. Den positive tonen av godvilje og harmoni er også uvurderlig når det gjelder å overvinne ulikheter i temperament og andre vanskelige aspekter ved forholdet - beskrevet andre steder i denne rapporten.

 

Trine's Måne kvadratur Karl's Uranus: 

 

     Selv om dere er svært fascinert av hverandre, nysgjerrige på hverandre, og til tross for en sterk tiltrekning mellom dere, så er det også en mangel på stabilitet og ro. Dere reagerer svært impulsivt på hverandre. Følelsene for hverandre veksler mellom varme og kulde. Det kan virke som dere enten elsker eller krangler med hverandre, og går fra det ene ytterpunktet til det andre. Dette forholdet kan lett bli til et kjærlighet/hat forhold, hvor dere på samme tid føler dere uimotståelig tiltrukket av hverandre, men samtidig irriterer hverandre og får hverandre til å føle dere ille til mote. For å få dette forholdet til å fungere, må dere begge være meget fleksible, tolerante med hensyn til svakheter hos hverandre, villige til å innrette dere etter konstante forandringer, og dere må også like spenning, overraskelser og alt nytt. I dette forholdet vil det neppe bli en kjedelig stund!

 

Trine's Måne kvadratur Karl's Pluto: 

 

     Det emosjonelle båndet mellom dere er svært sammensatt. Den seksuelle tiltrekning er sterk, og dere virker som magneter på hverandre, og opplever hverandre som meget karismatiske. Men dere kan også føle dere utilpass med hensyn til enkelte dypt inngrodde vaner og holdninger som dere ser hos hverandre etter hvert som dere lærer hverandre bedre å kjenne. Dere kan føle dere både tiltrukket og frastøtt av hverandre på samme tid. Dere vekker intense følelsesmessige reaksjoner hos hverandre, og hvis dere ønsker at dette skal bli et langvarig forhold, må dere være svært forsiktige, for et sammenbrudd av forholdet kan lett bli utløst av sjalusi, hensynsløshet, eller rett og slett en manglende vilje til å forandre på inngrodde vaner som virker støtende på hverandre. Kort sagt er dette et intenst emosjonelt forhold som er svært skiftende, som driver dere til emosjonelle ytterligheter, og utfordrer deres dypeste, mest personlige og mest sentrale holdninger og vaner.

 

Trine's Måne trigon Karl's Merkur: 

 

     Dere liker lange samtaler og føler dere svært hjemme hos hverandre. Dere er villige til å snakke åpent om deres følelser uansett hva det måtte dreie seg om. Dere vil tilbringe mye tid sammen, og vil oppdage at smak, interesser, hobbyer, og aktiviteter som regel passer sammen på en harmonisk måte. Opplevelsen av vennskap, og en indre forståelse for hverandre er meget tilfredsstillende og av en svært positiv natur.

 

Trine's Måne sekstil Karl's Mars: 

 

     Dere stimulerer hverandres følelser og begjær, og dere føler begge at dere har lett for å gi uttrykk for hva dere ønsker fra partneren på en åpen og direkte måte. Dere liker idrett, aktivt spill, eller andre energikrevende fysiske aktiviteter når dere er sammen.

 

Karl's Merkur sekstil Trine's Venus: 

 

     Dere er i stand til å dele deres følelser, interesser og ideer med en uvanlig grad av åpenhet og ærlighet. Det er sannsynlig at dere vil ha stor glede av å snakke om følelser og tanker rundt litteratur, kunst og psykologi i det vide og brede. Slike samtaler vil også som oftest være gjensidig stimulerende, interessante og harmoniske. Det er også mulig at dere vil ha et godt samarbeide på et eller annet kreativt område.

 

Karl's Venus trigon Trine's Uranus: 

 

     Dette er et livlig, entusiastisk og spennende forhold. Dere føler dere uten hemninger når dere er sammen, og er i stand til å uttrykke dere meget fritt overfor hverandre. Hvis dere begge liker å danse, eller har sansen for musikk eller idrett, har begge funnet en utmerket partner for slike aktiviteter! Den seksuelle kompabilitet er også stor, og dere vil føle at deres partner er en vidunderlig elsker.

 

Trine's Venus trigon Karl's Mars: 

 

     Romantiske følelser er sterke, og der passer svært godt sammen seksuelt. Det er usannsynlig at følelsen av å være forelsket noensinne vil forsvinne helt, og det er sannsynlig at dere begge vil betrakte hverandre som meget spesielle og kjære for hverandre gjennom hele livet. Dette er definitivt et varmt og romantisk, og meget tilfredsstillende forhold for dere begge.

 

Trine's Mars kvadratur Karl's Saturn: 

 

     I vennskapet mellom dere er Trine den ivrige, lidenskapelige, aktive og impulsive, og Karl kobler ofte inn bremsene, eller forsøker å kontrollere, tone ned, og styre Trine's ønsker og initiativer. Trine vil sannsynligvis føle seg meget frustrert, sint eller mismodig hvis Karl gir uttrykk for misnøye eller forsiktighet altfor ofte, og dette kan bli en kilde til atskillig friksjon mellom dere. Karl føler seg overveldet og misunnelig på Trine's intensitet og selvsikkerhet, men i stedet for å forsøke å holde Trine tilbake, burde Karl ta et oppgjør med den frykt og de hemninger Trine's direkte væremåte vekker.

 

 

 

 

Kapittel 3 

Skjebne og endelig resultat av forholdet mellom dere 

 

 

Kompositt Sol konjunkt Merkur: 

 

     Dere har blant annet et intellektuelt forhold til hverandre. Å utveksle tanker, studere sammen, dele informasjon, snakke sammen og erte hverandre, anbefale nye bøker for hverandre, presentere nye ideer, stimulere hverandres nysgjerrighet og interesse for verden - er alt sammen viktige aspekter ved dette forholdet. En viss objektivitet og evne til å tenke på og snakke om hva som foregår mellom dere, er også framhevet. Sagt på en enkel måte, er det å bli mer bevisst, eller bedre informert og opplyst, en viktig grunn til at dere føler dere tiltrukket av hverandre.

 

Kompositt Sol konjunkt Venus: 

 

     Et av formålene med at dere er sammen er å skape og å gi uttrykk for skjønnhet, enten i form av et vakkert, kjærlig forhold, eller grasiøst og kunstferdig arbeid. Det kan også være et element av forfengelighet, kunstgrep, eller et ønske om å fremheve seg, et ønske om å bli sett og anerkjent som DET VAKRE PARET, uansett om dette stemmer eller ikke. Å skjule eller nedtone deres vanskeligheter og de mer ubehagelige sidene ved forholdet kan være til hjelp for en stund, men hvis dere forsøker å opprettholde dette imaget av dere selv som et lykkelig, kjærlig par til tross for de aktuelle konflikter, vil dere aldri komme i kontakt med de virkelige vanskene. Uansett hvilke friksjoner, hvilken dissonans, eller uvennskap det oppstår mellom dere, vil det alltid finnes en trang til å skape harmoni, forsoning, og glatte over forskjellene, og å skape samarbeid. Det vil kreve veldig mye av dere å bli virkelige fiender.

 

Kompositt Merkur konjunkt Venus: 

 

     En felles stil, eleganse, og estetikk vil komme i fokus i dette forholdet. Diskusjoner om kunst, kjærlighet, litteratur, og alt dere opplever som vakkert vil definitivt være en del av det.

 

     Dere har også lett for å gi uttrykk for deres kjærlighet til hverandre, å uttrykke disse følelsene verbalt eller skriftlig. Små, hensynsfulle uttrykk for omsorg (og et diskret, kanskje litt sukret uttrykk for uenighet når dette er tilfelle), bidrar også til den lykke dere føler sammen. Dere har en tendens til å enten unngå "tunge" emner, eller dere er i stand til å snakke om disse på en vennlig, fredelig måte.

 

Kompositt Mars kvinkuns Saturn: 

 

     Uansett hva slags glede og velsignelser dette forholdet kan by på, så vil det også innebære mye hardt arbeid. Tålmodighet, overbærenhet, evnen til å fortsette til tross for hindringer og motgang, og evnen til å akseptere kompromissets nødvendighet, kreves. Konfrontasjon med det faktum at det er enkelte ting som ikke lar seg gjennomføre, redusert frihet, og en større bevissthet med hensyn til grenser og kontroll, er alt sammen en del av dette. Til tider kan alt virke veldig vanskelig, kjedelig, og kvelende. Hvis noen av dere (eller begge, må ofre altfor mye for den andre - noe som er klart indikert - kan dette bli en kilde til betraktelig bebreidelse og nag. Men å kunne akseptere det bitre sammen med det søte, er en del av det dette forholdet dreier seg om.

 

Kompositt Mars konjunkt Neptun: 

 

     Som par er dere ikke så veldig effektive eller i stand til å takle de praktiske og fysiske realiteter. Deres mål er vanskelige å definere, og derfor også vanskelig å jobbe mot, for det som motiverer dere når dere slår deres krefter sammen, er fantasien. Mer enn noe annet, har dere et reelt behov for å leve ut deres fantasier sammen med hverandre, og dette trenger ikke om å være noe problem hvis dere klart erkjenner at det er dette dere ønsker. Erotiske fantasier, glamorøs seksualitet, og seksualliv i form av tilbeding kan farge forholdet helt fra begynnelsen. Deres fruktbare, kreative fantasi vil helt sikkert bli aktivisert av å være sammen. På den positive side kan dette gi nesten magisk styrke til deres seksuelle forhold, men på den andre side, hvis en av dere skulle mislykkes i å tilfredsstille den andres drømmer og behov, kan det være spesielt skuffende.

 

     Framfor alt, streb etter å være ærlige og klare med hverandre i alle former for kommunikasjon. Det er bare for lett å skape forvirring og/eller føre hverandre bak lyset hvis ikke kommunikasjonen er presis nok.

 

kompositt Jupiter konjunkt Uranus: 

 

     Gleden ved å oppleve eventyret, spenningen ved nye oppdagelser, og friheten til å tenke, handle, og utforske, vil helt sikkert være en viktig gjennomgangsmelodi i dette forholdet. Isteden for å tenke "Kanskje jeg ikke burde...", "Jeg har aldri før...", "Hva ville dette mennesket tro hvis jeg...", vil dere se på hverandre og si "Hvorfor ikke?". En åpen og nysgjerrig holdning er framherskende, spesielt m.h.t. nye ideer og filosofier. Å reise sammen og oppdage "nye verdener" er en sentral del av forholdet. Lek, humor, og ugagn er det også mye av i forholdet.

 

kompositt Saturn kvinkuns Neptun: 

 

     Et behov for ensomhet og tilbaketrekning, for å fjerne dere fra dagliglivets støy, plikter og ansvar, vil være et viktig aspekt ved dette forholdet. Dere kan ønske å være en del for dere selv, eller kanskje også bo atskilt i perioder. Hvis dere ikke tar dette behovet alvorlig, kan den ene av dere (eller begge) føle seg ensomme selv i hverandres selskap.

 

     Dette behovet for tilbaketrekning kan bli mistolket som likegyldighet eller apati av den annen part, men hvis dere begge erkjenner dette behovet og gir plass til det i forholdet, vil det neppe være noe minus. Andre kan betrakte dette som litt merkelig, eller ta det som en indikasjon på at noe er galt mellom dere - men ikke bry dere om det! Det kan faktisk bidra til å holde forholdet ærlig og friskt!

 

 

 

 

Kapittel 4 

Andre temaer i dette forholdet 

 

 

Karl's Sol i Trine's 11. hus: 

 

     Dere har mange felles venner, sosiale interesser, og mange felles ideer og interesser. Det er et munter, vennlig og utadvendt preg over forholdet, men det kan mangle personlig varme og intimitet til tider.

 

Trine's Sol i Karl's 5. hus: 

 

     Trine oppmuntrer Karl's kreative talenter, og begge føler seg inspirert til å gå sammen om felles kreative prosjekter. Hvis dere har en felles kunstnerisk eller kreativ interesse, er det ganske sikkert at dere vil jobbe sammen og inspirere hverandre enormt langs disse kreative linjer. Dere setter virkelig pris på hverandres selskap, og liker å ha det gøy sammen.

 

Karl's Måne i Trine's 5. hus: 

 

     Karl setter stor pris på Trine's kreative interesser, og er en oppmuntrende tilskuer for Trine's personlige kreative arbeid, enten det gjelder hagearbeid, en kulinarisk fornøyelse, oppussing av hjemmet, eller kunstnerisk virksomhet.

 

Trine's Måne i Karl's 2. hus: 

 

     Det oppstår situasjoner som gjør det naturlig for Trine å sørge for at Karl får både materiell og følelsesmessig støtte. Omstendighetene gjør at Trine bli en velgjører for Karl, og denne støtten skaper en følelse av nærhet og takknemlighet til hverandre.

 

Karl's Merkur i Trine's 10. hus: 

 

     Karl viser stor interesse for Trine's karriere og ambisjoner, og har masse ideer om hvordan Trine kan virkeliggjøre sine mål og aspirasjoner. Dere liker å legge planer sammen, og å dele deres ideer med hverandre, og det er stor sjanse for at dere vil inngå et forretningssamarbeid.

 

Trine's Merkur i Karl's 6. hus: 

 

     Dere liker å gjøre praktiske oppgaver sammen. Spesielt Trine har masse ideer om hvordan Karl skal kunne bevare helse, ivareta eiendom, og effektivt ivareta sine daglige affærer.

 

Karl's Venus i Trine's 11. hus: 

 

     Dere liker å gå ut sammen, og dere utvikler en forkjærlighet for de samme vennene, gruppene, og sosiale aktivitetene. Som par er dere utadvendte og vennlige, og vil komme i kontakt med mange nye mennesker, og oppleve mange nye ting sammen.

 

Trine's Venus i Karl's 4. hus: 

 

     's dype følelse av takknemlighet og støtte til Trine, vil neppe fordufte med tiden. Begge elsker dere de stundene dere har sammen, spesielt hvis dere deler et felles hjem.

 

Karl's Mars i Trine's 4. hus: 

 

     På godt og vondt, kan Karl komme veldig nær Trine. Karl kan provosere, stimulere, eller inspirere Trine, kanskje alt dette på samme tid! Hvis dere bor sammen, vil Karl gjøre mye for å opprettholde hjemmet, men begge må forsøke å tilpasse seg hverandres smak og interesser. Ikke insister på å få din egen vilje og dine egne ønsker igjennom overfor din partner, spesielt ikke når det gjelder saker som angår hjemmet.

 

Trine's Mars i Karl's 3. hus: 

 

     Trine liker å utfordre Karl's fornuft og logikk, og Karl kan oppleve forholdet mer som en diskusjonsklubb enn et vennskap! Hvis dere begge kan avholde dere fra å la kommunikasjonen mellom dere bli bitter, kan dere lære mye av hverandre, og nyte et mentalt stimulerende forhold.

 

Karl's Jupiter i Trine's 12. hus: 

 

     Karl har en evne til å forstå hva som rører seg under overflaten hos Trine, og lære Trine å kjenne på en mer intim og dyp måte enn de fleste andre mennesker. Karl er en nær venn, spesielt i krisetider når han eller hun plutselig "kommer til unnsetning". Sammen vil dere utvikle en felles interesse for altruistisk og humanitære (muligens også religiøse og åndelige) aktiviteter.

 

Trine's Jupiter i Karl's 2. hus: 

 

     Trine hjelper Karl på meget praktiske, konkrete måter. Selv om ikke Trine er spesielt rik eller generøs, vil det likevel oppstå situasjoner hvor Trine er i stand til å gi Karl materielle fordeler og praktisk assistanse.

 

Karl's Saturn i Trine's 10. hus: 

 

     Karl viser stor interesse for Trine's ambisjoner og karrieremål, men er også meget kritisk og har til tider et nesten dogmatisk syn på Trine's karrieremål. Karl kan også uten å ville det stå i veien for Trine, og utilsiktet skape hindringer på Trine's vei. Karl må lære seg å stole på Trine's oppfatninger og integritet, og Trine må forsøke å ikke ta seg for nær av Karl's synspunkter, og være villig å lytte til, og lære av Karl, men også til syvende og sist stole mest på sine egne vurderinger.

 

Trine's Saturn i Karl's 7. hus: 

 

     Karl synes at Trine er en person som vil bidra med tillit, stabilitet, modenhet og forpliktelser i forholdet, og det er faktisk et høyt nivå av sikkerhet og stabilitet i dette forholdet. Begge synes det er greit å inngå forpliktelser overfor hverandre, så hvis den romantiske tiltrekningen også er stor, peker det mot ekteskap. Over tid kan Karl imidlertid også oppleve at Trine er kritisk til Karl's venner, og kan forsøke å forhindre at Karl engasjerer seg for mye i sosiale aktiviteter. Det er også sannsynlig at dere kan ha forskjellig syn på hva ekteskapet er, og hva forpliktelsene innebærer. Dere kan bli nødt til å jobbe hardt med å strukturere forholdet på en måte som er tilfredsstillende for dere begge. En av dere kan for eksempel ha et mer liberalt syn på ekteskapet, og den andre et mer tradisjonelt og gammeldags syn.

 

Karl's Uranus i Trine's 4. hus: 

 

     Karl utfordrer mange av Trine's dypt inngrodde holdninger og mange av vanene og personlige preferanser i smak som har utviklet seg fra den tidlige barndom. Karl oppmuntrer ofte Trine til å bryte med fortiden, selv om slike oppmuntringer ofte blir servert på en indirekte måte, og ikke åpent. Karl bør passe seg for å ikke overse verdien av Trine's bakgrunn, og det er viktig for dere begge at dere tar vare på det som er bra fra fortiden, uten å klamre dere fast til vaner som verken er sunne eller tilfredsstillende.

 

Trine's Uranus i Karl's 12. hus: 

 

     Trine vil, direkte eller indirekte få Karl til å revurdere mange av sine grunnleggende tanker om livet. Et nytt perspektiv på saker som har med religiøs tro og etikk kan stige opp i bevisstheten, og Karl kan bli i stand til å frigjøre seg fra holdninger og tro som hovedsakelig sitter i det ubevisste, men som skaper en følelse av skyld og utilstrekkelighet. Mange av disse forandringene vil sannsynligvis komme som et resultat av de svært annerledes perspektiver og holdninger Trine har rundt enkelte emner. Dette oppmuntrer nemlig Karl til å se på disse dyptliggende indre spørsmålene med et nytt blikk.

 

Karl's Neptun i Trine's 5. hus: 

 

     Karl liker å opptre litt barnslig og fjollete sammen med Trine. Dere liker å leke med hverandre, og det er et sterkt element av fantasi og kreativitet i deres romantiske og seksuelle liv.

 

Trine's Neptun i Karl's 2. hus: 

 

     Hvis dere er gifte bør dere være forsiktige med hvordan dere håndterer deres felles økonomi. Trine kan oppmuntre til felles investeringer som viser seg å være mislykkede. Trine er ofte idealistisk og upraktisk når det gjelder felles verdier.

 

Karl's Pluto i Trine's 4. hus: 

 

     En masse sterke følelser kommer til overflaten i dette forholdet. Forskjeller i deres familiebakgrunn, etniske eller religiøse bakgrunn, kan bli en kilde til friksjon. Forutinntatte oppfatninger av hverandre eller misforståelser mellom dere kan ulme i lang tid, for så å bryte ut som sårede følelser og sinne. Dere må være ærlige og åpne mot hverandre, ellers kan det dannes en sammensatt knute av følelser mellom dere, som igjen kan utvikle seg til et kjærlighet-hat forhold.

 

Trine's Pluto i Karl's 11. hus: 

 

     Dere inspirerer hverandre til å bli mer ivrige og kanskje også en smule fanatiske når det gjelder ideologier og sosiale sammenhenger. Trine utfordrer Karl's teorier, og enhver organisasjon han/hun måtte være medlem av, og motiverer Karl til å jobbe for reformer og å forbedre disse organisasjonene. Dere kan utgjøre et aktivt fellesskap innen politikk eller i tilknytning til samfunnsaker.

 

Trine's Sol trigon Karl's Neptun: 

 

     Dere har en sterk intuitiv forståelse av hverandre, og dere inspirerer hverandres kreativitet, idealisme og aspirasjoner. Dere hjelper hverandre til å bli klarere med hensyn til deres idealer og religiøse legninger, og sammen utvikler dere en dypere forståelse av mål og mening med livet. Dere hjelper hverandre til å se bakenfor de dagligdagse problemer, og personlige saker, og å fokusere mer på altruistiske mål og mer omfattende emner.

 

Trine's Asc. trigon Karl's Neptun: 

 

      Trine's sympati nestekjærlige impulser blir stimulert av Karl, og det er mye gjensidig toleranse, sensitivitet og godvilje mellom dere. Dere hjelper hverandre på en uselvisk måte. Hvis Trine er en pågående, ambisiøs person, kan Karl hjelpe Trine å koble av, og gi slipp på mindre irritasjonsmomenter og uvesentlige problemer. Hvis Trine er en mer passiv og avslappet person, kan Karl forsterke disse trekkene.

 

Karl's Måne opposisjon Trine's Saturn: 

 

     A Selv om dere begge strever for å være ansvarsbevisste, vise respekt og hengivenhet mot hverandre, så er det en sterk tendens til at dette forholdet fokuserer ALTFOR MYE på ansvar og forpliktelser. Karl vil sannsynligvis føle seg urettferdig kritisert, frustrert av Trine's moralske og etiske holdninger, og eventuelt bli ergerlig over alle begrensningene og alt ansvar forholdet bringer med seg. Følelsesmessig avstand, en kjølig tone, likegyldighet overfor følelser, og en følelse av ensomhet eller nedstemthet kan utvikle seg mellom dere. For å få dette forholdet til å fungere, må dere motarbeide tendensen til å la ansvarsfølelse og bekymring for hverandre forårsake at dere forsøker å kontrollere hverandres liv.

 

Karl's Måne kvadratur Trine's Venus: 

 

     Dere elsker hverandre svært dypt og attraksjonen mellom dere er svært sterk, men forholdet er også sårbart for emosjonelle bølgedaler. Det er ikke uvanlig at dere har helt ulike følelser for hverandre, og dette kan lede til misforståelser. For eksempel kan Trine være i en romantisk stemning, mens Karl har mer vennskapelige følelser, men ikke akkurat romantiske. Rollene kan skifte, og dere kan ofte oppleve at deres følelser ikke er synkroniserte. Dere har også lett for å såre hverandres følelser, uten å innse hvor mye den andre personen elsker og holder av deg. Ved å være fleksible og smidige, og virkelig forsøke å ha sympati for hverandre, kan dere unngå slike problemer det meste av tiden.

 

Trine's Merkur konjunkt Karl's Saturn: 

 

     Dere kan ha et seriøst kommunikasjonsproblem. Karl kan hjelpe Trine å klargjøre og definere sine ideer, men ender ofte opp med å kritisere eller bagatellisere betydningen av disse, noe som får Trine til å tvile, holde tilbake, eller ganske enkelt å være stille. Karl bør være meget forsiktig og forsøke å unngå å avbryte, ignorere, eller fordømme Trine når Trine gir uttrykk for noe. Konversasjonen dere imellom har også en tendens til å fokusere på alvorlige emner eller praktiske saker og forretninger. Noe som i lengden kan bli kjedelig for dere begge.

 

Karl's Venus trigon Trine's Venus: 

 

     Dere har en vakker kjærlighet overfor hverandre, og dere er begge i stand til å gi og motta kjærlighet, anerkjennelse og ømhet i dette forholdet. Dere liker de samme fornøyelsene, og finner det lett og naturlig å gjøre ting sammen som virkelig skaper glede og hygge i forholdet. Smak og estetisk sans er også ganske lik.

 

Trine's Jupiter trigon Karl's Saturn: 

 

     Dere samarbeider godt om praktiske, verdslige forhold, og kan fungere utmerket som forretningspartnere. Når dere gjør en felles innsats, vil økonomiske saker, investeringer, og framtidsplaner angående sikkerhet, som regel lykkes i stor grad. Fordi dere er i stand til å samarbeide om, og være trofaste mot felles mål og idealer, utgjør dere et vellykket team.

 

Trine's Saturn trigon Karl's Uranus: 

 

     Dere er i stand til å finne en balanse mellom deres behov for trygghet, stabilitet, og forpliktelser, og deres behov for det nye, for frihet og spontanitet. Karl bidrar til at Trine tør opp, og hindrer Trine fra å bli altfor rigid og fastlåst, ved å oppmuntre Trine til å gjøre forandringer og å kaste seg ut i det ukjente. Trine har en stabiliserende effekt på Karl, og hjelper Karl å organisere og dirigere Karl's energi inn i klare, bestemte kanaler ved å oppmuntre Karl til å være mer pålitelig og stødig.

 

Trine's Saturn trigon Karl's Pluto: 

 

     Dette forholdet har et dypt, intenst, eller seriøst preg, og det virker som det er umulig for dere å forholde dere til hverandre på et mer overfladisk sosialt plan. Det er lett for dere å komme fram til sakens kjerne. Sammen er dere i stand til å ta på dere store engasjement, og å overvinne enorme vansker.