ASTROLOGISK FRAMTIDSANALYSE FOR

Trine

Mars 19, 1971
11:48:03 AM
Oslo, Norway

Mars 18, 2005 - April 18, 2005

Astrologene.no
Betzy Kjelsbergs vei 16 B
NO-0486 Oslo
org.nr. 984 234 937
e-mail: post@astrologene.no
www.astrologene.no

  Introduction.

Tropisk/Placidus   NATAL CHART
Utregnet for tidssone 0 timer

Natal posisjoner:
  Sol=28PI11   Måne=20SA18   Merk=10AR14    Ven=17AQ59   Mars= 4CP14
  Jup= 6SA26    Sat=18TA55    Ura=12LI06    Nep= 3SA01    Plu=28VI23
  Asc=27CN36     MC=18PI08

PLANET-TIL-PLANET VALG
Natal: Sol Måne Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Transitt: Sol Merk Ven Mars
          ASPEKTER          ORB               ASPEKTER          ORB
Konj    (  0 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Oppos   (180 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sqr     ( 90 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Trig    (120 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sekst   ( 60 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter

Mar 17, 2005    (Mar 16, 2005 til Mar 18, 2005) Mars Oppos Asc

    Dine relasjoner har en nokså konkurranseorientert og aggressiv holdning på denne tiden, og konflikter som dreier seg om makt eller dominans kan bryte ut. Du vil helst ikke gå på akkord med deg selv for å behage noen. Stridigheter i ekteskapet eller andre nære forbindelser vil være mulig. På den annen side kan du gjerne innlede et forhold nå, og frimodig ta initiativet og jakte på noen du gjerne vil være sammen med. Du vil være pågående i forhold denne personen, men han eller hun vil sannsynligvis sette pris på det!


Mar 18, 2005    (Mar 17, 2005 til Mar 19, 2005) Sol Trig Asc

    Du er i harmoni med menneskene i dine nærmeste omgivelser. Du har følelsen av at alt går lett, og at du driver med strømmen, snarere enn å kjempe imot eller motsette seg, det som skjer rundt deg. Derfor har du også mer energi og mer moro på denne tiden. Nå er det en bra tid for å foreta en presentasjon, gå til et intervju, eller møte offentligheten i en eller annen sammenheng; responsen er positiv.


Mar 18, 2005    (Mar 16, 2005 til Mar 19, 2005) Mars Sekst Sol

    Din fysiske styrke og ditt energinivå er høyt nå, og du kan utføre en masse oppgaver uten særlig besvær. Du har tendens til å ta initiativet eller til å sette i gang på egen hånd, og du vil sannsynligvis være heldig med det du forsøker akkurat nå. Fordi du står fram på en positiv måte, vil du kanskje få tilbud om en lederrolle, eller få en sjanse til å gjøre noe du har hatt lyst til å gjøre på egen hånd.


Mar 18, 2005    (Mar 17, 2005 til Mar 19, 2005) Mars Trig Plu

    Å skaffe deg det som du virkelig ønsker, og å ta skritt for å oppnå som er så viktige for deg, kan innebære at du må oppgi noe, eller eliminering av et eller annet i livet ditt på denne tiden. Det kan dreie seg om en holdning, en situasjon, eller en tilknytning til noe(n) som har hemmet deg, og som du nå må frigjøre deg fra. Du føler deg fri til å konsentrere deg om de tingene som er mest viktige for deg nå. Større, langsiktige forandringer kan med hell påbegynnes nå. En livsstilsforandring eller et kurs i selvutvikling, for eksempel.


Mar 18, 2005    (Mar 17, 2005 til Mar 19, 2005) Sol Konj Sol

    Denne dagen vil du gjerne fremstå som noe spesielt, få alles oppmerksomhet og bli akseptert. Det er en tid da du ønsker å verdsettes som det du er - et enestående individ. Dette er starten på et nytt år for deg, og du føler deg ladet med ny energi, vitalitet og erkjennelse av intensjon.


Mar 18, 2005    (Mar 17, 2005 til Mar 19, 2005) Sol Oppos Plu

    Du vil på en direkte måte bli konfrontert med et eller annet som har vært gjemt, glemt eller ignorert i lang tid. Uløste saker i personlige relasjoner blir vekket til live og de bakenforliggende årsaker til at noe gjør vondt eller er et problematisk aspekt i et forhold, kan bli brakt frem i lyset. Personlig makt og kontroll er viktige anliggender for deg nå, og hvis du bruker for mye makt (dvs. er manipulativ og tyrannisk) eller for lite makt (dvs. er altfor passiv og lett blir offer), så vil du bli innblandet i maktkamper med andre.


Mar 20, 2005    (Mar 19, 2005 til Mar 21, 2005) Ven Trig Asc

    På denne tiden vil du ha en tendens til å investere tid og penger på noe som gjør dine omgivelser mer vakre og behagelige. Du kan også ha et ønske om å forbedre din personlige væremåte på et slags vis, for eksempel ved å anskaffe deg en ny hårfrisyre eller nye klær, skjønnhetsmiddel eller lignende. Sosiale sammenkomster innebærer også mye positivt for deg nå.


Mar 21, 2005    (Mar 20, 2005 til Mar 22, 2005) Ven Konj Sol

    Din personlige magnetisme er sterk og du tiltrekker deg takknemlighet, hengivenhet og oppmerksomhet på denne tiden. Kjærlighet, et ønske om skjønnhet og et indre krav om å være kreativ er i forgrunnen. Du forskjønner dine omgivelser, og vier spesiell oppmerksomhet til ditt utseende. Dette er en passende tid for spandere noe på deg selv eller gjøre noe morsomt bare for deg selv.


Mar 21, 2005    (Mar 20, 2005 til Mar 22, 2005) Ven Oppos Plu

    En intens emosjonell eller seksuell tiltrekning, et svært avslørende eller intimt møte, eller et mektig ønske å være i nærheten av og dele dine dypeste følelser med noen, gjør seg gjeldende nå. Emosjoner og følelser som en stund har brygget under overflaten i et nært forhold, vil nå komme til overflaten, muligens på en heller nedbrytende måte. Alle dine forhold intensiveres og du bør være bevisst om din tendens til å handle på en heller dominerende og krevende måte overfor andre.


Mar 23, 2005    (Mar 22, 2005 til Mar 24, 2005) Sol Trig Nep

    På denne tiden vil du virkelig glede deg over kunst, teater, musikk og din egen indre fantasiverden. Din fantasi er livlig. Hvis du har en interesse for åndelige emner, vil disse interessene komme i forgrunnen nå. En manglende evne til å være bestemt, og en mangel på energi eller drivkraft er en mulig negativ tendens. Du kan vær nokså lat nå.


Mar 24, 2005    (Mar 23, 2005 til Mar 25, 2005) Sol Sqr Mars

    Du vet nøyaktig hva du ønsker deg akkurat nå og stakkars den eller det som kommer i veien for deg! Du vil sannsynligvis ha større tendens til å bli herskesyk, påtrengende eller hensynsløs mot andre nå, så det er en tid for å gjøre det som du har behov for å gjøre for deg, selv heller enn å gjøre ting sammen med andre. Ulykker, feil på grunn av hastverk eller egosammenstøt kan forekomme nå på grunn av din utålmodighet og egensindighet. Mer positivt; din fysiske energi er stor og du kan utføre en god del.


Mar 24, 2005    (Mar 23, 2005 til Mar 26, 2005) Mars Sekst Nep

    Dette er ikke en periode da du har lyst til å fremheve dine egne interesserer, eller da du er spesielt energisk. Andre folks bekymringer og behov får mer oppmerksomhet fra deg nå, og du er mer motivert til å gjøre noe for andre, kanskje for en gruppe du er tilsluttet. Å samarbeide med andre for idealistiske mål er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.


Mar 25, 2005    (Mar 24, 2005 til Mar 26, 2005) Ven Trig Nep

    På denne tid er du mer sensitiv overfor alt som er skjønt,  samt overfor følelsene og behovene til andre mennesker. Det er lett for deg å gi generøst av deg selv, siden du sympatiserer sterkt med andre mennesker, og de åndelige verdier er mer viktige enn de materielle på denne tiden.


Mar 25, 2005    (Mar 23, 2005 til Mar 27, 2005) Merk Oppos Ura

    Denne tiden er fylt med givende diskusjoner om kontroversielle emner, ualminnelige eller ukonvensjonelle ideer, eller sprø og hemmelige planer. Tempoet øker og kan gjøre at du føler deg utkjørt. Siden du er nokså rastløs og utålmodig, kan du komme til å gjøre eller si uoverveide ting som du siden angrer.


Mar 26, 2005    (Mar 25, 2005 til Mar 27, 2005) Ven Sqr Mars

    Floker i romantiske forhold kan inntreffe nå. Din seksuelle drift er nokså sterk, og du kan gjerne være mer opptatt av å tilfredsstille dine egne ønsker enn å ta hensyn til din partner. Alle dine kontakter med mennesker av det motsatte kjønn vil ha en tendens til å være noe anspent akkurat nå.


Mar 27, 2005    (Mar 26, 2005 til Mar 28, 2005) Sol Trig Jup

    Dette er en bra tid for avslappende rekreasjon, en tid for å fornye og forynge deg selv og gjøre de tingene du har mest glede over å gjøre. Godt humør og optimisme vil være  fremherskende nå, og du er i stand til å få et større perspektiv på livet ditt. Dette er også en god tid for å komme i kontakt med noen som er i en posisjon som kan gagne deg åndelig, intellektuelt eller materielt.


Mar 27, 2005    (Mar 27, 2005 til Mar 28, 2005) Ven Trig Jup

    Emosjonell trivsel og tilfredshet karakteriserer denne tidsperioden. Du føler deg nokså avslappet og sorgløs, og dette ville være en utmerket tid for en ferie. Dovenskap, selvtilfredshet og en forventning av at alt vil ordne til det beste uten at du må anstrenge deg er negative tendenser nå. Du føler deg svært heldig og du vil sannsynligvis være slepphendt eller råflott med pengene dine . Materielle fordeler vil trolig komme lett til deg på denne tiden, men pass på så du ikke blir altfor gavmild eller stoler for mye på Fru Fortuna.


Mar 28, 2005    (Mar 26, 2005 til Mar 29, 2005) Merk Konj Merk

    Du er årvåken, mentalt skarp og klar, og din evne til å forstå nye begreper er forsterket. Du kan også sette ord på og artikulere ideene dine bra på denne tiden. Den intellektuelle nysgjerrigheten er også sterk. Dette er en gunstig tid for å legge planer og strategier, eller for å begynne å studere.


Mar 29, 2005    (Mar 28, 2005 til Mar 31, 2005) Mars Sekst Jup

    Dører er åpne, og nye muligheter for personlig og yrkesmessig fremgang presenterer seg. Ethvert initiativ eller enhver handling denne tiden vil sannsynligvis resultere i et positivt resultatet for deg. Kompaniskap eller samarbeid med andre vil kunne gi gjensidige fordeler. Ditt energinivå er høyt; dette er en passende tid for friidrett og da særlig lagidretter.


Mar 30, 2005    (Mar 29, 2005 til Mar 31, 2005) Sol Konj Merk

    Kommunikasjon, samtaler, sende og motta beskjeder, pluss behandle rutinesaker som krever mental klarhet er viktige aktivitetene nå. Det er en bra tid til å dele idéene og synspunkter med andre siden du utrykker tankene dine nokså klart, skjønt du ikke er like flink til å lytte. Kjøp, salg, eller forhandlinger, vil sannsynligvis gå greit nå.


Mar 30, 2005    (Mar 30, 2005 til Mar 31, 2005) Ven Konj Merk

    Du bruker ynde, humor og sjarm for å  overtale din motparten nå. Din vennlige holdning gjør et positivt inntrykk på andre. Din artistiske og estetiske sans er forsterket, pluss at din interesse for litteratur, poesi og kultur blir dypere. Alvorlig og krevende mentalt arbeide bør du kanskje legge til side til en annen gang, siden tankene dine er mer opptatt av saker som ligger ditt hjerte nær, eller fordi du rett og slett ønsker å slappe av og tenke på mindre kompliserte emner.


Apr 1, 2005     (Mar 31, 2005 til Apr 2, 2005) Ven Oppos Ura

    Du har en tendens til å være heller uberegnelig i dine forhold. En uventet forelskelse, eller en impuls til å bryte opp eller gjøre radikale forandringer i et eksisterende forhold, er sannsynlig. Du har også sansen  for det uvanlige og ukonvensjonelle akkurat nå. Du kan oppdage at du ha glede av noe du aldri trodde du ville like.


Apr 1, 2005     (Mar 31, 2005 til Apr 2, 2005) Sol Oppos Ura

    Relasjoner kan gå litt dårlig, eller i det minste ta en noe uventet retning. Behovet ditt for mere frihet, uavhengighet eller nye ting (eller det kan være noen i din nærhet som kan ha dette behovet) kan forstyrre status quo i et viktig forhold. Du kan også komme i kontakt med noen som er nokså annerledes enn deg selv og som utfordrer, overrasker eller foruroliger deg. Forvent det uventede i dine relasjoner!


Apr 1, 2005     (Mar 31, 2005 til Apr 3, 2005) Merk Trig Jup

    Dette er en passende tid for å reise, særlig til steder du aldri har opplevd tidligere. Steder hvor du kan få nye ideer og oppleve verden på en annen måte. Studier av nye begreper og forestillinger er også givende; din evne til å forstå abstrakte ideer og ditt ønske om å vokse intellektuelt er sterk nå. Alt som kan utvide ditt verdensbilde virker tiltrekkende på deg på denne tiden. Du er interessert i det store bildet og er mindre oppmerksom på, og har mindre interesse for detaljene.


Apr 3, 2005     (Apr 2, 2005 til Apr 5, 2005) Mars Sekst Merk

    Du har en masse mental energi og er ivrig etter å gå løs på intellektuelle eller begrepsmessige problemer. Du vil sannsynligvis finne på en god løsning eller en gjennomførbar plan, særlig hvis du er på idedugnad sammen med andre. Du vil også ha en tendens til å trekke konklusjoner raskt og bestemt nå, og til å omsette dine ideer til handling umiddelbart.


Apr 4, 2005     (Apr 3, 2005 til Apr 6, 2005) Merk Sqr Mars

    Feil som blir foretatt p.g.a. hastverk, for sterke uttalelser, harde, impulsive ord, eller ulykker som skjer på grunn av rastløshet og utålmodighet er mulig på denne tiden. Du føler at du må kjempe for det som du ønsker eller tror på, og du er svært klar, bestemt og overbevisende akkurat nå, men du har også en tendens til å anspore til mer strid eller konkurranse enn det som egentlig er nødvendig.


Apr 6, 2005     (Apr 5, 2005 til Apr 7, 2005) Ven Sekst Ven

    En tid med muligheter for vennskap, hyggelige sammenkomster og glade sosiale forbindelser. Dine personlige forhold er harmoniske og givende. Dine finansielle transaksjoner vil også gå glatt for deg og materielle fordeler er mulig på denne tiden.


Apr 6, 2005     (Apr 5, 2005 til Apr 7, 2005) Mars Trig Ura

    Større fysisk dristighet kombinert med en sterk følelse av eventyrlyst, kan gjøre dette til en svært interessant tid. Du har behov for å gjøre et eller annet nyskapende, dristig, ualminnelig, befriende, opphissende og utfordrende. Du har en tendens til å handle utfra noen av de villere impulser og ønsker som fra tid til annen dukker opp. Du vil ha nye stimuli. Dersom du har et oppfinnertalent, kan du gjøre en overraskende oppdagelse eller få et gjennombrudd nå.


Apr 7, 2005     (Apr 5, 2005 til Apr 9, 2005) Merk Trig Nep

    Du er inspirert på det kreative, artistiske eller spirituelle området på denne tiden. Din fantasi, intuisjon og psykiske følsomhet er større nå, og du oppdager at du ønsker å male eller lytte på musikk, dagdrømme eller fantasere heller enn å konsentrere deg om praktiske saker.


Apr 7, 2005     (Apr 6, 2005 til Apr 8, 2005) Sol Sekst Ven

    Dine relasjoner er spesielt hengivne og vennlige på denne tiden, og du kan få fordeler sosialt eller materielt ved et tilbud fra av en venn. Dette er en bra tid for fester, sosiale sammenkomster og andre gledelige aktiviteter.


Apr 8, 2005     (Apr 7, 2005 til Apr 9, 2005) Ven Trig Måne

   Det er tid for å slappe av og nyte harmoniske omgivelser. Familien din og venner er en kilde til spesiell glede og behag, og du kan ha et ønske om å oppvarte eller forkjæle dem på et slags vis. Du vil verdsette hjemmet ditt mye og du kan ha et ønske om å gjøre det mere vakkert eller komfortabelt.


Apr 10, 2005    (Apr 9, 2005 til Apr 11, 2005) Sol Trig Måne

    På denne tiden kan du glede deg over emosjonell tilfredsstillelse og harmoni i hjemmet ditt. Relasjoner til kvinner går meget greit. Hvis du har en robust emosjonell basis i livet ditt, vil du høste fordeler av det. Dersom du ikke har det, er dette en bra tid til å knytte kontakt med mennesker, samt til å bli bevisst det som gir virkelig emosjonell næring og tilfredsstillelse.


Apr 13, 2005    (Apr 13, 2005 til Apr 14, 2005) Ven Sqr Asc

    Du er en fredsmekler nå, siden harmoni i dine omgivelser synes mer viktig for deg enn noen gang. Det er en tid for kjærlighetsforhold, for å gi og motta hengivenhet, og for å tiltrekke seg mennesker i livet som vil være til stor glede.


Apr 14, 2005    (Apr 13, 2005 til Apr 15, 2005) Mars Konj Ven

    Sterke seksuelle følelser og romantiske lidenskaper er stimulert nå, og ønsket om å være sammen med kjærlighetspartneren din er sterkt.  Hvis du ikke lever i et forhold, vil du sannsynligvis bli mer dristig og foreta de første bevegelsene mot noen du føler deg tiltrukket av. Artistiske og kreative uttrykk er også positive nå.


Apr 15, 2005    (Apr 14, 2005 til Apr 17, 2005) Mars Sqr Sat

    Dette vil sannsynligvis være en tid med mye frustrasjon og motløshet. Du er ualminnelig sensitiv for kritikk av det du gjør, og du føler begrensningen og innskrenkningen som dine forpliktelser medfører sterkt på kroppen. Kamp med autoritetspersoner eller et spark til de som begrenser deg på en eller annen måte er en mulighet. En fornemmelsen av strid eller en følelse av å være overveldet av hindringer og blokkeringer vil sannsynligvis karakterisere denne perioden. Vær tålmodig og ikke krev for mye av deg selv på denne tiden. Arbeid tålmodig og sikkert og stol bare på dine egne ressurser.


Apr 17, 2005    (Apr 16, 2005 til Apr 18, 2005) Sol Sqr Asc

    Du kan nok føle deg ute av takt med menneskene i dine nærmeste omgivelser nå, ikke i særlig harmoni med intensjonene og ønskene til dem du arbeider eller lever sammen med. Relasjoner, og da særlig i yrkessammenheng, kan være spente, særlig hvis du prøver å handle etter ditt eget hode. Dette er ikke en tid for å tvinge sakene gjennom.


Apr 17, 2005    (Apr 16, 2005 til Apr 19, 2005) Mars Sekst Måne

    Dine følelser kommer lett i fyr og flamme på denne tiden, og da særlig over folk, steder eller saker som har et sterkt forhold til fra fortiden (som arnestedet ditt, hjemmet, byen, etc.). Du viser en litt patetisk bekymring, og reagerer instinktivt og emosjonelt på det som skjer med deg på denne tiden. Du føler deg styrket og oppladet nå og ivrig etter å engasjere deg i prosjekter som kan gi fordeler til dine barn, familien eller hjemmet.


Apr 17, 2005    (Apr 14, 2005 til Apr 19, 2005) Merk Trig Nep

Denne astrologiske tendens (Merk Trig Nep) inntraff også Apr 7, 2005 (hoydepunkt). Se tilbake på denne dato.