Karmisk Innsikt - Tolkning For 

 

Trine 

Mars 19, 1971 

11:48:03 AM 

Oslo, Norway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologene.no 

Betzy Kjelsbergs vei 16 B 

NO-0486 Oslo 

 

org.nr. 984 234 937 

 

e-mail: post@astrologene.no 

www.astrologene.no 

 

     Fra et esoterisk synspunkt er ditt horoskop et portrett av din sjels intensjoner i dette livet. Leksene du må lære, egenskaper som må utvikles, problemer som må løses, service som må ytes. Fra et slikt perspektiv blir valgene en tar i det daglige liv, få konsekvenser som også kan strekke seg utover dette livet.

 

     Denne tolkningen er skrevet for å hjelpe deg å klargjøre dine lekser og dine mål, belyse det du kjemper med, og oppmuntre deg til å bevege deg i samsvar med dine sanne mål.

 

     Lykke til på ferden...

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Sol       28 Pis 11           Pluto     28 Vir 23

Måne      20 Sag 18           N. Node   23 Aqu 01

Merkur    10 Ari 14           Asc.      27 Can 36

Venus     17 Aqu 59           MC        18 Pis 08

Mars       4 Cap 14           2. hus     9 Leo 13

Jupiter    6 Sag 26           3. hus    24 Leo 48

Saturn    18 Tau 55           5. hus    27 Lib 16

Uranus    12 Lib 06           6. hus    21 Sag 36

Neptun     3 Sag 01

 

Tropisk  Placidus   Standardtid observert

GMT: 10:48:03   Tidssone: 1 timer Øst

Lengde- og breddegrad: 59 N 55    10 Ø 45  

 

Aspekter og orbs: 

Konjunksjon  :  5 grd 00 Min     Trigon        :  4 grd 00 Min

Opposisjon   :  5 grd 00 Min     Sekstil       :  3 grd 00 Min

Kvadratur    :  4 grd 00 Min     Kvinkuns      :  3 grd 00 Min

Konjunkt Asc :  3 Deg 00 Min over,  5 Deg 00 Min under

 

Kapittel 1: Månen 

 

     Månens plassering i ditt fødselshoroskop er meget viktig sett fra et karmisk perspektiv, da den viser akkumulerte karmiske tendenser, både positive og negative, som du bærer med deg fra dine tidligere inkarnasjoner på jorden.

 

     Selv om Solen avdekker dine mål, dine intensjoner, og lekser du må lære i denne livssyklusen, så representerer MÅNEN det du allerede har gjort og utviklet. Med andre ord det som er instinktivt og naturlig for deg, og som du har en tendens til å gjøre om igjen og om igjen. Din barndom blir også reflektert gjennom Månens plassering, da det er gjennom barndomsforholdene ethver uløst tema fra tidligere liv blir restimulert. Din ubevisste predisposisjon er indikert ved måneposisjonen. Det er det psykiske avtrykk fra fortiden. Måneknutene (Månens noder) beskriver atferdsmønstre fra fortiden, i tillegg til at de gir en beskrivelse av en vei i livet som er skapt av foreldede eller overdrevne atferdsmønstre og vaner.

 

Måne i Skytten: 

 

      Gjennom dine tidligere inkarnasjoner har du utviklet en dypt integrert filosofisk innstilling til ethvert problem eller utfordringer du møter, og du faller tilbake på din religiøse oppfatning eller åndelige tro i vanskelige tider. Sannsynligvis var du en åndelig aspirant som søkte sannhet og visdom, og en slik søken fortsetter også i dette livet. Dine dype underbevisste minner av å ha tilhørt en religiøs orden, eller et samfunn som ofret seg for det indre liv, kan manifestere seg som en lengsel etter lignende opplevelser i dette livet, en lengsel etter å finne en sjelsmake, åndsfrender, en åndelig familie du kan dele reisen med. Vennskap og kameratskap er svært viktig for deg. Instinktivt åpen og følelsesmessig sjenerøs som du er, liker du ikke å ekskludere noen, og kan føle like mye sympati, nærhet, og familiefølelse for dine venner som i forhold til biologiske slektninger. Du åpner dine armer alle og enhver, og fordi du er en idealist som ser etter det gode hos andre, har du vanligvis en stor vennekrets, vennlige bekjente, og en krets av mennesker som har varme følelser for deg. Du kan også forsøke å oppfylle ditt behov for en vidtfavnende familiefølelse ved å invitere til mange selskaper, tilslutte deg religiøse grupper, bli involvert i aktiviteter i skolesammenheng, eller i lokale samfunnsgrupper, tilknytte deg et idrettsteam, eller forsøke å tilfredsstille dette behovet på andre måter. Vidsynt og tolerant som du er, har du en tendens til å betrakte ethvert menneske som en venn, med mindre de viser seg å være noe annet. Du foretrekker imidlertid å omgås mennesker som deler dine idealer, din overbevisning, og dine mål, og i det hele tatt mennesker som støtter deg i din sak - hva den nå enn måtte være.

 

    I hovedsak er du et muntert, entusiastisk menneske som liker å ha det moro. Du liker ikke å skuffe andre, eller bli nedtynget av andres bekymringer. Du har ofte en oppmuntrende og inspirerende innvirkning på andre. Men du har også en tendens til å forsøke å unngå følelsesmessig smerte - andres så vel som din egen. Du kan ha en vane med å avfeie eller miniminere ekte menneskelige følelser og reaksjoner, enten det gjelder sorg, frykt, selvtvil, sinne, eller andre "negative" følelser, eller å tro at du kan ordne det med filosofiske råd, positiv tenkning, forsikringer, underholdende atspredelser, eller rett og slett undertrykking. Du bruker ofte humor for å unngå konfrontasjon med problemer, eller for å slippe å ta andres lidelse alvorlig. Innerst inne kan du føle deg åndelig overlegen, "hevet over alt dette", en slags favorittsønn eller favorittdatter av Gud - som ikke er slett så sårbar som andre. Du kan være moralistisk og ha en tendens til å holde prekener for andre, og du poengterer alltid hva som kan læres av en vanskelig opplevelse, istedenfor å virkelig leve deg inn i og føle empatisk forståelse for det et annet menneske føler. Ideelt sett kan du kombinere din forståelse av sannheten med menneskelig omsorg, og et inderlig ønske om å forbedre forholdene for andre.

 

      På ditt beste er du håpefull og optimistisk uten å være overdrevent oppblåst eller upraktisk. Du forventer positive resultater, og derigjennom er du også med på å skape disse.

 

     Tidligere livserfaringer og roller som kan påvirke din nåværende situasjon, er for eksempel at du kan ha vært en vandrende trubadur, en verdensomseiler, utforsker, eller eventyrer. En sterk kjærlighet til frihet, åpne rom, havet og reiser. Et vidtfavnende livssyn som nettopp er skapt av dette, så vel som en viss rastløshet, og en tendens til å bevege deg videre når ting begynner å bli for velkjente og verdslige er ikke uvanlig. En kjærlighet til det fremmede og eksotiske stimulerer deg fremdeles.

 

Måne kvinkuns Saturn: 

 

     Fra tidligere liv bringer du med deg minner om en streng disiplin, følelsesmessig deprivasjon, separasjon fra familien og andre trygghetskilder som har hindret deg i å få den nødvendige omsorg og omtanke. Du kan reagere på slike opplevelser på forskjellige måter. Du trenger for eksempel masse bekreftelse og støttende kjærlighet fra menneskene rundt deg for å føle at du kan stole på dem. Du kan klamre deg til familien, tradisjoner, rutiner, og strukturer. Du kan ha en vedvarende følelse av tristhet eller tap, uten å gjenkjenne kilden til disse følelsene. Du kan konsentrere deg om arbeidet og dine praktiske oppgaver, og neglisjere dine følelser og ditt privatliv. Du kan isolere deg og føle deg ensom, eller kan ha motstand mot å være alene, da du blir fryktsom og engstelig uten andres selskap. Du kan føle deg usikker og mangelfull med hensyn til egen selvverdi, eller du kan skjule alle dine behov for kjærlighet og bekreftelse bak en kjølig eller likegyldig maske. På det fysiske plan kan du ha en ekstremt sensitiv mage, dårlig fordøyelse, og ikke tåle enkelte matvarer.

 

     Mye av dette har sitt opphav i din ubevisste oppfatning av at uansett hva som skjedde i fortiden, så var det din feil (selv om du kan ha vært uskyldig), og at kjærlighet, trygghet, og komfort er en sjelden vare som kan trekkes tilbake fra deg når som helst. I dette livet vil du jobbe med disse livsmønstrene, og lære å vise omsorg og ta vare på deg selv. Du kan oppleve perioder da du må klare deg alene. Dette kan imidlertid i motsetning til isolasjon og ensomhet, være helende, og gi deg mulighet og tid til å holde på med rolige, kontemplative aktiviteter som gir din sjel næring.

 

     Denne strenge disiplinen som var slik en byrde for deg i tidligere liv, må utfylles med mildhet. Du er altfor streng mot deg selv, og har en tendens til å tro at du blir kritisert og klandret i situasjoner hvor dette ikke er tilfelle. Framfor alt vil selvakseptering og verdsetting av deg selv, uansett hvilke svakheter du har eller eventuelle feil du måtte ha gjort tidligere, være en viktig lekse for deg i denne livssyklusen.

 

Nordlige node i Vannmannen: 

 

     I dine tidligere inkarnasjoner har du utviklet din egen styrke, din kreativitet, og din individualitet. Din vekstretning nå er å bli mer opptatt av å finne ut hva du kan bidra med som kan være til nytte for helheten, og bruke din styrke og kreativitet for de større felles goder.

 

Nordlige node i 8. hus: 

 

     Du kan oppleve at tidligere atferdsmønstre er spesielt aktive på områder som har med penger, materielle områder å gjøre, og på felter hvor du samler personlige verdier og opparbeider deg konkret sikkerhet. Din vekstretning ligger i å bli mer villig til å samarbeide ut fra en bevissthet om andres ve og vel, og en vilje til å dele med andre.

 

Kapittel 2: Solen 

 

     Solen i ditt fødselshoroskop representerer den primære kreative drivkraften i dette livet, egenskapene som du vil utvikle (eller som utvikles videre) og uttrykke, og ditt nåværende livsfokus. Dette kan være i harmoni med dine instinkter og dine emosjonelle vaner, eller gå i helt andre retninger. Solen representerer din bevisste identitet i dette livet.

 

Sol i Fiskene: 

 

     Den sterke medlidenhet du gir uttrykk for gjennom din evne til å leve deg inn i andres følelsesmessige situasjon, og gjennom din evne til å føle sympati med alle, er en grunntone i dette livet. Denne evnen til å dele andres følelsesmessige opplevelser har både sine velsignelser og sine ulemper. På ditt fineste har du en dypt følt forståelse for menneskenaturen, som overgår intellektet og ordene, som gjør deg i stand til å tilgi andres ugjerninger, og gir rom for deres svakheter. Du er meget bevisst andres smerte, inklusive de emosjonelle sår og brudd de bærer med seg, og din evne til å lytte med forståelse og å ubetinget akseptere menneskene som de er, kan ha en helbredende virkning på deres liv. Du vil ikke ekskludere noen. Innerst inne føler du en samhørighet med alle levende vesener. Hver en snegle i hagen, eller hver en villkatt, er den del av "ditt hjertes familie".

 

     Imidlertid kan denne samme altfavnende følelsesmessige/psykiske åpenheten og mottakeligheten være en kilde til noen av dine største utfordringer i livet. Du kan lett bli overveldet av verden og dens sorger, og derfor søke en eller annen form for flukt fra denne, og fra din ekstreme sensitivitet. For eksempel via alkohol eller andre rusmidler, eller du kan bruke mat som et middel til å forandre din sinnsstemning. Eller du kan trekke deg tilbake fra livet og inn i TV'ens uvirkelige verden, eller andre former for atspredelser. I verste fall kan denne tendensen lede til unnvikenhet, og gjøre at du stikker hodet i sanden når du møter viktige utfordringer. Mens din fantasi og din sensitivitet er kilden til noen av dine rikeste opplevelser og begavelser, så kan du lett bli passiv, ineffektiv, fortapt, eller forvirret, hvis du lar dette styre ditt liv i for stor grad. Spesielt i ungdommen kan du mangle en sterk selvfølelse, grenser, og identitet, da du på et plan har så lett for å identifisere deg med andre. Det kan være vanskelig for deg å begrense deg, og vite hvor dine grenser går, når du skal si nei, og hvordan du skal forsvare dine personlige interesser. Ettersom du ikke er snevert fokusert på deg selv, kan andre utnytte din medfødte sjenerøsitet og sympati. Å lære, og innlemme evnen til å vise kritisk skjønn og foreta klare vurderinger, vil gjøre deg i stand til å gi av deg selv på en måte som er sunt for både deg og den du gir til.

 

 

     En  del  av  din  sjels  utvikling  i  dette  livet  er  også  knyttet  til  å  plukke  opp  det  andre  kaster,  reparere  det,  spare  det,  eller  forløse  det  på  en  eller  annen  måte.  Dette  kan  gi  seg  utslag  på  mange  forskjellige  måter,  alt  fra  reparasjon  og  gjenbruk  av  gammelt  "skrap",  til  å  jobbe  med  mennesker  i  livets  skyggeside,  som  for  eksempel  de  som  ikke  passer  inn,  de  utstøtte,  de  syke,  svake,  fattige,  eller  handikappede  i  vårt  samfunn.  Denne  trangen  til  å  reparere  det  som  er  ødelagt,  å  hele  og  gjøre  helt  igjen  har  også  en  lys  og  en  mørk  side.  Den  mørke  siden  er  at  du  lett  kan  bli  en  martyr  som  oppofrer  deg  selv  til  fordel  for  noen  annen,  samtidig  som  du  skaper  problemer  for  deg  selv.  Hvis  du  kan  lære  deg  å  ta  ansvar  for  deg  selv,  kan  din  evne  til  å  helbrede,  og  sette  ting  sammen  igjen,  være  meget  tilfredsstillende  for  deg,  samtidig  som  mange  andre  har  glede  av  det.

 

     Til  tider  kan  du  føle  at  du  ikke  helt  hører  hjemme  i  denne  verden,  fordi  du  er  mer  på  bølgelengde  med  følelsene  og  sjelens  ikke-fysisk,  uhåndgripelige  verden.  En  underliggende  følelse  av  "kosmisk  hjemlengsel",  og  en  lengsel  etter  freden  og  det  fullkomne  i  verden  bakenfor,  vil  alltid  være  til  stede.  (Dette  kan  gjøre  at  du  blir  slapp,  likegyldig,  sløsende,  eller  uten  kontakt  med  den  materielle  verden).

 

     Å  avstemme  deg  etter  denne  indre  eller  transpersonlige  verdenen,  og  hente  inn  dens  rikdom  for  å  dele  den  med  denne  verden,  er  egentlig  den  utfordring  du  står  overfor.  Musikk  eller  kunst  kan  være  ditt  redskap.  Du  kan  utvikle  din  psykiske  sensitivitet  for  å  veilede  og  undervise  andre,  eller  rett  og  slett  leve  ditt  liv  på  en  måte  som  uttrykker  og  ærer  dine  mer  vidtrekkende  visjoner  og  din  medfølelse.

 

Sol opposisjon Pluto: 

 

     I dette livet vil du gjennomgå en serie av død-gjenfødselsopplevelser, dype personlige kriser som tvinger deg til å foreta radikale endringer i det selv eller i ditt liv, og å grave dypt i deg selv for å finne ressursene til å kunne begynne på nytt. Du føler deg sterkt karmisk tiltrukket av mennesker og situasjoner som vil tvinge deg til å konfronteres med dine sanne motiver, det stoff du er laget av, og de sider ved livet vi vanligvis holder skjult.

 

     Utvikling av viljen, og bruk/misbruk av personlig makt, er nøkkeltemaer for deg i dette livet. Tidligere i livet har du sannsynligvis møtt tyranner, du har opplevd å bli dominert, og du har opplevd misbruk av andres makt. Resultatet er din sterke motstand mot å bli kontrollert, og en vraking av all autoritet. Ditt forhold til din far kan ha kommet i fokus i alle disse sammenhenger (eventuell tidlig død eller fravær av far kan også ha hatt stor innvirkning her). Selv om du faktisk kan ha vært et offer for andres maktmisbruk, så må du også være klar over ditt eget maktbehov, ditt driv for personlig anerkjennelse, og selvforherligelse. Du kan ha en tendens til å bli helt besatt, og kanskje også hensynsløs i din jakt på dine mål, og merker ikke engang at du kan komme til å tråkke på andres følelser eller livsnødvendigheter. Du er villig til å strekke deg meget langt for å oppnå det du ønsker, kanskje på et helt ubevisst plan. Denne egenskapen kan forårsake ødeleggelser i dine relasjoner, med mindre du er klar over den, og kan gjøre bevisste anstrengelser for å forandre på den. På ditt verste kan du ubevisst anta at alle i dine omgivelser eksisterer i den hensikt å fremme dine egne mål, og for å si det direkte, kan du ha en tendens til å helt mangle ydmykhet før livet bringer deg ned på kne noen ganger.

 

     En del av din livsoppgave bestå består i å lære å forstå det som er tabu, den skjulte, eller mørke side. Du kan ha en sterk frykt for, eller føle deg sterkt fascinert av døden, av det forbudte i samfunnet, av alt som andre betrakter som stygt, skremmende, og uten forsonende trekk. Eller det kan være ditt eget mørke og din egen negativitet du må konfronteres med. Uansett så vil du ikke få mulighet til å surfe av gårde langs livets overflate.

 

     For å forenkle denne prosessen, kan det være nyttig for deg å bære visse smykker, som for eksempel: Ametyst, malakitt, granat, rubin, og grønn eller vannmelonturmalin.

 

Kapittel 3: Det stigende tegn (Ascendanten) 

 

     Punktet som befant seg på den østlige horisont i det øyeblikk du ble født blir kalt ASCENDANTEN, eller det stigende tegn. Mens Solen beskriver din bevisste retning og ditt nåværende livsfokus, og Månen dine ubevisste legninger og fortiden, indikerer Ascendanten en væremåte som overskrider og omfatter både fortiden, nåtiden, og framtiden. Den beskriver måten du takler og smelter sammen med den ytre verden på, og måten du omsetter de energier beskrevet av Solen, Månen, og resten av ditt fødselshoroskop i ditt nåværende liv på. Fra et esoterisk synspunkt blir alt filtrert gjennom Ascendanten. Den viser din sjels funksjon og er således en viktig del av din skjebne.

 

Krepsen stigende: 

 

     Enten du er mann eller kvinne, bærer du med deg egenskaper som en forbinder med morsfiguren, og på en eller annen måte er du også en legemliggjøring av morsarketypen. Du vil se at du tiltrekker deg mennesker som trenger omsorg, forståelse og oppmuntring. Hengivenhet, og det å opprettholde følelsesmessig sjelskontakt er selve kjernen i din tilnærmelse til livet. Du er meget sympatisk både på den måten at du føler for andre, og i den forstand at du har en "sympatisk klangbunn". Dine egen følelser og stemninger vil ofte reflektere den dominerende følelsesatmosfære i dine omgivelser. Du absorberer atmosfæren rundt deg, og trives best i omgivelser som er hjemlige, personlige, støttende, og samarbeidende.

 

     Når du er i ubalanse har du veldig lett for å bli såret eller fornærmet. Du kan være ekstremt lunefull, bekymret, og selvmedlidende, og føle deg som et umettelig behovstrengende barn selv. Selvomsorg, og utvikling av evnen til å ta ansvar for deg selv er derfor ekstremt viktig for at du skal kunne få fram det beste i deg.

 

     Din styrende planet er Månen. Du følte sannsynligvis en sterk identifikasjon med beskrivelsen av Månens plassering da du leste den første seksjonen i denne tolkningen. Dette fordi i ditt tilfelle gjenspeiler ikke Månen bare noe om din fortid og dine nedarvede tilbøyeligheter, men den farger også hele din måte å relatere til verden på i dag. Den beskriver et viktig aspekt ved din sjels funksjon.

 

Krepsen stigende og Månen i Skytten: 

 

     Din Måne i Skytten indikerer at dine psykiske og intuitive sanser er svært åpne og aktive. (Du er også mer følsom for andres problemer enn beskrevet i den første seksjonen. Du er ikke så enormt munter og glad, ikke i så stor grad et selskapsmenneske, og ikke så utadvendt som beskrevet der). Ditt behov for frihet kan komme i konflikt med ditt behov for trygghet, eller i konflikt med din hengivenhet for dine barn og din families behov.

 

Kapittel 4: Saturn, din akilleshæl 

 

     Karmisk sett, indikerer plasseringen av Saturn i ditt fødselshoroskop området hvor dine energimessige blokkeringer, svakheter, og din frykt ligger, og områdene i ditt liv hvor de meste konsentrerte anstrengelser og selvdisiplin kreves for å mestre og overvinne disse. Saturn peker også på sider ved ditt liv som kan bli din sterkeste side hvis du er villig til å konfronteres med din frykt og vanskeligheter på en oppriktig og ærlig måte, og jobbe tålmodig med dette.

 

Saturn i Tyren 

 

     Trygghet og materielt velvære er av enorm viktighet for deg, og mange av dine kamper i livet dreier seg om dette. Uansett hvor mye du måtte eie, så virker det aldri som det blir nok til at du skal kunne føle deg trygg. Du har en underliggende frykt for fattigdom, nød, eller at "alt kan bli tatt fra deg når som helst". Derfor blir du også svært territorial, sparsommelig, eller opptatt av å erverve ting. Ikke så mye på grunn av egoisme som frykt. Du lengter etter varig trygghet, noe du kan stole på til enhver tid, og du vil jobbe hardt for å oppnå dette på enkelte områder i livet. Når du får mulighet til å bestemme dine valg i livet, vil dette dype behovet for trygghet, og et trygt fundament i ditt liv hindre deg i å ta sjanser.  Ettersom forandringer og utforutsigbarhet ligger i livets natur, vil den slags forsikringer du søker, i virkeligheten ikke være tilgjengelige! Når blir stabilitet kvelende? Når blir en sikker festning et selvpålagt fengsel? Selv om du er åpen og fornuftig på mange måter, er det i det minste et område i livet hvor du viser en tåpelig stahet, manglende fleksibilitet, og ikke er i stand til å flyte med strømmen, og tilpasse deg forandringer.

 

     I dette livet definerer du verdier. Ettersom det ikke er noe i denne verden en ikke kan miste, som en ikke kan bli fratatt, frastjålet, eller ødelagt, er en av dine mest nødvendige lekser å "lagre din skatter i himmelen, hvor møll ikke ødelegger...".

 

     Myntens bakside er at du kan ha en grunnleggende mistillit til kroppen din og det fysiske livet generelt. Du kan enten ha en tendens til å legge for mye vekt på, eller for lite vekt på kroppen og livets materielle side.

 

Saturn i 11. hus: 

 

     Selv om du kan se på deg selv som enten overlegen eller underlegen i forhold til de mange mennesker du kommer i kontakt med, finner du sjelden mennesker du betrakter som likeverdige eller ekte venner. Samfunnskritikeren i deg er ganske sterk, og du har lite til overs for det overflatiske, eller de sosiale spill som ofte blir regnet som vennskap i disse moderne tider. Sosial isolasjon, ensomhetsfølelse, eller en fremmedfølelse, selv når du er blant andre, og en manglende evne til å "passe inn" og føle en slags tilhørighet med likesinnede mennesker, er det kors du må bære her i livet. Du kan tilslutte deg flere grupper eller klubber, men på en eller annen måte kommer du i en rolle som outsideren eller djevelens advokat. Personen som kommer med de ubehagelige sannhetene, eller finner malurten i begeret.

 

     Å søke etter felles grunn, en ekte samfunnsfølelse, og en måte å delta og komme med meningsfulle bidrag til menneskehetens familie, er et aspekt ved din kamp. Det er mulig at du må lære å godta at du bare er et menneske, at du egentlig er ganske vanlig, og godta den åndelige fellesnevner som forener deg med dine medskapninger, før du er i stand til å kvitte deg med din ensomhet og følelse av å ikke være en del av noe.

Saturn kvadratur Venus: 

 

     I dette livet vil området som har med menneskelige relasjoner og personlig kjærlighet være fullt av utfordringer og oppgaver som du må løse. Kjærligheten vil være vanskelig å finne, vanskelig å opprettholde, eller rett og slett vanskelig! Tilbakeholdenhet og ensomhet, i hovedsak på grunn av en årvåken sensitivitet for muligheten for å bli avvist, vil sannsynligvis plage deg i yngre år. Selv når du blir tilbudt vennskap og åpen kjærlighet, tviler du likevel på det, skyver det bort i mistro, eller føler deg uverdig for slikt. Ren, uforfalsket fornøyelse i enhver form besværer deg. I det minste på det ubevisste plan vil du ha en oppfatning av at du må betale en pris for alle former for kjærlighet og fornøyelse du får. At du vil bli straffet hvis du nyter for mye, eller elsker for mye. Det er en indre forbindelse mellom kjærlighet og tap, kjærlighet og separasjon, eller kjærlighet og straff, som hemmer deg og gjør deg forsiktig. På ditt verste kan du føle at du er uelsket og uønsket. Alt dette er karmiske overføringer som må takles med mye kjærlighet til deg selv. Du kan ha blitt tøff og ganske hardhjertet på grunn av at du har blitt såret i tidligere liv, slik at du har opptrådt på en kald, ufølsom, usjenerøs, eller ukjærlig måte mot deg selv og andre. Kanskje du også har satt arbeid eller annet ansvar framfor ditt hjertes behov og ønsker. En åpning og helbredelse av hjertet, først og fremst gjennom å elske deg selv, er nødvendig. Med det samme du begynner å verdsette deg selv, vil dine personlige relasjoner gjenspeile dette, og lykke i kjærligheten i dine senere år kan gjøre mye for å kompensere for dine tidligere vansker.

 

     Du kan ha positiv virkning av å bære rosekvarts, rubellit turmalin, lavendel, jade, eller krysopras.

 

Saturn seskvikvadratur Mars: 

 

     En del av din karmiske oppgavepakke i dette livet blir å overvinne en manglende selvtillit, en frykt for å utfolde deg eller hevde deg, en streng eller nedslående barndom, og/eller en dyp mistillit til livets "maskuline" side (inklusiv din egen selvhevdelse). Du vil måtte kjempe mot undertrykkelse, fra en av foreldrene, forholdene rundt deg, og holdninger i dine omgivelser, eller din egen hemning og frykt, og du kan motta lite støtte fra samfunnet. Vanskeligheter og frustrasjon i seksuell eller kreativ utfoldelse, i forhold til menn, sinne og konkurranse, eller i forhold til autoriteter, er sannsynlig. Hvis du motarbeider en tendens til å bli hevngjerrig og bitter, kan du bli sterk og selvhjulpen gjennom tålmodighet, selvdisiplin, utholdenhet, hardt arbeid, og ved å bygge dine drømmer gjennom små steg i gangen. Helbredelse av din sårede maskuline side vil være en viktig nøkkel til eventuell tilfredsstillelse i dette livet.

 

Kapittel 5: De vanskelige aspektene 

 

     Følgende er en beskrivelse av dine VIKTIGE LIVSUTFORDRINGER, både når det gjelder energiene du må lære å utvikle og uttrykke på en positiv måte, og utfordringer som er resultatet av kamper og uløst karmaproblematikk du har brakt med deg inn i dette livet.

 

Merkur opposisjon Uranus: 

 

     Ditt vanligvis oppfinnsomme, kreative, rastløse, og originale sinn kan både ha sine fordeler og ulemper. Hvis du kan balansere, eller overvinne tendenser til ekstrem rastløshet, og til å havne ut på de mentale vidder, har du en kreativ ånd, inspirasjon, og en direkte bevissthet om sannheten, som ofte kommer over deg som lyn fra klar himmel, som for eksempel en løsning på et problem, eller forståelsen av en idé uten å trenge noen metodisk forklaring. Du har rett og slett bare intuitiv "innsikt" i noe. Du kan være en kanal for ny informasjon og nye ideer. En viss opprørstrang og antipati mot formaliteter og tradisjoner for tradisjonenes skyld, er en side ved ditt mentale livsmønster som kan hindre deg fra å dra fordeler av fortidens kunnskaper. Ofte vil du finne opp hjulet på nytt, eller gjøre forandringer bare for forandringens skyld, ikke nødvendigvis for å forbedre det gamle, men fordi alt som er "nytt" og "annerledes" i ditt sinn er overlegent det gamle. Ditt sinn er svært framtidsorientert og progressivt, men dette kan manifestere seg på en slags nervøs, uberegnelig, urolig væremåte som gjør at du alltid er på farten, og ikke klarer å være nærværende, eller stå i en situasjon.

 

     Sentrerende meditasjon, og andre teknikker som du føler hjelper deg med å roe ned og stabilisere deg, er nødvendig å praktisere regelmessig. Regelmessig kontakt med jorden, gjennom for eksempel hagearbeid eller spaserturer, kan også være meget verdifulle. Utviklingen av en regelmessig rytme og rutine, daglige ritualer som gir deg kontinuitet og en form for stabilitet, vil også være til enorm nytte.

 

     Steiner som fremmer en følelse av fred, og roer nervene, er blant annet rosekvarts og jade.

 

     Andre steiner som kan hjelpe deg eller inspirere deg er blant annet klar kvarts, larimar, og opaler. Unngå koffein og andre stimulerende midler, i det minste i perioder.

 

Jupiter konjunkt Neptun: 

 

     Du er en visjonær, en filantrop, en idealist med en fantasi som ikke kjenner noen grenser. Du tror på mirakler, på ektheten ved de uhåndgripelige riker, og du VET at ingenting er umulig. På grunn av at dine høye sentre av intuisjon, åndelig visjon, og åpenhet for det guddommelige, er svært aktive, aksepterer du og opplever mye som mange mennesker ville tro var umulig.

 

     Når du har et ubalansert forhold til denne energien (hvis du for eksempel handler ut fra grådighet eller nød), kan din forestillingsevne og dine forventninger være grandiose, upraktiske, naive, og oppblåste. Du kan ha vanskelig for å akseptere og jobbe innenfor rammene av den mundane virkelighet, og vanskelig for å sette grenser på mange områder i ditt liv. Eskapistfantasier, gambling på meget spekulative foretagender som lover gull og grønne skoger for minimal innsats, eller en tendens til å streife om i det vide og brede uten å slå rot noe steder, er også noe som kan skje når du ikke er følelsesmessig og åndelig moden. Du vil utvikle deg når du velger å lære deg selvdisiplin, og å FOKUSERE på virkelige, konkrete, praktiske metoder for å nå dine mål. Du kan bringe visjon til verden.

 

Uranus er retrograd: 

 

     Alt det som er nevnt ovenfor er komplisert av det faktum at i tidligere liv opplevde du en stor personlig ustabilitet som et resultat av upersonlige, kollektive impulser for forandring (i tider med revolusjon, politiske omveltninger, krig etc.). Du kan godt har vært en agent for slike bevegelser, med en langvarig tilbøyelighet til radikale løsninger, ekstremisme, og på en snobbet måte ikke ta hensyn til samfunnet skikker. Eller du kan ha vært en reaksjonær som fryktet og motsatte deg alle reformer eller avvik fra hovedstrømmen. Det er derfor vanskelig for deg å være balansert og rettferdig mot alt eksentrisk (både hos andre og i deg selv). Misbruk av vitenskap eller teknologi, muligens deltagelse i eksperimenter som var til skade for deg selv eller andre, er også antydet. Derfor kan du ha en dyp mistillit til, og et kjærlighet/hat forhold til vitenskapen og teknologiske nyvinninger.

 

Neptun er retrograd: 

 

     Det som er nevnt ovenfor blir vanskeliggjort på grunn av at du har et eller flere tidligere liv hvor du har sløst med din energi, ikke opprettholdt selvdisiplin, eller var for passiv eller ubesluttsom til å gjøre noe med de åndelige muligheter som åpnet seg for deg på den tiden. Dette bærer du med deg inn i dette livet som en vag men hardnakket indre naging om at du burde ha kommet lengre enn du er, eller en frykt for å mislykkes på det åndelige plan. Du kan også ha vært involvert i mystiske eller magiske øvelser som forårsaket vrangbilder i ditt liv. Det er viktig at du etablerer en balansert, tålmodig, jordnær innstilling til livet - ikke for livsfjern, eterisk, eller glamorøs. Å hengi seg til substanser som påvirker sinnet er spesielt skadelig for deg.

 

Pluto er retrograd: 

 

     Disse emnene blir ytterligere komplisert av det faktum at i ditt, eller dine tidligere liv har du opplevd et forferdelig svik, og kan til og med ha blitt torturert eller dømt til døden når du gjorde krav på makt (politisk, samfunnsmessig, eller åndelig). Du kan ha misbrukt makt eller anvendt samvittighetsløse strategier som forårsaket lidelse for mange. Enten du var en utøver eller et offer for slikt maktmisbruk, så skapte det en dyp frykt på den tiden. En frykt for å ha makt, eller for mennesker med makt som ville knuse deg hvis du viste din styrke. Et ubevisst motiv for hevn kan motivere deg og hindre deg fra helbredelse. Å gi slipp på dette kan kreve et dyptgående indre arbeid, og en eller annen form for terapeutisk energifrigjøring av den sorgen du holder fast ved.

 

Kapittel 6: De myke aspekter 

 

     Følgende er en beskrivelse av dine ANLEGG og din STYRKE, som kan hjelpe deg å jobbe med viktige livsutfordringer. Disse er evner og egenskaper i hjerte, sinn og sjel som er ganske naturlige for deg. Du vil sannsynligvis ta dem for gitt. Fordi disse representerer minste motstands vei for deg, kan du stole for mye på dem til tider. Derfor får du noen tips om hva du bør være forsiktig med. Likevel vil dette være områder hvor goder strømmer inn i ditt liv og/eller hvor du har betydelige indre ressurser.

 

Måne sekstil Venus: 

 

     Du har en kjærlig natur og evnen til å skape et nydelig, kjærlig hjem, å pleie familien (eller en familie av nære venner), og å gi og motta kjærlighet og hengivenhet. Selv om du har i overflod av disse egenskapene, er det ikke sikkert at du er så opptatt av dem.

 

     Du verdsetter ofte mennesker og følelser høyere enn materielle gjenstander eller ambisjoner, og derfor kan du også ha et følelsesmessig rikt og tilfredsstillende liv. Hvis du ikke har egen familie som du kan bry deg om, vil du vise samme oppriktige interesse for dine naboer, eller etablere en kjærlig tilknytning til andres barn.

 

     Evnen til å koble av og ha det hyggelig er også et av dine talenter, selv om du ikke betrakter det som et talent. Din evne til å skape hyggelige avslappende omgivelser, eller hjelpe andre til å ha det hyggelig og ha glede av livet, er også en styrke hos deg. Selv om andre ting i ditt horoskop kan indikere en meget aggressiv eller ambisiøs personlighet, så finnes det en side hos deg som er behagelig uambisiøs, og som kan ta ting lettvint.

 

     Omsorgsaktiviteter som baking, hagedyrking, ivaretaking av barn eller kjæledyr, er helt naturlig for deg. Fra ditt tidligere livs engasjement i kunst, har du utviklet en fin sans for skjønnhet og en medfødt kunstnerisk følsomhet. Dette er evner som du kan velge å bruke og utvikle videre i dette livet hvis du ønsker.

 

Merkur trigon Jupiter: 

 

     Gjennom å snakke, skrive, eller ved hjelp av andre metoder, ligger din oppgave i å spre ideer, kunnskap, og forståelse. Du har evnen til å ane framtidige trender, og ditt fremsyn og brede perspektiv gjør det mulig for deg å planlegge klokt. Du har lett for å se helheten. Du liker å lære, og har stor glede av utdannelse, en sult etter mental ekspansjon som vil vare hele livet. Du er spesielt flink til å bruke teknikker som kreativ visualisering for å få fram positive resultater i livet. Selv om det er enkelt, og for deg helt naturlig, er dette et potensielt kraftig redskap og en evne som du lett kan overse.