*****************************************************************


Barnehoroskop for

Kristian
Mai 3, 1998
3:17 PM
Oslo, Norway


*****************************************************************Astrologene.no
Betzy Kjelsbergs vei 16 B
NO-0486 Oslo
 
org.nr. 984 234 937
 
e-mail: post@astrologene.no
www.astrologene.no


*** Introduksjon ***

     Denne astrologiske barnetolkningen har blitt utformet som en guide for Kristian's foreldre, med et spesielt formål, nemlig å yte hjelp med hensyn til Kristian's vekst og kulturelle oppdragelse, å understreke og forsterke hans verdier, og å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisst mulige misforståelser eller mulige problemer som Kristian kan møte i løpet av sitt liv.

     Kapittel 1 beskriver hvordan Kristian virkelig er (Solposisjonen i horoskopet), måten hans personlighet uttrykker seg på (Ascendanttegnet). Kapittel 2 og 3 beskriver mors og fars innflytelse på Kristian, noe som IKKE er det samme som en beskrivelse av deres personligheter, men måten Kristian opplever dem på, og hvilke karakteregenskaper han tilegner seg fra hver enkelt av dem. I horoskopet til en av hans søsken, vil beskrivelsen av foreldrene kunne være helt ulik, på grunn av at forskjellige individer har forskjellig perspektiv. Kapittel 4 utfyller beskrivelsen av Kristian's temperament med å fokusere på hans sinn, hans innstilling til utdannelse, og hans intellektuelle kapasitet.

     Kapittel 5 beskriver Kristian's skjebne, hans yrke, og muligheter for å lykkes i den materielle verden. For å få et mer fullstendig bilde av Kristian's yrkesmuligheter, er det nødvendig å kombinere det som står i dette kapittelet med det som står i kapittel 1 og alle andre relevante opplysninger i denne tolkningen.

     Kapittel 6 analyserer Kristian's helsetilstand, enkelte tendenser eller muligheter for fysiske sykdommer blir nevnt, noe som IKKE betyr at Kristian vil få disse, en etter en. Det betyr at dette er hans svake områder, og at han kan være utsatt for en eller flere av disse mulighetene. Som et supplement er enkelte anbefalinger for en bedre ernæring nevnt. VENNLIGST KONSULTER EN LEGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE PROBLEMER SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BARNETS HELSE! FØLG LEGENS RÅD OG DEN MEDIKASJON ELLER TERAPI HAN/HUN ANBEFALER! ASTROLOGI BØR ALDRI BRUKES SOM ERSTATNING FOR PROFESJONELL MEDISINSK BEHANDLING!!!

     Til slutt beskriver kapittel 7 den astrologiske påvirkningen fra de ytterste planetene, noe som påvirker alle barn som ble født i den samme tidsperiode, med felles ideer og atferd, og derfor felles generasjonstrekk.

     Det er sannsynlig at du kan finne enkelte selvmotsigelser i denne tolkningen. Dette er på grunn av at enkelte planeter kan være gunstige på enkelte livsområder, mens andre planeter kan være mindre hjelpsomme, og kanskje også virke destruktivt. Dette betyr at Kristian kan ha både positive og negative opplevelser på samme felt. Bruk din intuisjon og sunne fornuft til å komme fram til din egen konklusjon. Men husk at ethvert barn, uansett hvilket tegn han/hun ble født under, trenger KJÆRLIGHET for å kunne vokse på rette måten.
*** Astrologiske data ***

For alle som har litt kjennskap til astrologi, er planetposisjonene i
fødselstidspunktet, og annen teknisk informasjon oppgitt nedenfor:
 
Sol     12 Tau 55               Neptun  2 Aqu 10
Måne    14 Leo 27               Pluto   7 Sag 21
Merkur  16 Ari 22               Asc.   18 Vir 19
Venus   29 Pis 43               MC     12 Gem 41
Mars    15 Tau 09               2. hus  8 Lib 14
Jupiter 20 Pis 01               3. hus  5 Sco 29
Saturn  25 Ari 52               5. hus 23 Cap 33
Uranus  12 Aqu 40               6. hus 24 Aqu 45

Tropisk  Placidus   Sommertid observert
GMT: 13:17:00   Tidssone: 1 timer Øst
Bredde og lengdegrader: 59 N 55    10 E 45  

Aspekter og orbs:
konjunkt  :  7 Deg 00 Min
opposisjon:  6 Deg 00 Min
kvadratur :  6 Deg 00 Min
trigon    :  6 Deg 00 Min
sekstil   :  4 Deg 00 Min


*** Kapittel 1 ***
Generell beskrivelse av barnet: Dets essensielle natur og
personlighet. Den fysiske kroppen og barndommen.

Sol i Tyren:

     Tyrens barn er meget yndig og hengiven. Som liten vil han alltid sette stor pris på å bli kjærtegnet og omfavnet. Han er barnet som alltid ønsker å være sammen med sine foreldre, og er svært hengiven overfor alle i familien. Barn født under dette tegnet, enten det er jente eller gutt, vil være sunne og sterke. Han er meget opptatt av mat. Han kan spise nesten alt mulig og i store mengder. Foreldrene bør tidlig begynne å lære ham gode matvaner, ettersom han er en stødig natur, og har vanskelig for å forandre på det han engang har vent seg til. Han elsker søtsaker og sjokolade, og kan ha en tendens til å bli overvektig.

     Han er vanligvis rolig og hyggelig. Han er emosjonelt stabil, blir sjelden deprimert, og viser sjelden aggresjon eller impulsivitet. Han oppfører seg også adekvat blant fremmede, men hvis han blir sentrum for andres oppmerksomhet, stivner han til. Han er en av de mest sta personer i dyrekretsen. Det er meget vanskelig å få ham til å skifte mening om noe. Å true med en eller annen form for straff, gjør ham bare enda mer sta. Tyrens barn kan bli meget sky eller rigid som voksen hvis han stadig opplever å bli drevet fram av foreldrene til å gjøre ting som han ikke liker å gjøre. Den beste måten å behandle ham på er med kjærlighet. Et kyss, en omfavnelse, eller et kjærlig smil, kan være det beste en kan gjøre for å mildne staheten. Farger og lyder påvirker barnets følelser. Livlige farger som for eksempel rødt, oransje, etc. kan virke forstyrrende, mens myke farger som blått og rosa kan få ham til å føle seg bedre. Lydene har en lignende virkning. Kristian er meget sensitiv, også som spedbarn. Han vil bare utføre det som virker fornuftig. Han trenger bare å vite sannheten, uten en masse kompliserte forklaringer. Foreldrene må snakke rolig og logisk til ham.


     Han vil føle en instinktiv dragning mot musikk og kunst. Det kan være en god idé å lære ham å synge eller spille et instrument. Han kan være svært glad i å tegne, male, eller skape ting av leire. Han er meget kreativ, og kan være den flinkeste til å jobbe i klassen. Han er meget pliktoppfyllende, men trenger tid til å fordøye ting, til å omstille seg, og til å få utført ting. Han har en god hukommelse, og han glemmer ikke det han engang har lært eller sett. Han mister ikke sine leker eller eiendeler. Han kan være en smule engstelig - han liker ikke mørket eller spøkelseshistorier. Han har en romantisk forestillingsevne. Hvis han vokser opp i et fredelig hjem, med kjærlighet og uten press, vil han bli meget sterk, selvsikker, og meget hengiven overfor sine foreldre og familie.

Jomfruen som stigende tegn (Ascendant):

     Kristian's kan være tynn og spinkel. Hans bevegelser vil være myke og rolige, men han har livlige øyne som gir uttrykk for stor intelligens. Hans nysgjerrighet, og hans ønske om å vite alt, vil være merkbart allerede i ung alder. Allerede i vuggen vil han observere og studere alt som foregår rundt ham. Etter hvert som han vokser opp, vil han vise stor interesse for detaljer, og vil være meget kresen i sine preferanser. Selv om han har et oppvakt sinn, så er hans skyhet hans største ulempe. Denne astrale påvirkningen gjør at han skjuler sitt virkelige potensiale fordi han føler seg utilstrekkelig eller usikker. Foreldrene må hjelpe Kristian med å jobbe for å bli kvitt denne følelsen. Hans sensitivitet kan få ham til å lukke seg og trekke seg tilbake når det dukker opp problemer. Hvis hans Sol (som beskrevet ovenfor) er plassert i et sterkt tegn, vil denne styrken sjelden bli vist i hans personlighet. Kristian kan derimot leve et intenst indre liv, men dette trenger ikke om å komme til syne utad. Han må læres, på en forsiktig måte, hvordan han skal kunne gi uttrykk for sine følelser, hvordan han skal stole på sine egne beslutninger, og hvordan han kan handle i samsvar med dette. Mest sannsynlig vil han analysere hvert et steg i sin atferd, av og til bare i sin fantasi. Han kan bruke sykdom som en måte å få oppmerksomhet på, eller en måte å be om beskyttelse eller kjærlighet på. Hvis hans foreldre alltid gir respons på dette, kan hun bli en hypokonder.

     Barndommen er styrt av Merkur og kan være full av opplevelser som vil øke hans kunnskaper og intelligens. Han vil føle en dragning mot vitenskapen generelt, og vil alltid se etter logiske svar på ethvert spørsmål. Hans familie kan ha økonomiske problemer eller være emosjonelt ustabile, noe som kan påvirke hans sensitivitet på en dyptgående måte. Hans ubevisste kan holde fast på dette, og omforme det til frykt og fobier i framtiden. Foreldrene må huske at uansett hvor sterkt soltegnet hans er, så vil denne ascendanten gjøre ham meget sensitiv, skjør, og lett påvirkelig. Vanligvis vil Kristian's frykt være frykten til de voksne som han omgås. Den beste medisin er kjærlighet og logisk, konsenkvent atferd. Kristian's usikkerhet manifesterer seg sterkest i ungdomsårene. Han finner mer sikkerhet og balanse som voksen.*** Kapittel 2 ***
Morsfigur: emosjoner, følelser, evnen til å elske og dele med andre.

Måne i Løven:

     Kristian har behov for alles oppmerksomhet, og hans oppførsel vil alltid bli lagt merke til. Hans følelser vil være spontane, åpne, og heftige, og kan virke litt overdrevne. Han vil være meget sta, og vil generelt sett ikke gjøre ting han blir bedt om. Hans medfødte autoritet vil gjøre ham opprørsk, og han kan være litt dominerende. Kristian vil utvikle en sterk selvfølelse og stolthet. Noe som bidrar til å gi ham den status han fortjener. Han vil uttrykke sin sympati ganske åpenlyst, og hans kjærlighet vil være klar og spontan. Gleden vil alltid gjenspeiles i ansiktsuttrykket.

     Det er meget sannsynlig at Kristian vil ha en sterk mor, meget trofast og dyktig. Av sin mor vil han lære seg å uttrykke seg på en avslappet og trygg måte, å gi uttrykk for det han føler, og å finne kreative svar på problemer. Det er sannsynlig at Kristian vil arve en sterk kunstnerisk følsomhet som kan gjøre ham berømt hvis den blir utviklet. Han trenger anerkjennelse av sine foreldre, selv om han kan virke trygg og selvsikker. Han vil alltid trenge følelsesmessig støtte for å kunne virkeliggjøre sitt fulle potensiale. Kristian elsker livet i seg selv, og hvis han får egne barn, vil han oppdra dem til å leve et fritt og glederikt liv.

Måne i 11. hus:

     Kristian vil ha mange venner og vil møte mange mennesker som kan hjelpe ham og beskytte ham. Han vil bli meget populær, og vil ofte ha flere kvinner enn menn blant sine venner. Selv om han nå og da kan bli skuffet av sine venner, så vil ikke dette forandre hans åpne og sosiale innstilling. Hans oppfatninger vil ikke være forutinntatte, men objektive, og han vil ofte forandre sine mål. Kristian liker å dele alt, og vil alltid ha behov for å være sammen med de menneskene han er glad i.

Måne Opposisjon Uranus:

     Kristian vil ha en utmerket intelligens, men på samme tid vil han være sta, fanatisk, anarkistisk, og leve i et følelsesmessig spenningsforhold. Kristian vil være meget rastløs og kan ha en tendens til å overreagere på enhver situasjon. Hans mor vil være ukonvensjonell og kanskje også meget nervøs. Hvis Kristian skifter bosted svært ofte, kan dette gjøre ham utrygg. I framtiden vil han føle seg beslektet med uvanlige mennesker, og kan eventuelt ha problemer med å formidle sine følelser til andre.

Måne kvadratur Mars:

     Kristian vil ha lett for å bli sint, og kan uttrykke seg på en svært bastant måte. Han kan hver dag havne i krangel med andre familiemedlemmer som han er uenig med. Hvis det ikke er harmoni i hjemmet, vil hans humør bli påvirket av dette. Ofte vil Kristian reagere kjapt og impulsivt, uten å tenke seg om. Han kan være svært temperamentsfull, og han må lære hvordan han skal kontrollere dette, og forbedre seg på dette området.

Måne Trigon Merkur:

     Kristian vil ha et skarpt, fantasirikt, logisk og oppriktig sinn, og han vil uttrykke seg på en harmonisk måte. Han vil være en fornuftig gutt, og løser sine problemer uten å bekymre seg. Kristian vil ha lett for å forstå andres problemer, noe som gir ham evnen til å lede andre mennesker, eller til å bli en stor taler.

Venus i Fiskene:

     Kristian vil være romantisk og ha et ømt hjertelag. Han vil idealisere enhver person han er glad i, og kan være lettlurt. Hans fantasiverden vil være enorm, og han vil sannsynligvis søke etter den perfekte kjærligheten, som er umulig å oppnå. Han vil være meget snill, yndig, og vise stor forståelse for andre. Kristian vil alltid være rede til å ofre seg, og gi alt for kjærlighetens skyld. Han vil utvikle en sterk intuisjon, og vil være i stand til å sanse ting som ligger utenfor området de vanlige fysiske sanser kan oppfatte. Følelser gir mening til livet, og han ville aldri erstatte dem med noe materielt, men altfor mye kan være avhengig av hans følelser. Hans sterke fantasi og inspirasjon gjør ham velegnet til et kunstnerisk yrke. Kristian vil ha sterk medlidenhet med skapninger som lider, og vil bli dypt rørt av sin kontakt med naturens skjønnhet.

Venus i 7. hus:

     Kristian vil være meget lykkelig i sitt ekteskap, og er i stand til å skape harmoniske omgivelser rundt seg. Han vil være populær, og alle som kjenner ham vil like ham. Med sin sympati og sjarme vil han tiltrekke seg alle slags venner, og de vil gi ham mange fordeler. Kristian vil ha mange muligheter til å bli gift, og han vil eventuelt gjøre et godt valg. Han kan imidlertid glemme sine yrkesmessige ambisjoner hvis han blir for tilfreds og har det for godt.

Venus Sekstil Neptun:

     Kristian vil ha livlig fantasi og mye sensitivitet, og hans uttrykksmåte vil være forfinet. Han vil være meget romantisk og opptatt av det åndelige. Kristian kan kommunisere på det telepatiske plan, og til tider føle på seg, eller vite hva som skjer med noen som er langt borte. Dette kan spesielt skje i forhold til hans mor. Kristian vil være kunstnerisk inspirert, og hvis han velger musikk, vil han foretrekke strengeinstrumenter.

Jupiter i Fiskene:

     Kristian vil være meget hjelpsom og føler det naturlig å hjelpe andre. Han vil utvikle en sensitivitet for mennesker og dyr som lider. Hans store medfølelse kan gjøre ham til en utmerket lege, pleier, eller veterinær. Kristian vil være meget snill, varm og sensitiv. Til tross for muligheten til å bli svært populær, vil han alltid søke seg til stille, rolige steder. Kristian vil ha mange fantasier, og kan ha problemer med å møte verden slik som den er.

Jupiter i 7. hus:

     Når det gjelder valg av venner, så vil Kristian ha en god teft. Hans hyggelige personlighet vil gi ham suksess i personlige relasjoner og i kontakt med publikum. I voksen alder gir denne astrologiske posisjonen et lykkelig og heldig ekteskap med en person med godt omdømme, fra det høyere samfunnslag, eller med en god økonomisk eller sosial situasjon. Kristian vil også ha hellet med seg i juridiske saker, men han må unngå å bli for optimistisk og stole for mye på andre.

Neptun i 5. hus:

     Kristian vil være svært romantisk og vil ha et stort kreativt potensiale. Han kan også ha en tendens til å dramatisere situasjoner han opplever, og å idealisere mennesker han er glad i. Hans kjærlighetshistorier vil være ganske sammensatte og ukonvensjonelle, og det er ikke usannsynlig at han vil oppleve en dypt lidenskapelig, men hjerteskjærende og umulig kjærlighet. Hans innstilling til livet vil være barnlig, og han vil forsøke å ha det moro hele tiden. Det vil være viktig for ham å være mer realistisk og objektiv i sine vurderinger.*** Kapittel 3 ***
Farsfigur: autoritet, makt, evne til å ta ansvar og å forsvare seg.

Sol i 9. hus:

     Kristian vil være meget nysgjerrig og vil alltid spørre om alt mulig. Han kan være interessert i astrologi, historie, teologi og filosofi, og som voksen vil han vise stor interesse for lov og rett. Sannsynligvis vil Kristian ha samme filosofiske og spørrende holdning som sin far. Kristian kan ha stor respekt for religionen, men Kristian's ideer vil sannsynligvis ikke stemme overens med kirkens tradisjoner. Hans rastløshet vil ikke bare gjøre seg gjeldende i tankenes verden, men vil også være merkbar i den fysiske verden, og han vil sannsynligvis ofte dra på reiser til utlandet. Han kan også bosette seg i et annet land og lykkes der. Kristian vil alltid ha en positiv og glad innstilling, og livet vil aldri bli en rutine.

Sol Konjunkt Mars:

     Kristian vil være dynamisk, aktiv, utrettelig, og meget aggressiv. Han vil ha stor glede av å konkurrere, og vil alltid forsøke å vise sin fysiske styrke. Kristian vil ikke være særlig tålmodig og fleksibel i sin omgang med andre. Han vil handle med autoritet, men kan også være egoistisk på samme tid. Dette barnet vil vise hele verden at han ikke er skapt for å gå i andres fotspor. Kristian vil jobbe hardt, og vil sannsynligvis bli involvert i forretninger som kan virke risikofylte. Hans tapperhet og mot gjør at han har evnen til å gjøre det bra innen idrett. Kristian har lett for å bli sint, men vil glemme det hele like fort. Hans oppfatninger vil være meget oppriktige og åpne, og til tider kan han komme med uttalelser som er litt for direkte. Han må lære å være mer forsiktig og sensitiv med andres følelser. Hans energi vil være endeløs, og hvis han blir lært hvordan han skal bruke denne på en konstruktiv måte, kan han bli en vinner på ethvert område.

Sol kvadratur Måne:

     Sannsynligvis vil Kristian bli oppdratt i et hjem der foreldrene er svært forskjellige. Hans oppfatning, eller opplevelse av foreldrene kan være motstridende, og også påvirke hans indre trygghet. Som voksen må Kristian tilpasse personligheten til sin følelsesmessige verden. Kristian kan oppleve motsetninger og kan forsøke å kompensere for sine egne feil og svakheter gjennom valg av ektefelle. Hans største problem vil være en mangel på selvakseptering. Dette er også grunnen til at foreldrene må være åpne og ikke slåss om makt eller undervurdere seg. Hvis de kan unngå dette, vil Kristian lære å kjenne sine foreldre bedre, og godta dem slik de er, og som konsekvens av dette vil han i større grad være i stand til å akseptere seg selv.

Sol kvadratur Uranus:

     Kristian vil være anarkistisk, liberal og uavhengig, og alltid i opposisjon til autoriteter. Han kan være meget uryddig og derfor sløse med sitt enorme energipotensiale. Han vil angripe alt som kommer i hans vei, da han har et sterkt behov for å være fri. Kristian vil være impulsiv, eksentrisk, og vil følge sine egne regler. Han vil også være original, men upraktisk. Kristian vil alltid være nervøs og ha en tendens til å spre sin energi over et for stort område. Han må lære å være mer forsiktig, og lære å redusere hastverket, da han har lett for å komme ut for uhell. Ettersom han er meget spesiell og unik, vil Kristian være et vanskelig barn å oppdra.

Saturn i Væren:

     Kristian kan ha enkelte problemer med å holde på sitt energioverflod, og han må lære å kanalisere denne energien. Han kan være meget egosentrisk og det vil være vanskelig for ham å akseptere andres rettigheter. Kristian må lære selvdisiplin og utholdenhet. Hans indre frykt kan tvinge ham til å søke trygghet. Hvis han får for mye kritikk (spesielt fra faren), kan han bli veldig frustrert og såret. Etter hvert som tiden går, vil han utvikle seg til å bli en uavhengig person som ikke trenger andres anerkjennelse, og som tar sine egne beslutninger. Kristian vil også bli en omstendig og forsiktig person, og vil foretrekke veldefinerte, ryddige oppgaver. Han kan også bli involvert i idrett eller fysiske aktiviteter.

Saturn i 8. hus:

     Kristian må tidlig lære seg å forstå hva som tilhører ham og hva som ikke gjør det. Han må også lære seg å dele ting med andre på en utvungen måte. Mest sannsynlig vil Kristian være litt redd forandringer, så det vil være en god ide å utvikle gode vaner som tjener ham hele livet igjennom. Som voksen kan han få ansvaret for å styre andres penger, eller ha ansvaret for ektefellens penger. Kristian kan gjøre det godt innen investeringer og på andre økonomiske områder. Han bør også få en god seksualopplæring, da denne astrologiske posisjonen kan resultere i hemninger og gammeldagse oppfatninger. Kristian vil også vise stor interesse for psykologi og metafysikk.

Mars i Tyren:

     Kristian vil være meget sta, praktisk, bestemt og meget sikker. Så snart han har bestemt seg for hvilken vei han vil gå, kan ingenting få ham til å forandre mening. Kristian vil jobbe meget grundig og sakte, men resultatene vil alltid være meget gode. Han kan ha gode anlegg for håndverk eller andre aktiviteter hvor han kan bruke hendene. Kristian vil være meget sta, og han kan føle seg ille til mote hvis noen ønsker å forandre hans naturlige rytme. Han liker å samle på ting, og vil være svært knyttet til disse. Han kan også ha en viss eiertrang overfor mennesker, og sjalusi vil ikke være uvanlig i Kristian's relasjoner. Det vil være svært viktig for ham å gi uttrykk for sitt sinne når dette oppstår, da han har en tendens til å holde alt for seg selv, for så å eksplodere når han ikke klarer å holde på det mer. Hans evne til å tjene penger vil være avhengig av egen innsats, og han vil ha mange eiendommer - noe som vil gi ham trygghet og komfort.

Mars i 9. hus

     Kristian vil være uavhengig, entusiastisk og meget nysgjerrig. Hans rastløse sinn vil motivere ham til videreutdanning, og å sette høye mål for seg selv. Det er mulig at Kristian vil komme i konflikt med, eller totalt avvise sin religiøse bakgrunn, da han vil gjøre opprør mot de krav som denne står for, og vil ha sin egen oppfatning om Gud. Dersom oppfatningen om Gud blir sterkt utviklet, kan Kristian ha en tendens til å bli en religiøs fanatiker. Hans rastløse sinn vil gjøre at han planlegger mange reiser rundt om i verden.

Mars Kvadratur Uranus:

     Kristian vil ha gode lederegenskaper. Han vil vise sterk overbevisning i sine ideer, og kan være en revolusjonær. Kristian vil aldri følge i andres fotspor, og vil motsette seg enhver begrensning av personlig frihet. Hans egoisme kan skape problemer i forhold til vennene, og han vil sannsynligvis skaffe seg en del fiender fordi han gir uttrykk for sine oppfatninger på en heller taktløs måte. Hvis Kristian kan lære å kontrollere sitt temperament, vil han kunne oppnå mye suksess og glede i sitt liv.

Uranus i 5. hus:

     Kristian vil være romantisk og ganske kresen når det gjelder sine preferanser. Han vil føle seg tiltrukket av det uvanlige, og kan også ha uvanlige kjærlighetshistorier. Kjærlighet blir forbundet med noe ukonvensjonelt hos ham. Hans fysiske koordinasjon vil være utmerket, og han kan gjøre det godt innen idrett. Han kan føle seg tiltrukket av gambling eller spekulasjoner og vil ha stor glede av å ta sjanser.

Pluto i 3. hus:

     Kristian vil ha et intenst og sterkt sinn. Med sin intuitive og gjennomtrengende mentale kapasitet, vil han ha lett for å forstå hemmeligheter og dyptgående problemer. Han kan være litt ustadig i sine studier, og kan skifte skole, eller slutte skolen helt. Hans måte å kommunisere på vil ikke være flytende, og av og til kan han gi uttrykk for sine oppfatninger på en tøff og aggressiv måte. Forholdet til søsknene kan være meget intenst, og han vil oppleve dyptgående og totale forandringer rundt seg som vil påvirke hans emosjonelle verden. Hvis slike forandringer er negative, kan Kristian bli mer aggressiv og utålmodig.*** Kapittel 4 ***
Mentalitet: intelligens og evne til kommunikasjon.

Merkur i Væren:

     Kristian vil være skarp og snartenkt. Han vil være en uavhengig tenker, og vil elske å snakke om sine favorittemner. Hans dynamiske og aktive sinn vil ikke gi ham ro til å konsentrere seg om en ting over lengre tid. Kristian vil alltid være rede til fysiske aktiviteter, og han vil ofte handle, eller si ting før han får tenkt seg om. Han vil like utfordringer og vil også forsvare sin posisjon på en aggressiv måte. Kristian vil bestemme seg raskt, men det betyr ikke at han nødvendigvis har rett. Kristian uttrykker seg klart og ubesværlig, og har også evnen til å improvisere. Selv om hans sinn kan være skarpt og oppfinnsomt, er ikke denne astrologiske posisjonen til så mye hjelp i studier, på grunn av Kristian's sterke behov for fysisk aktivitet. Dette er grunnen til at Kristian må lære å kombinere studier med fysisk aktivitet. Hans mentale innstilling kan gjøre ham litt dominerende, og han vil alltid forsøke å være i første rekke, og er villig til å ta sjanser i forretninger. Kristian er har en beskyttende innstilling til mennesker han liker. Måten han uttrykker seg på kan imidlertid være litt primitiv og upolert. Han kan lett miste tålmodigheten og bli sint. Han vil imidlertid roe seg meget fort og er ikke hevngjerrig.

Merkur i 8. hus:

     Hans sinn vil være gjennomtrengende og han vil føle seg tiltrukket av skjulte og mystiske ting. Han vil være meget intuitiv, reservert og hemmelighetsfull. Som barn vil han like detektivfortellinger og mystiske historier, der han vil bruke sitt talent til å løse sakene. Kristian vil ha meget gode evner til å ta seg av andres økonomiske saker og eiendommer, og kan gjøre det godt innen bankvesen, administrasjon, eller politikk. Kristian vil ikke være særlig meddelsom. Han vil være ordknapp og mangle åpenhet i sin uttrykksmåte. Han vil vanligvis forsøke å tie stille, da han ofte opplever at andre misforstår ham.

Merkur Sekstil Uranus:

     Kristian vil ha originale og strålende ideer. Hans talentfulle og kreative sinn vil alltid være aktivt, og han vil fort forstå ting som andre ikke kan forstå. Kristian er veltalende og en smule dramatisk i sin uttrykksmåte. Kristian vil også være meget intuitiv, noe som gjør ham i stand til å forstå situasjoner på et dypt nivå. Kristian vil være opptatt av det originale, risikofylte og progressive.

Skorpionen på 3. husspiss:

     Kristian vil være en meget intuitiv og spørrende person. Til tross for sine interesser innen vitenskap og forskning, vil hans sinn jobbe bedre gjennom å følge intuisjonen enn å følge logisk deduksjon. Han vil ha lett for å oppfange andres indre eller skjulte følelser uten problemer, og avsløre løgner uten noe virkelig bevis. Han kan også ha utallige paranormale opplevelser, som for eksempel telepati. Kristian kan være en smule tilbakeholden og reservert. Han liker ikke å snakke så mye om seg selv, og hvis hans følelser blir såret, eller noen fornærmer ham, kan han føle et sterkt nag inni seg. Han må lære å uttrykke seg på en friere måte, og å takle sin aggresjon på en konstruktiv måte. Hvis han har anlegg for litteratur, kan han senere i livet gjøre det godt som skribent.*** Kapittel 5 ***
Skjebne: yrke, muligheter for suksess og sosial anerkjennelse.

Tvilling MC

     Kristian's skjebne vil lede ham langs forskjellige veier, i konstant søken etter forandring, og han vil sannsynligvis ha mer en et yrke. Hans store intelligens vil gjøre det mulig for ham å lykkes i nesten alt han begynner på, selv om han ikke har noen fullstendig utdannelse innen faget. Han er svært hyggelig, har en god hukommelse, en sterk overtalelsesevne, og talenter, men hans største problem er at han har lett for å kjede seg når det blir mye rutine, og han kan også være ustadig. Dette er også en av grunnene til at Kristian må velge et yrke som gir ham mulighet til å komme i kontakt med forskjellige mennesker, å reise til forskjellige steder, og innrette seg etter forskjellige skikker. Det bør aldri være mangel på kommunikasjon i hans yrke, da dette er nødvendig for at han skal føle seg tilfreds. Andre mennesker kan ha en sterk innflytelse på ham, og mange av de forandringer han foretar seg kan ha sin bakgrunn i påvirkning fra familie, kjæreste eller venner.

     Han kan velge et av følgende yrker (eller flere av dem samtidig): Journalist, taler, skribent, forretningsmann, professor, underholdningsartist, språklærer, sjåfør, oversetter, kunstkritiker etc, og mange andre yrker hvor han opptrer som en mellommann.

     Hans eldre søsken (hvis han har noen), kan spille en foreldrerolle i livet hans. Senere kan de også drive forretninger sammen, eller være tilknyttet hverandre gjennom yrket. Slektninger og venner født under Tvillingenes tegn vil ha en sterk innflytelse på hans skjebne.*** Kapittel 6 ***
Helse: mulige fysiske problemer og anbefalinger angående diett og ernæring.

Sol i Tyren:

     Tyren symboliserer strupen, nakken, mandlene, stemmebåndet. Kristian kan ha en tendens til å få problemer i disse delene av organismen. Tyrens barn er ofte svært redde for å bli syke, så foreldrene burde ikke vise sin frykt mens han er til stede. Hans gode hukommelse vil gjøre at han vil holde fast på tanker i lang tid, og hvis disse er negative, kan de virke destruktivt på helsen. Han er glad i mat, og kan spise for mye. Det er viktig at han i ung alder lærer hva han bør spise og hvordan han bør spise. Hans metodiske, men sta innstilling, vil føre til at det er svært vanskelig for ham i voksen alder å forandre vaner som han har lært som barn.

     For å bevare sin sunnhet vil Kristian måtte vurdere følgende råd: Han må ha et balansert kosthold, være forsiktig med søte ting og sukker. Han må passe vekten, da et par ekstra kilo kan være vanskelig for ham å bli kvitt. Han bør drive en eller annen form for trening (gymnastikk eller dans), og motarbeide en tendens til å bli lat. Han bør ete friske, rå grønnsaker, og unngå for mye krydder på maten, og også unngå å drikke for mye under måltidet. Det kan være viktig å drive med pusteøvelser (yoga kan være ideelt), og forsøke å bo og arbeide på harmoniske og fredelige steder. Han bør gå mye hver dag, og senere når han blir voksen må han lære å moderere sin tendens til å overdrive nytelsen av livets goder.

Saturn i Væren:

     Denne astrologiske posisjonen kan forårsake at det strømmer for lite blod til hodet, noe som påvirker organene, spesielt de som har med syn og hørsel å gjøre. Det er også mulig at det vil være mangel på kalsium i perioden da tennene vokser fram, og benbygningen utvikler seg. Kristian bør unngå å bruke salt til maten, da han kan ha en tendens til å få nyrestein.

Vannmannen på 6. husspiss:

     De kortsiktige problemer som kan oppstå med hensyn til Kristian's helse, har sitt opphav i nervøse sammenbrudd, stress, elektrisitet i kroppen, og mangel på B-vitaminer. Det er svært viktig for Kristian å lære å slappe av og la sine nerver få hvile.

     For å forhindre problemer kan han inkludere følgende elementer i kostholdet: salater, uraffinerte korn, valnøtter og frø, asparges, korn, linser, vannkarse, soya, kålhoder, kokosnøtter, druer, sitron, ananas, peanøtter, hvetekimer, bipollen, eggeplommer, og all mat som er rik på B-vitaminer.

     De langsiktige problemer i tilknytning til Kristian's helse kan stamme fra manglende tilførsel av oksygen til kroppen, mangel på vitamin A og D, og magnesium. De mest vanlige problemområder vil være sirkulasjonssystemet, noe som forårsaker mangelfullt blodomløp i armer og bein, hjertebank og hjerteproblemer generelt.

     Han bør følge det kosthold som er nevnt ovenfor, pluss spise selleri, gulrøtter, brokkoli, blålusern, linser, grønn og rød pepper, fersk eller tørket fersken, kirsebær, epler, sitron, appelsin, frisk ost, yoghurt, og solsikkefrø. Han bør unngå stekt og fet mat, og han bør ikke drikke alkohol eller røyke, og bør også sørge for plenty fysisk aktivitet.*** Kapittel 7 ***
Generasjonspåvirkning: ideer og følelser som er felles for barnets
aldersgruppe.

Uranus i Vannmannen:

     Kristian tilhører en generasjon av oppfinnere som vil være geniale og originale. De vil tilhøre den teknologiske fortropp og vil komme med vidtrekkende bidrag til vitenskapen. De vil ta initiativet til nye forskningsprosjekter og utvikle ny teknologi. Kommunikasjon på alle plan vil også være viktig for denne gruppen. De vil fremme en fri og aktiv utveksling av ideer og mennesker mellom nasjonene, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom forskjellige sosiale lag, og raser etc. Dette vil gjøre ham til en fri og åpen tenker, han vil være intellektuell, uavhengig i sine oppfatninger, og vil like å jobbe for og med mennesker. Han vil kanskje være upraktisk, ukonvensjonell og ganske revolusjonær.

Neptun i Vannmannen:

     Kristian's generasjon vil være progressiv og tolerant når det gjelder å godta nye filosofiske og religiøse ideer. De vil ha sterk intuisjon og inspirasjon til å skape noe nytt på mange felt. Vitenskapelige framskritt vil være bemerkelsesverdige i denne perioden, og oppfinnelse av maskiner og nye elementer for å forbedre hverdagen vil være overraskende i sin originalitet. Som en del av denne generasjonen vil Kristian ha en distansert følelsesmessig holdning, en evne til å forstå abstraksjoner, og mye kreativitet som vil bli anvendt på en praktisk og glimrende måte. Han vil være opptatt av humanitære saker, og lever i en periode da sosiale reformer vil lede til begynnelsen av en fredfylt og harmonisk verden.

Pluto i Skytten:

     Kristian's generasjon vil være meget entusiastisk og vil dyrke sine interesser med sterke følelser. De vil føle en tiltrekning mot filosofi og religion. De vil være fascinert av å reise og utforske ukjente og uvanlige steder. De vil være svært opptatt av å utvide sin horisont og sine kunnskaper, og de vil søke kontakt med nasjoner av ulik kultur og med ulikt språk. Som en del av denne gruppen vil Kristian ha et sterkt behov for personlig frihet til å bevege seg ditt han måtte ønske. Han vil være utadvendt, positiv, og alltid villig til å gjøre en innsats. Kristian vil være interessert i mange ting, men han vil vise størst interesse for åndelige og humanitære områder.

*****************************************************************