Tolking av fødselshoroskop for

Karl
April 25, 1967
6:46:24 PM
Oslo, Norway
Astrologene.no
Betzy Kjelsbergs vei 16 B
NO-0486 Oslo
 
org.nr. 984 234 937
 
e-mail: post@astrologene.no
www.astrologene.no


    Tolkingen av ditt fødselshoroskop begynner på følgende side.

    Du vil se at tolkingen av ditt horoskop er skrevet i et enkelt språk, og ikke overlesset med astrologiske begreper. Hvis et utsagn står i motsetning til et annet, representerer dette motsatte egenskaper som kan vise seg til forskjellige tider i ditt liv. For eksempel kan et utsagn om at du er meget sosial og selskapelig, stå i kontrast til et annet om at du foretrekker ensomhet. Tilsynelatende er dette selvmotsigende, men det betyr at du vakler mellom disse to tendensene. Til tider trenger du mye selskap, til andre tider foretrekker du ensomheten.

    De astrologiske faktorene denne tolkningen er basert på finner du også. Disse er inkludert av hensyn til astrologer og astrologistudenter. Hvis du ikke har studert astrologi, vil disse astrologiske faktorene være meningsløse for deg, og du kan se bort fra dem.

    Hvis du finner denne tolkningen av ditt fødselshoroskop interessant og informativ, vil du kanskje ønske å diskutere ditt fødselshoroskop med en profesjonell astrolog for å lære mer om hva astrologien kan fortelle om ditt liv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Tolkningen av ditt fødselshoroskop er basert på planetenes posisjoner i ditt fødselsøyeblikk. Av hensyn til astrologistudenter er disse posisjonene, sammen med annen teknisk informasjon, gjengitt nedenfor:

Sol      4 Tau 50                Pluto   18 Vir 16
Måne    22 Sco 12                N. Node  6 Tau 55
Merkur  18 Ari 15                Asc.    25 Lib 04
Venus   13 Gem 18                MC       7 Leo 59
Mars    20 Lib 58                2. hus  20 Sco 26
Jupiter 26 Can 19                3. hus  24 Sag 49
Saturn   6 Ari 27                5. hus  12 Pis 58
Uranus  20 Vir 45                6. hus   7 Ari 37
Neptun  23 Sco 29

Tropisk  Placidus   Standardtid observert
GMT: 17:46:24   Tidssone: 1 timer Øst
Lengde og breddegrad: 59 N 55    10 Ø 45  

Aspekter og orbs:
konjunksjon : 8 grd 00 min       trigon  : 6 grd 00 min
opposisjon  : 8 grd 00 min       sekstil : 5 grd 00 min
kvadratur   : 8 grd 00 min       kvinkuns: 3 grd 00 min
konjunkt Asc: 8 grd 00 min over,  8 grd 00 min under


Kapittel 1: Generell karakteristikk

     Dine fundamentale behov, verdier og måten du orienterer deg på i livet, er symbolisert ved de fire astrologiske elementer. Enhver person har sin egen unike balanse av disse fire grunnleggende energiene: Ild (varme, inspirasjon, entusiasme), jord (praktisk innstilling, realisme, materielle interesser), luft (sosiale og intellektuelle egenskaper), og vann (emosjonelle behov og følelser).

    Din elementsammensetning er beskrevet nedenfor. Husk at de fleste mennesker er "ubalanserte" eller har en viss slagside når det gjelder elementbalansen. Hvis du mangler et bestemt element (eventuelt flere elementer), betyr det ganske enkelt at du trenger å bevisst utvikle denne siden av din natur for å lære å godta og/eller kunne jobbe hardere i denne dimensjonen av livet.

    Av og til har vi en tendens til å overvurdere det elementet vi mangler, som en slags kompensasjon for noe vi mangler, men i de fleste tilfeller vil vi neglisjere det eller ignorere det. Egenskapene nedenfor vil bli gjentatt og forklart mer grundig i det følgende kapittel.

    Du har en balanse mellom elementene og er derfor mindre tilbøyelig til å overdrive eller totalt neglisjere en dimensjon av livet til fordel for en annen. Du er i stand til både å tenke og føle, og til å se muligheter og å takle situasjonen her og nå, og så bortetter. Dette betyr ikke at du ikke har dine bestemte preferanser eller holdninger (disse vil bli beskrevet i de følgende kapitler), og heller ikke at du aldri vil overdrive eller gå over streken på din spesielle måte. Men du er en mer variert og sammensatt person, mindre ensidig enn mange andre mennesker er, og du er i stand til å bruke alle elementene når det er behov for det. I tillegg er du i stand til å forholde deg til de fleste mennesker, i det du gjenkjenner en del av deg selv i deres atferd og verdier.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 1:
Ild-Jord-Luft-Vannelementer er i balanse (F,E,A,W skåre = 6,14,16,13)Kapittel 2: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad

    Følgende er en beskrivelse av din mest grunnleggende holdning til livet, måten andre oppfatter deg på, og måten du gir inntrykk av å være på; ditt ansikt utad. I kapittel 3 vil du lese om "Ditt innerste: Din virkelige motivasjon", som beskriver hvordan du innerst inne er, og hvor dine sanne prioriteringer ligger. Les dette kapittelet og det neste, og sammenligne dem. Det kan være store forskjeller mellom dem. Noe som kan bety at "ditt indre jeg" ikke skinner igjennom, og at noen kan få seg en overraskelse når de lærer deg å kjenne på et mer dypere nivå. Dette kapittelet beskriver klærne du går i, din rolle i livet, mens kapittel 3 forteller om den virkelige personen bak kostymen.

    Du er den fødte diplomat, fornuftig, tolerant, ærlig, og alltid villig til å lytte til forskjellige synspunkter for å forstå andre sider ved en sak. Selv om du er dypt uenig med noen,  vil du forsøke å finne likhetstrekk og samsvar heller enn å understreke forskjellene. Du unngår som regel å ta et ekstremt ensidig standpunkt til noe. Du har et sterkt behov for harmoniske og hyggelige relasjoner, og viser samarbeidsånd, kompromissvilje, vennlighet og rettferdighetssans. Du har et sterkt ønske om å bli likt, og på grunn av ditt behov for anerkjennelse og å bli akseptert, kan du lett la deg påvirke av andres meninger. Spesielt mens du er ung. Du ønsker i så stor grad å behage andre, at du ofte undertrykker egne intense og ubehagelige følelser for å ikke fornærme noen. Av og til kan din høflighet bli tolket som falskhet eller svakhet.

    Ditt behov for å skape harmoni, viser seg både i dine omgivelser, så vel som i ditt utseende. Du setter pris på det skjønne, og har en medfødt sans for balanse, symmetri og proporsjoner. Alt du gjør er preget av din gode smak, og sans for stil og form. Alt fra hjemmeinnredningen til valg av klær - alt må være estetisk og smakfullt, ikke bare funksjonelt og nyttig.

    Du opplever det også relasjoner som en kunst. En kunst du har spesiell interesse av, og spesielt dyktig i. Du er nemlig meget taktfull og meget bevisst i din omgang med andre mennesker. Ekteskap er av stor betydning for deg, og det å finne den rette personen å dele livet med er ekstremt viktig. Det å være en del av et nært partnerforhold er naturlig for deg - du er ingen ensom ulv. Det å ha en partner øker selvfølelsen din. Du har likevel en tendens til å bli litt for avhengig av din partner, og kanskje utvikler du ikke en klart definert identitet utenfor forholdet. Det å finne balansen mellom det å være deg selv, og å smelte sammen med en annen, er en utfordring for deg.

    Andre opplever deg som en behagelig, problemfri, harmonisk og kjekk person. Selv om det er mye mer ved deg, så er dette ansiktet du viser verden. Du har en personlig sjarm, og en mildt sagt fredelig måte å opptre på. Ditt motto kunne være: "En fanger flere fluer ved hjelp av honning enn ved å bruke eddik", for vanligvis benytter du deg av en vennlig, samarbeidsvillig tilnærming, heller enn  en kraftig, konfronterende, "jeg skal erobre verden" holdning.

    Selvhevdelse og konfrontasjon er en viktig del av din måte å møte livet på. Det å vente på at noen annen skal ta det første steget er ikke din stil. Selv om du verdsetter harmoni og en hyggelig atmosfære, føler du ofte at andre forsøker å kontrollere deg, eller at de er uvillige til samarbeid. Andre kan føle at du krever for mye av dem. Overraskende nok blir du ofte sett på som en bråkmaker eller en som skaper uro, selv om dine intensjoner var å hjelpe.

    Du er meget verbal og kommunikativ. En viktig del av din personlighet er å ta kontakt med og snakke med andre mennesker. Du kan virke som en meget travel person til tider. Du kan også være litt for avhengig av andres råd eller tilbakemeldinger før du tar en beslutning, og kan derfor oppfattes som ubesluttsom.

     Du har et ganske sjenerøst, åpenhjertig ytre, og du liker å gjøre ting på en storslått måte. Hvis du gjør dette primært for å gjøre inntrykk på andre, vil du oppdage at mange mennesker velger å unngå deg. Selv uten å mene det, kan du virke litt arrogant og belærende.

    Du er meget flink og kompetent, og har evnen til å uttrykke deg verbalt. Du liker å være i kontakt med mennesker og er ivrig etter å dele dine synspunkter med andre. Din evne til å gi og motta mentale stimuli inviterer til mange fruktbare konversasjoner.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 2:
Vekten stigende
Mars konjunct Ascendant i Vekten
Merkur opposisjon Asc.
Jupiter kvadratur Asc.
Asc. opposisjon Sol/MerkurKapittel 3: Ditt innerste jeg: Det som egentlig motiverer deg

    Selv om det kan virke som du har lett for å tilpasse deg, å adlyde og er vennlig og har vilje til å søke kompromisser (som beskrevet i forrige kapittel), kan du også være enormt sta og ubevegelig, som nevnt under. Du har en så behagelig væremåte at du er i stand til å bruke en kombinasjon av sjarm og bøllete opptreden for å gjennomføre ting på den måten du ønsker deg. Du kan være en dyktig forhandler.

    Du er en stødig og tålmodig sjel, med evne til atskillig hengivenhet, utholdenhet og kontinuitet. Evnen til å gjennomføre og avslutte det du holder på med er en av dine sterkeste sider. Når kursen er satt, vil du følge den nøyaktig inntil målet er nådd. Ethvert forsøk på å få deg til å forandre kurs, vil bli avvist med standhaftig motstand.

    Du er en meget praktisk natur og ønsker å se konkrete, målbare resultater av dine anstrengelser, og du er ikke den som spinner ville drømmer som det er liten sannsynlighet for vil gå i oppfyllelse. De fleste av dine "ville drømmer" vil dreie seg om materielle prestasjoner, komfort, behag og trygghet. Du har nemlig stor sans for den materielle verden, som du ønsker å oppleve og nyte til fulle. Selv om du kan jobbe lenge og utholdende, så har du også en sterk sensuell og komfortsøkende side, og du ønsker å kunne nyte det du har jobbet med eller for. Til tider kan du faktisk bli meget lat, og kan ha en tendens til overdreven nytelse av god mat og andre jordiske gleder. Du setter også stor pris på naturens skjønnhet, og vil sannsynligvis foretrekke et rolig landlig område framfor en urban livsstil.

    Dine innerste behov er enkle og lette å tilfredsstille. Du har et sterkt behov for trygghet, stabilitet og fred, og du vil sjelden foreta forandringer med mindre du blir tvunget til det. Du er ikke spesielt krevende på det emosjonelle plan, selv om du har et stort behov for fysisk nærhet og kjærlighet. På grunn av din trofasthet, følelsesmessige stødighet og din kraft og styrke, kan andre ofte bli avhengig av din støtte. Selv om du hater uro og plutselige forandringer, opprettholder du vanligvis din likevekt og sinnsro. Du har en fin evne til å leve i pakt med naturen, og å la ting få vokse og utfolde seg i sitt eget tempo, og du har tålmodigheten til å dyrke fram noe til sin eksistensberettigelse, enten det måtte være en hage, et barn, eller et  kreativt prosjekt. Du er en utmerket mor eller far, spesielt hvis du følger dine instinkter mer enn ekspertrådene.

    Du har tre hovedsvakheter: Den ene er din egenrådighet. Det andre er din motvilje mot å fravike din sikre, forutsigbare rutine. Det tredje er din tendens å alltid insistere på realitetene, og å undervurdere fantasien, det spekulative og fantastiske. Med andre ord, du kan mangle evnen til å leke med ideer og muligheter, og å åpne ditt sinn mot det nye.

     Du bruker mye av din kreative energi i relasjoner, spesielt ekteskapet eller andre nære relasjoner. Du føler at du trenger andre for å kunne fungere maksimalt, og du liker ikke aktiviteter som medfører at du må være alene, eller jobbe alene.

     Å kunne jobbe med mennesker på tomannshånd for å skape gjensidig forståelse, harmoni og tilfredsstillelse, er et område der du kan utmerke deg. Du har et spesielt talent for rådgivning og forhandlinger.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 3:
Ascendant i Vekten og Sol i Tyren
Sun i Tyren
Sol i 7. husKapittel 4: Mentale interesser og ressurser

    Frittalende og direkte som du er, er du alltid ivrig etter å uttrykke dine ideer og oppfatninger, og det bekymrer deg ikke det minste at du er i opposisjon til opinionen og skaper litt kontrovers. Du har friske, originale ideer, og stor entusiasme for alt som er nytt og uprøvd. Så snart nyhetens glans har begynt å falme, taper interessen seg fort, og du engasjerer deg i et nytt emne eller prosjekt. Det ser aldri ut som du får nok tid til å gjøre alt du ønsker å gjøre. Du er meget ærlig, snakker bestemt og med overbevisning om det du tror på, og er ikke i stand til å late som du er enig med noen hvis du innerst inne ikke er det. Du kan eventuelt mangle litt taktfølelse.

     Du bruker ditt sinn til å organisere, klassifisere og skape orden i dine omgivelser. Du er opptatt av å forbedre dine tekniske ferdigheter og evner og er meget nøye med detaljer. Du har gode evner til å organisere, å jobbe som sekretær, eller ha et arbeid som medfører undervisning og kommunikasjon.

    Du setter pris på det estetiske, og har en fin formsans, og sans for design og skjønnhet. Du har evnen til å utvikle store tekniske ferdigheter som artist, designer, håndverker eller forfatter. Du kan også være involvert i salg av skjønnhetsprodukter, kunstneriske produkter, kosmetikk, smykker etc.

    Du har evnen til å komme godt overens med andre mennesker, og har også et talent for å oppløse stress mellom andre mennesker. Din humoristiske sans, taktfullhet og personlige sjarm er til stor hjelp for deg i ethvert nært samarbeidsprosjekt.

    Selv om din taktfullhet ble kommentert ovenfor, har du også en mer direkte, og til tider brutalt ærlig side i måten du kommuniserer på, som beskrevet nedenfor.

    Intellektuelt sett, er du meget konkurranseorientert, stridslysten, skarp og klar. Du starter ofte diskusjoner, og kan framprovosere fiendskap med din impulsive og taktløse tale. Du liker alltid å få det siste ord, og andre mennesker opplever det ofte som om du ikke lytter til det de forsøker å formidle. Så selv om du kan vinne slaget (spesielt hvis det er verbalt slagsmål), kan du lett tape krigen. Det betyr at dine relasjoner på alle områder kan lide sterkt under dine aggressive måter å formidle dine argumenter på, og din manglende evne til å ta imot det andre sier. Du kan ha stor nytte og glede av å lære deg teknikker for å roe ned ditt nervesystem, og å finne ro i sinnet.

     Ditt sinn jobber på en heller elektrisk, inspirert, og til tider ganske briljant måte, og du har lett for å forstå nye begreper veldig fort. Din utholdenhet kan imidlertid være litt dårlig, og du kan ha en tendens til å hoppe fra en idé til en annen på et blunk, og ofte uten å fordøye skikkelig verken den ene eller andre. Din tanke går så fort at det kan være vanskelig for deg å sitte stille særlig lenge. Du har et meget sensitivt nervesystem, og trenger ro og stabile omgivelser rundt deg for å fungere godt. Unngå overstimulerende, hektiske steder for å opprettholde den indre balanse.

     Du har en søkende, gjennomtrengende ånd, og i dine øyne er ingenting så enkelt, likefram eller uskyldig som det kan virke. Du forstår kanskje ikke alltid de skjulte understrømmene du oppfanger, det skjulte maskineriet, den mørke undersiden hos et menneske eller en situasjon - men det fascinerer deg, og du har vanskelig for å la være å tenke på det. Når først din interesse har blitt vekket, kan du bli oppsatt på å komme til bunns i saken. Til tider kan du gjøre mer ut av noe enn det er grunnlag for. Som for eksempel tillegge en person ganske mørke, utspekulerte motiver til tross for at vedkommende ikke har det.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 4:
Merkur i Væren
Merkur i 6. hus
Merkur sekstil Venus
Merkur i aspekt til Venus og Mars
Merkur opposisjon Mars
Merkur kvinkuns Uranus
Merkur kvinkuns PlutoKapittel 5: Emosjoner: Stemninger, følelser, kjærlighet

    Hemmelighetsfull og ofte omgitt av en rugende stillhet, er det vanskelig for andre å kjenne din indre kjerne. Du har ikke tillit til så mange, og du åpner deg bare for noen få. Det å tillate deg selv å være sårbar, og å avstå fra å utøve kontroll i relasjoner er ikke enkelt for deg.

    Du har intense kjærlighet/hat følelser, og er en lojal og beskyttende venn, men blir også lett sjalu. Eller du kan være en fryktet fiende. Du har en uvane med å holde fast ved tidligere sår, krenkelser, og skyldfølelse - og å holde disse følelsene for deg selv. Det er av stor betydning for deg å lære å tilgi og å la gå, og å uttrykke dine følelser på en åpen og direkte måte, i stedet for å skjule eller undertrykke dem.

    Du er ikke tilfreds med et blikk på fasaden, og du graver alltid under overflaten for å finne skjulte motiv. Dine følelser er meget dype.

     Du vil sannsynligvis være en ivrig samler - faktisk en virkelig hamster. Dine eiendeler gir deg en følelse av trygghet og kontinuitet med fortiden - noe som er viktig for deg. Antikviteter eller gjenstander som er knyttet til følelsesmessige minner fra fortiden er spesielt kjære og verdifulle.

     Du kan også ha en tendens til å klamre deg tett til både penger og eiendom, og holde disse "innen familien", heller en å dele dem fritt med mennesker utenfor din nære krets.

    Du er bedagelig anlagt, lett å komme overens med, og tolerant. Du er villig til å overse andres feil, glemme fortiden og begynne på nytt med en positiv innstilling. Det gleder deg å kunne gjøre andre glade og tilfredse, men av og til kan du bli for sjenerøs. Du har følelsen av at "alt vil gå bra, uansett hva jeg gjør", og en slik holdning kan bidra til at du blir lat og sløv.

     Dine holdninger og instinkter er som regel ganske liberale. Du finner deg ikke i å bli innesperret eller diktert, og du føler at alle har rett til å gjøre som de ønsker i sine personlige og følelsesmessige anliggender. Du omgir deg ofte med mennesker som er ganske uvanlige, kreative, tolerante, uforutsigbare, rastløse og skiftende, og ditt forhold til andre, spesielt til kvinner, kan som resultat av dette bli noe ustabilt. Du liker imidlertid et element av overraskelse og uforutsigbarhet.

    Du er en sensitiv sjel, en drømmer med sterk dragning mot fantasiens og forestillingenes verden. Du trekker deg ofte tilbake i din indre verden for å flykte unna dagliglivets strenge krav i den "virkelige verden". Vennlig, og ofte litt passiv i tillegg, er du ikke den som slåss for å fremheve deg selv, selv når du egentlig føler behov for å gjøre det. Du er meget sympatisk og også litt naiv på det følelsesmessige plan, og du bør passe på så du ikke blir utnyttet.

     Du har meget dype følelser og føler en sterk tilknytning til mennesker du bryr deg om. Ditt forhold til din mor, dine søstre, døtre, og andre kvinner i ditt liv vil sannsynligvis være meget nært og intenst. Du kan også lett føle deg manipulert i noen av disse viktige relasjoner, fordi du investerer så mye i det på det følelsesmessige plan.

    Når det gjelder kjærlighet, er du mer opptatt av din partners humoristiske sans og intelligens enn utseende. Du foretrekker en partner som er mentalt våken, og lar deg få muligheten til å gjette litt. Du blir rastløs, og har lett for å kjede deg når du er sammen med et menneske som aldri stiller deg spørsmål, som aldri byr på forandringer eller overrasker deg. Det å snakke sammen, dele hverandres tanker, reise sammen, og å lære noe nytt, er meget viktig for at du skal trives. Du trenger masse sosial stimulering, og kan til tider være ganske flørtende, og du liker å ha mange venner av begge kjønn. En eierlysten, sjalu partner kan gjøre tilværelsen meget trykkende for deg.

     Du har behov for meget intense, dype og følelsesmessige relasjoner, og du foretrekker heller et stormfullt, voldsomt forhold framfor et som er glatt, men mangler vitalitet og lidenskap. Du elsker det helhjertede, og forventer total hengivenhet og oppmerksomhet fra din partner. Tilfeldige, overfladiske relasjoner betyr lite for deg.

    Dine romantiske følelser våkner lett, og ofte begynner nære relasjoner med en plutselig elektrisk tiltrekning, men de kan også ende brått. Spesielt i yngre år er det en tendens til at du stadig blir forelsket i nye mennesker, og at følelsene slokner forholdsvis fort. Du lengter etter emosjonell spenning, og har et sterkt behov for å føle deg fri og uavhengig, så du forsøker å unngå forpliktende relasjoner. Uvanlige eller utradisjonelle former for kjærlighet og relasjoner har en sterk appell til deg, og du føler deg tiltrukket av unike, kreative eller ustabile mennesker.

    Du har et intenst behov for kjærlighet, og du kan være følelsesmessig grådig eller umettelig. Du kan oppleve en sterk, fengslende og seksuell tiltrekning til noen, og du kan også oppleve det som om du har få valgmuligheter eller kontroll når det gjelder ditt begjær. Kjærlighetslivet er ofte lidenskapelig, og kan i tillegg også være stormende og smertefullt. Sjalusi, maktkamp, eller eiertrang kan være kilder til konflikter i dine forhold. På den mer positive side kan du være uvanlig kreativ og frembringe fordelaktige og helende forandringer i andres liv. Alt motivert av din dype kjærlighet.

    Du tenker mye på kunst og skjønnhet, så vel som alt som har med kjærlighet å gjøre, og du er stort sett fornøyd med livet. Du liker å snakke med andre, og deler ofte dine følelser med dem. Du kan ha mye utbytte av kunstneriske aktiviteter.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 5:
Måne i Skorpionen
Måne i 2. hus
Måne trigon Jupiter
Måne sekstil Uranus
Måne konjunkt Neptun
Måne sekstil Pluto
Venus i Tvillingen
Venus i 8. hus
Venus kvadratur Uranus
Venus kvadratur Pluto
Venus konjunkt Merkur/MCKapittel 6: Energi og ambisjoner: Hvordan du når dine mål

    Du vakler mellom å være for pågående, konfronterende og å insistere på å gjøre ting på din egen måte - og å være for ivrig etter å tilfredsstille andre, uten et klart, definitivt mål for deg selv. Du streber etter en balanse mellom å opptre uavhengig og hevde deg selv - og samarbeide og være gjensidig avhengig av andre. Du kan til tider føle deg frustrert over at du ikke ganske enkelt kan gjøre det DU ønsker, men alltid må tilpasse deg andres behov og ønsker. Eller du kan nøle med å opptre på en positiv, selvsikker måte hvis du ikke har støtte fra andre mennesker. Uansett, så er du ingen ensom ulv. Du når dine mål ved å samarbeide og forene krefter med andre, ved å spille på lag. Du er meget opptatt av ærlighet og rettferdighet, og du kan bli meget indignert, og er ikke redd for å si fra hvis noen blir utnyttet. Du unngår ekstremisme og favoriserer en balansert og moderat tilnærming til livet. Det er usannsynlig at du kommer til å overanstrenge deg, eller bli fanatisk opptatt av å nå dine mål.

     Det kan være vanskelig for deg å hevde deg, å være direkte og kontant med hensyn til hva du ønsker deg. Selv om du kan ha en hel del energi og pågangsmot, mangler du selvtillit, eller simpelthen behovet for å sette deg selv og dine interesser i første rekke. Positivt sett kan du være ganske uselvisk, og jobbe mer på vegne av andre enn deg selv.

     Du fornekter dine egne ønsker og behov i for stor grad, og du kan bli ganske sint, selv om du forsøker å holde det skjult. Noe som igjen kan sabotere dine beste anstrengelser.

    Du er initiativrik, ambisiøs, og har et sterkt ønske om å gjøre det helt store. Alltid på utkikk etter nye muligheter og lovende nye prosjekter, og alltid villig til å ta en risiko hvis du aner at noe kan bli en suksess. Uansett hva du oppnår, så ser du aldri ut til å bli helt fornøyd. Du føler alltid at du kan gjøre noe mer, og fester blikket mot nye mål. Du føler deg frustrert under begrensede forhold, og du betenker deg ikke på å forlate trygge og relativt  vellykkede situasjoner, hvis de ikke kan by deg utfordringer og mulighet for vekst og ekspansjon i framtiden. Du liker å tøye grensene, og se hvor langt du kan komme. Av og til strekker du deg litt for langt og lover mer enn du klarer å holde, på grunn av overdreven optimisme eller overvurdering av egen kapasitet. Du trives med sunn konkurranse, og føler at det inspirerer deg til ennå større innsats.

    Du har en litt begrenset uttrykksmåte, og føler at du må lære alt på den vanskelige måten. Du har vanskelig for å forholde deg til andre, og kan føle deg ensom og isolert. Du ønsker å bryte ut av din isolasjon, men føler at enkelte barrierer holder deg tilbake.

    Din selvkontroll er en smule svak, og du har behov for spenning, og uavhengighet. Det skjer ofte uventede forandringer i ditt liv. Du har behov for å være annerledes enn menneskene rundt deg, og enkelte kan nok oppfatte deg som litt sprø på grunn av dine impulsive handlinger.

    Det virker som du er i en konstant tilstand av dyp indre turbolens. Du blir lett stimulert, og lett opprørt, og humøret kan være skiftende. Drevet av en indre tvang, kan du gjøre ting som inviterer til krangel og disputter, og på grunn av dine impulsive reaksjoner kan du også bli utsatt for skader og uhell.

    Du har en tendens til å ofte føle deg deprimert. Du har likevel et sterkt ønske om å overvinne denne følelsen, men du skal ikke regne med så mye støtte fra andre. Du har en tendens til å holde avstand til andre mennesker, og kan til tider oppleve det som du er utvist fra samfunnet.

    Du er meget inspirerende, men kan mangle den nødvendige energi til å sette dine ideer ut i livet. Du føler deg ofte trett og har ikke alltid pågåenheten til å gjennomføre ting. Du kan være opprørsk til tider, men du kjenner dine grenser.

    Ditt energinivå kan være en smule lavt, og du ser ikke ut til å ha nok utholdenhet til å motstå ytre press. Du kan være et medium, eller kan bli brukt av andre som et middel til å fremme deres interesser, uten å være bevisst hva som virkelig foregår.

     Du har et sterkt ønske om å sette ditt stempel på verden på en eller annen måte, og oppnå anerkjennelse og berømmelse for dine bidrag. Du er ikke villig å ta til takke med baksetet - iallfall ikke i for en lengre periode. For å kunne nå dine mål er det imidlertid nødvendig at du er villig til å inngå kompromisser og gi mer enn du innerst inne er villig til. Derfor kan det oppstå konflikter med andre, og spesielt med viktige menn i ditt liv. For å lykkes er det nødvendig å legge til side noe av din selvsentrerthet, og å lære av disse menn! Det kan imidlertid også være nødvendig for deg på et eller annet tidspunkt å bryte opp for å kunne stå på egne bein og fullføre din skjebne.

    Selvdisiplin, konsentrasjon og et realistisk skjønn om hva som er oppnåelig, og en stødig kurs for å oppnå dine ambisjoner, er nøkkelen til dine framskritt. Du beveger deg gjerne sakte men sikkert i retning av dine mål, og solide prestasjoner er resultatet av en slik konservativ tilnærming.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 6:
Mars i Vekten
Mars i 12. hus
Mars kvadratur Jupiter
Mars opposisjon Sol/Saturn
Mars konjunkt Måne/Uranus
Mars konjunkt Måne/Pluto
Mars opposisjon Saturn/N. Node
Mars konjunkt Uranus/Neptun
Mars konjunkt Neptun/Pluto
Sol kvadratur MC
Saturn trigon MCKapittel 7: Vekst og ekspansjon: Områder hvor du trives

     Du får andre til å føle seg aksepterte og komfortable. Du har en evne til å bryte ned følelser av fremmedgjøring, og du gjør at andre føler seg inkludert og en del av en gruppe. Du har en kjærlig, beskyttende side som ønsker å ivareta alle. Evnen til å skape en støttende atmosfære som ivaretar både deg selv og andre, er en av dine sterke sider.

     Hjem og arv er også viktig for deg, og du kan opprettholde nære forbindelser med din fortid.

     Du er meget tolerant og dypt nysgjerrig når det gjelder fjerne steder og måter å tenke og leve på som er forskjellig fra din egen. Trangen til å reise vide omkring og oppleve så mye av verden som mulig, er veldig sterk hos deg. Filosofiske eller religiøse studier kan også interessere deg en hel del. Du har mye utbytte av kontakt med andre kulturer, og kan bli involvert i prosjekter som går ut på å knytte sammen mennesker som befinner seg langt fra hverandre, geografisk eller filosofisk.

    Du er meget tolerant og vidsynt, og har en rik og fargerik fantasi. Livet er for deg atskillig lettere enn for andre mennesker, og du har en tendens til å følge minste motstands vei.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 7:
Jupiter i Krepsen
Jupiter i 9. hus
Jupiter trigon NeptunKapittel 8: Områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg

     Du har vanskelig for å markere din vilje og dine ønskemål direkte og åpent. Du kan også ha en tendens til å undertrykke sinne og aggresjon. Å utvikle selvtillit, mot, og tro på deg selv er viktige oppgaver for deg.

     Det kan være vanskelig for deg å være spontan, eller å slå håret ut, for du har en tendens til å begrense denne siden hos deg selv ved å være altfor selvbevisst og opptatt av det inntrykk du gjør på andre.

     Du kan jobbe mye og hardt innen idrett eller et kreativt medium for å utmerke deg. Du har nemlig et meget, meget sterkt ønske om å bli lagt merke til, bli anerkjent, og betraktet som noe spesielt på en eller annen måte. Selv om du faktisk kan være fremragende, må du også lære å slappe av og more deg i større grad.

   Du kan ha en tilbøyelighet til raske beslutninger og impulsive handlinger som kan få plutselige, uventede konsekvenser og uønskede resultater. Du har ikke særlig lett for å tilpasse deg, og dette kan skape atskillig spenning i forholdet til andre mennesker. Noe som også kan resultere i høyrøstede diskusjoner og eventuelt også voldelige sammenstøt med andre.

    Du kan ofte føle det som om andre mennesker stikker kjepper i hjulene for deg, eller forsøker å undertrykke deg. Men du kan også oppleve at felles anstrengelser plutselig kan gi gode resultater. Det virker som du er litt redd for ditt eget mot, og du har litt vanskelig for å gi uttrykk for egne behov.

    Du kan ofte føle deg tvunget til å gjøre ting du ikke ønsker å gjøre. Noe som gjør deg frustrert, irritabel og nærtakende. Du kan bli hard og ha vanskelig for å tilgi, og kan også bryte opp fra et viktig forhold.    Nå skal vi belyse atferdsmønstre som du instinktivt tyr til når du er under stress. Hovedsakelig en ubevisst prosess, og en prosess som du er tilbøyelig til å overdrive - fordi den er så vanlig og lett å ty til. Retningen du må følge for å oppnå balanse, større bevissthet og helhet, er også beskrevet.

    Du vil tjene på å bli mer bevisst årstidenes rytme og naturens verden. Ved å lære å redusere tempoet, og la livet utfolde seg i sitt eget tempo. Det å anlegge en hage, oppfostre et barn eller en annen levende skapning, å dyrke noe, gir deg en slags indre balanse.

    Du har en tendens til å være dypt mistenksom, og ikke stole på førsteinntrykket, og å se skjult agenda og mørke motiver selv der det ikke eksisterer noen! Livet trenger ikke å være en konflikt hele tiden. Lær å akseptere ting som de er.

    Du trenger også å utvikle tålmodighet, sinnsro og stabilitet ved å konsentrere deg om de daglige aktiviteter og handle på en konsistent og pålitelig måte overfor andre.

    Området hvor du mest sannsynlig vil kjempe med disse aspektene er i ekteskapet og andre nære relasjoner. Du kan finne egenskapene du trenger å utvikle mer (som beskrevet ovenfor) i din partner. Det er viktig for deg å gjenkjenne, sette pris på, og lytte til menneskene i ditt liv som har slike egenskaper. På samme måte som det er viktig at du utvikler dem selv. Legg din energi og oppmerksomhet i å lære om andre, og om deg selv gjennom disse.

    Følgende er spesielle aktiviteter som vil støtte deg i din vekst og utvikling. Disse vil, eller vil ikke, føles naturlige for deg, og ofte kan en følelse av motstand eller en midlertidig ubehjelpelighet melde seg i tilknytning til slike aktiviteter, men de er av stor viktighet for deg på din utvikling mot helhet.

    Utvikle sann selvtillit og vilje til å plassere deg et sted hvor du kan bli sett, og hvor du kan skinne. Være villig til å ta på deg en lederrolle, å være helt, å være hovedpersonen i din egen fortelling ved å kultivere de modige, aktive, og positive maskuline egenskapene du er i besittelse av. Å engasjere deg i kreativt arbeid som du er stolt av - alt som kommer fra hjertet, og bærer ditt individuelle særpreg, er viktig. Også det å være en læremester, en hjelpsom, oppmuntrende kraft i livet til noen som er mindre erfaren, er en måte for deg å vokse på, og bli et mer helt menneske.

    Du samarbeider ivrig og energisk med andre. Ditt motto ser ut til å være "en for alle og alle for en", og du føler en sterk tilknytning til andre. Faktum er at du ser på andre som nødvendig for å leve et tilfredsstillende liv.

    Ditt forhold til andre kan være ganske ustabilt og upålitelig. Du har en litt negativ holdning og en svak viljestyrke, og dette kan få deg til å vike unna opposisjon og flykte unna ansvar. I dine relasjoner velger du ofte mennesker som er litt asosiale.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 8:
Saturn i Væren
Saturn i 5. hus
Saturn opposisjon Mars/Uranus
Saturn opposisjon Uranus/Asc.
Saturn opposisjon Pluto/Asc.
N. Node i Tyren
N. Node i 7. hus
N. Node konjunkt Sol
N. Node opposisjon Måne/Mars
N. Node opposisjon Mars/NeptunKapittel 9: Originalitet og fantasi
Områder hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget

     Du har mange uvanlige, kanskje også eksentriske venner, og vil sannsynligvis slutte deg til grupper, foreninger, organisasjoner eller klubber som dyrker progressive eller ukonvensjonelle ideer, samfunnsforandringer, eller oppfinnsomhet i en eller annen form. Du er dynamisk og kreativ i forretninger og innen organisasjoner.

     Det kan oppstå mye forvirring med hensyn til penger, økonomi, og eiendomsforhold. Kanskje disse tingene egentlig betyr veldig lite for deg. Eller kanskje du rett og slett ikke vet hvordan du skal takle dem på en realistisk, effektiv måte.

     Du tjener gjerne til livets opphold gjennom kunstneriske, musikalske, eller meget fantasirike aktiviteter.

     Du kan ha en dyp aversjon mot grupper, klubber eller organisasjoner av alle slag. Hvis du likevel blir involvert i slike grupper, vil det sannsynligvis være på grunn av behov for intens personlig vekst, forandringer, eller healing. Eller det vil være knyttet til sosiale forandringer og behovet for å forandre samfunnet på en eller annen måte.

    Din holdning til kjærlighetslivet er noe urealistisk. Du har en tendens til å idealisere din partner og skape et vakkert bilde i ditt indre, mens du forestiller deg at partneren fyller dette bildet. Men når tåken letter og sannheten blir klarere, vil du sannsynligvis føle deg desillusjonert.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 9:
Uranus i 11. hus
Neptun i 2. hus
Pluto i 11. hus
Neptun opposisjon Sol/VenusKapittel 10: Generasjonspåvirkning: Din aldersgruppe

    I dette kapittelet vil vi diskutere karakteristiske trekk ved din generasjon. Det er selvsagt ikke sikkert at du deler alle disse egenskapene med din generasjon, men du kan være sterkt påvirket av den tonen som hersker i denne generasjonen.

    Det første emnet er "Den ubevisste og emosjonelle drivkraften i din aldersgruppe". I denne seksjonen vil vi beskrive en dypt følt trang, nesten tvangspreget, som karakteriserer din aldersgruppe. Denne driften kommer til overflaten med stor styrke og kraft, og etterlater seg derfor mange forandringer og omveltninger i sitt kjølvann. Det andre avsnittet handler om "Idealene og illusjonene i din aldersgruppe", og beskriver drømmene, fantasiene og de åndelige mål for din aldersgruppe. Det tredje og siste emne er "Hva er nytt og forskjellig i din aldersgruppe", som beskriver områder hvor du og din generasjon er oppfinnsomme, uvanlige, og områder hvor det også kan være mye ustabilitet og upålitelighet.

    Karakteristikken nedenfor påvirker en menneskegruppe som er født innenfor en bestemt tidsperiode som strekker seg over flere år. Det er en eller flere forskjellige astrologiske faktorer beskrevet i hver av de tre seksjonene nedenfor.

De ubevisste og følelsesmessige strømninger i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe født innen en 30-års periode, som blir drevet fram av behovet for å finne en etisk standard, og en klar forståelse for hva som er galt og hva som er riktig. Det er et ubevisst behov for å utslette all verdens ondskap og skape en perfekt og ryddig verden. Dere har en avskyfølelse for alt som er stygt, skittent eller grotesk. Merkelig nok kan det også forekomme at dere blir fascinert av disse samme tingene som er så usmakelige, og ofte kan dere ha en følelse av håpløshet og desperasjon når det gjelder verdenstilstanden.

    Disse indre, emosjonelle og konfliktfylte egenskapene, er reflektert i holdninger og livsstil hos din aldersgruppe. De fleste mennesker i din aldersgruppe er konservative og etiske, og en liten minoritet går til den motsatte ytterlighet, og setter pris på å være spesielle og uvanlige i sin opptreden, sjuskete, eller kanskje til og med groteske i sine manerer og utseende. Det virker som det ikke finnes noen mellomting for din generasjon. Vanligvis oppstår den opprørske type atferd i ungdommen, og begynner deretter å avta. Aldersgruppen har en tendens til å bli meget konservativ senere i livet.

    Denne aldersgruppen er ikke særlig god til å inngå kompromisser, og har gjerne sterke oppfatninger om hva som er rett og galt. Dere har en sterk følelse av at dere må utrydde det onde i verden. Rettnok er det å fostre gode gjerninger prisverdig, men en kategorisk og ensidig respons overfor sammensatte emner er ikke særlig nyttig. Aldersgruppen din vil gjennomgå store forandringer i holdninger til det Gode og det Vonde, og kan svinge til det helt ekstreme. Aldersgruppen kan også bidra med veldig mye innen felt som medisin og omsorg, økologi og utdanning.

    Du ble født i en periode som varte ca 5 år, og er karakterisert ved ekstrem rastløshet og en utålmodig, dynamisk holdning til livet. Du tilhører en gruppe mennesker som kan være eksplosive og til tider også voldelige i sine reaksjoner på enkelte situasjoner. Du kan ikke tolerere å bli hindret, og denne aldersgruppen gjør opprør med sinne og kraft mot alle situasjoner som virker undertrykkkende.

Idealer og illusjoner i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe mennesker født innen en 14-års tidsperiode som har en intens psykisk sensitivitet og forestillingsevne. Aldersgruppen din er tiltrukket av det fremmende, underlige og uvanlige. Sansen for det makabre og bisarre er stor, og dette reflekteres gjennom musikken, kunsten og motene i din aldersgruppe. Romaner og filmer med mystikk og åndeløs spenning er også populære i denne aldersgruppen. Depresjoner, stoffmisbruk og suicid skårer også ganske høyt i din aldersgruppe. Dere har en dyp sans for mystikk, og østlige religioner og meditasjon er meget tiltrekkende for denne aldersgruppen.

     Du er ganske åpen overfor psykiske opplevelser og alternative bevissthetstilstander, og du er ikke nødt til å jobbe særlig hardt for å oppnå dette. Du tilhører en idealistisk, frittenkende gruppe mennesker som vil fremme menneskehetens åndelige vekst.

Hva er nytt og annerledes i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe mennesker født innen en 7-årsperiode, som bruker sin dyktighet og kreativitet til å gjennomføre praktiske reformer som har med utdanning, helsestell, eller andre samfunnsoppgaver å gjøre. Denne gruppens oppfinnelser er ikke radikale eller uvanlige, men de er vanligvis meget effektive.

    Din generasjon har også en merkelig blanding av både konservative, etiske individer, og opprørske uroelementer. Det ser ut til å være liten sans for den gylne middelvei i denne gruppen, og dere har en tendens til å svinge fra den ene ytterligheten til den andre. De konservative menneskene streber for å gjeninnføre en strengere moralsk standard, ønsker rask avstraffelse av kriminell atferd, og streber etter å fremme viktigheten av gammeldagse verdier i våre liv, i lovverk og livsstil. På den andre side er de opprørske menneskene i din generasjon ganske sinte på den etablerte måten å gjøre ting på, og kan handle på en trassig, primitiv og grov måte.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 10:
Pluto i Jomfru
Uranus konjunkt Pluto
Neptun i Skorpionen
Uranus sekstil Neptun
Uranus i Jomfru